PORTAL
                                   FORUM
                                ALBUM ZDJĘĆ
                             UŻYTKOWNICY
                          FAQ   BBCode
                       STATYSTYKI
                    DOWNLOAD

SZCZECINECKIE FORUM POMOCY

 

Forum Fundacji "Miłosierdzie i Wiedza"
i Dobrodziejów ze Szczecinka.
Anonse o różnych formach pomocy.
Marzenia.Praca.Hobby!

 Szukaj • Grupy • Rejestracja • Zaloguj
POWSTRZYMAJ PIJAKA ZA KIEROWNICĄ!
 Ogłoszenie 

Gościcie na stronach naszej FUNDACJI "MIŁOSIERDZIE I WIEDZA".

Te właśnie atrybuty Człowieczeństwa uznaliśmy za najważniejsze: Miłosierdzie /SERCE/ i Wiedzę /UMYSŁ/.

Niosąc pomoc ludziom w potrzebie ze Szczecinka /i nie tylko!/ wdrażamy w życie poniższe projekty pomocowe:

*. "KLUB WSPARCIA" - w naszej siedzibie prowadzimy od 2007 roku "Klub Wsparcia Koleżeńskiego"- finansowany przez pierwsze dwa lata ze środków unijnych, w ramach większego projektu, realizowanego na obszarze 4 powiatów województwa zachodniopomorskiego, pn. "Praca w posagu" - miejsce spotkań społeczników z osobami ubogimi, bezrobotnymi lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym - poszukującymi porady jaką i gdzie można by znaleźć pomoc w rozwiązaniu ich rozlicznych problemów. W kolejnych latach realizujemy powyższe dzieło już własnym sumptem, dzięki m.in. dotacjom z Urzędu Miasta Szczecinka.
Naszym zadaniem jest prowadzenie działań na rzecz osób oraz rodzin wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych lub poszukujących pracy poprzez zorganizowanie i prowadzenie profesjonalnej pomocy informacyjnej i edukacyjnej oraz kontynuację prowadzenia grupy środowiskowego wsparcia, czyli KW - w którym to miejscu nieodpłatnie świadczymy pomoc osobom potrzebującym poprzez umożliwienie im kontaktu z fachowcami służącymi pomocą przy pisaniu podać, CV, listów motywacyjnych, czy pomagającymi poczynić pierwsze kroki w obsłudze komputera lub - surfować w Internecie.
Polega to na udostępnianiu przez 6 godzin dziennie - od 12.00 do 18.00 - 4 razy w tygodniu (od wtorku do piątku) naszej sali na potrzeby spotkać osób poszukujących pomocy z ludźmi o w/w umiejętnościach.
Obok tego pomagamy naszym petentom w pozyskaniu potrzebnej im wiedzy poprzez umożliwienie im kontaktu z fachowcami z terenu całej Polski - za pośrednictwem Internetu.
* Poddziałania w ramach "KW":
- "SZCZECINECKI TELEFON MIŁOSIERDZIA": 697-755-214 - swoisty telefoniczno - internetowy bank informacji o szczodrości dobrodziejów - ofiarujących pomoc rzeczową lub w formie bezpłatnych usług osobom w potrzebie.
Pod tym numerem można dowiadywać się o używany sprzęt AGD,RTV, rehabilitacyjny lub meble do oddania za darmo, jak również zgłaszać swoje prośby i zapotrzebowania. (czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach : 10.00 -18.00)

- "SZCZECINECKIE FORUM POMOCY": www.dobrodzieje.org - na którym to forum osoby chcące pomóc drugiemu człowiekowi, jak i poszukujące pomocy mogą zamieszczać swoje ogłoszenia i informacje.
Można tutaj znaleźć wiadomości o różnych formach pomocy, ofertach pracy zamieszczanych w Internecie oraz samym zamieszczać informacje o swoich marzeniach i bolączkach, obok tego - anonse o kwalifikacjach i poszukiwaniu pracy, a wreszcie opisywać swoje pasje i zainteresowania.

2. PUNKT INFORMACYJNY RADY PROGRAMOWEJ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH SZCZECINKA
której jesteśmy współtwórcami i członkami Prezydium - miejsce wymiany informacji i doświadczeń oraz poszukiwania obszarów wspólnych działań przez ngos z naszego miasta i powiatu szczecineckiego - mieści się w Centrum Organizacji Pozarządowych w Szczecinku, ul. W.Bartoszewskiego (dawna: 9 Maja) 12/12 - w siedzibie Fundacji / w godzinach: 12.00-18.00, od wtorku do piątku / oraz pod adresem naszego portalu:
www.organizacjeszczecinek.pl
Udzielamy tutaj przedstawicielom lokalnych NGOs oraz osobom zainteresowanym utworzeniem organizacji pozarządowej, czy podmiotu ES, informacji o aktualnych szkoleniach, konkursach, inicjatywach, czy ważnych sprawach dotyczących NGOs - z jednej strony, a z drugiej - informujemy lokalne środowisko o działaniach NGOs powiatu szczecineckiego.
Współuczestniczymy również w organizowaniu szkoleń i kursów, czy spotkań informacyjno - integracyjnych dla przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych.

OSOBY POTRZEBUJĄCE POMOCY, JAK I OSOBY - PRAWNE CZY PRYWATNE - CHCĄCE WESPRZEĆ MERYTORYCZNIE, SPRZĘTOWO, ITP DZIAŁALNOŚĆ NASZEJ FUNDACJI ZAPRASZAMY DO NASZEJ SIEDZIBY W SZCZECINKU, PRZY ULICY W. BARTOSZEWSKIEGO (DAWNA: 9-GO MAJA) 12 (DRUGIE PIĘTRO, POKóJ 12) OD WTORKU DO PIĄTKU W GODZINACH 12.00-18.00

TYM, KTóRZY ZECHCIELIBY WESPRZEĆ NAS FINANSOWO - POPRZEZ WPŁATY NA KONTO BANKOWE - PODAJEMY NASZE DANE ADRESOWE, NR KRS, REGON ORAZ NAZWĘ BANKU, W KTóRYM POSIADAMY KONTO ORAZ JEGO NUMER:
FUNDACJA "MIŁOSIERDZIE I WIEDZA",
UL.W. BARTOSZEWSKIEGO (DAWNA: 9-GO MAJA) 12/12,
78-401 SZCZECINEK 3
KRS:0000238111,
NIP: 6731787762,
REGON: 320077302

Nasz Bank: BAŁTYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY,
PLAC SOWIŃSKIEGO 2, 78-400 SZCZECINEK
KONTO NR: 36 8566 1042 0500 6557 5004 0001
Z DOPISKIEM " NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ I KOSZTY Z TYM ZWIĄZANE"

ADRES NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ:
dobrodzieje.org
KONTAKT Z NAMI:
TEL.:697 755 214
E-MAIL: fundacja_miw@o2.pl

Menu
Forum
Strona Główna
Szukaj
Rejestracja
Statystyki
Kto tu rządzi :)

Zaloguj
Użytkownik:
Hasło:
Zapamiętaj 
Zapomniałem hasła
Rejestracja

Szybka rejestracja
Użytkownik:
Hasło: Potwierdź Hasło:
E-mail:
 Płeć: Kobieta Mężczyzna
      

Szukaj
Szukaj:
Szukaj w:

Zaawansowane wyszukiwanie

Linki

darmowe fora phpPortal Org. Pozarządowych Miasta i Gminy SzczecinekWitamy Gość
Obecny czas to 2018-08-15, 15:37


   
Fundacja "Miłosierdzie i Wiedza" w Szczecinku


[Rozmiar: 100214 bajtów]Fundacja „Miłosierdzie i Wiedza” powstała w 2005 r. 

      Misja Fundacji:

    1. Wspieranie osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym ( ubogich, bezrobotnych, niepełnosprawnych i starszych ) oraz działania na rzecz wzrostu ich kompetencji i odzyskania wiary we własne możliwości.

    2. Działanie na rzecz rozwoju i aktywizacji oraz integracji środowiska lokalnych ngos.

      Misję swoją Fundacja realizuje przez następujące projekty pomocowe:

1.   ”KLUB WSPARCIA RODZINY”

- w naszej siedzibie prowadzimy od 2007roku "Klub Wsparcia Koleżeńskiego"- finansowany przez pierwsze dwa lata ze środków unijnych, w ramach większego projektu, realizowanego na obszarze 4 powiatów województwa zachodniopomorskiego, pn. „Praca w posagu” - miejsce spotkań społeczników z osobami ubogimi, bezrobotnymi lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym - poszukującymi informacji jaką i gdzie można by znaleźć pomoc w rozwiązaniu ich rozlicznych problemów. W kolejnych latach realizujemy powyższe dzieło już własnym sumptem, dzięki m. in. dotacjom z Urzędu Miasta Szczecinka oraz środkom z PUP i PFRON.
Naszym zadaniem jest prowadzenie działań na rzecz osób oraz rodzin wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych lub poszukujących pracy poprzez zorganizowanie i prowadzenie profesjonalnej pomocy informacyjnej i edukacyjnej oraz kontynuację prowadzenia grupy środowiskowego wsparcia, czyli KWR - w którym to miejscu nieodpłatnie świadczymy pomoc osobom potrzebującym poprzez umożliwienie im kontaktu z fachowcami służącymi pomocą przy pisaniu podać, CV, listów motywacyjnych, czy pomagającymi poczynić pierwsze kroki w obsłudze komputera lub - surfowaniu w Internecie.
Polega to na udostępnianiu przez 6 godzin dziennie - od 12.00 do 18.00 - 4 razy w tygodniu (od wtorku do piątku) naszej sali na potrzeby spotkań osób poszukujących pomocy z ludźmi o w/w umiejętnościach.
Obok tego pomagamy naszym petentom w pozyskaniu potrzebnej im wiedzy poprzez umożliwienie im kontaktu z fachowcami z terenu całej Polski - za pośrednictwem Internetu.
      Działalność Klubu obejmuje również:
a/ Punkt Informacyjny dla osób niepełnosprawnych – możliwość uzyskania kompleksowych informacji dotyczących zapisów ustaw, oferty rehabilitacyjnej, rewalidacyjnej i edukacyjnej lokalnej w ośrodkach na terenie kraju, prowadzony przez zespół specjalistów we współpracy z lokalnymi instytucjami pomocowymi /MOPS I PCPR/.

b/ Wycieczki edukacyjno-integracyjne dla osób niepełnosprawnych do ciekawych miejsc w naszej okolicy - krótkie kilkugodzinne wyjazdy lub wędrówki, w trakcie których grupy integracyjne poznają ciekawe miejsca  w naszym mieście i powiecie.

c/ Szczecinecki Telefon Miłosierdzia – 697 755 214: bank informacji umożliwiający kontakt pomiędzy osobami oferującymi pomoc rzeczową, materialną, czy w postaci nieodpłatnych usług, a osobami poszukującymi wsparcia.

2. SZCZECINECKIE FORUM POMOCY – www.dobrodzieje.org

forum pomocowo-informacyjne, na którym obok informacji o ofertach pracy, szkoleniach, ciekawych lokalnych inicjatywach można umieszczać nie tylko prośby o pomoc czy oferty pomocy, ale też napisać o swoich pasjach, osiągnięciach czy podzielić się ciekawostką wyszukaną w sieci.

3. PUNKT INFORMACYJNY RADY PROGRAMOWEJ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH SZCZECINKA

której jesteśmy współtwórcami i członkami Prezydium: miejsce wymiany informacji i doświadczeń oraz poszukiwania obszarów wspólnych działań przez ngos z naszego miasta – mieści się w Centrum Org. Pozarządowych w Szczecinku, ul. 9 Maja 12 /parter i pokój nr 12/ oraz – pod adresem naszego portalu: www.organizacjeszczecinek.pl

Nasi partnerzy i realizowane wspólnie projekty:

1. Starosta powiatu szczecineckiego i PUP w Szczecinku – wspierają nasze działania poprzez umożliwienie zatrudniania naszych pracowników w formie subsydiowanego zatrudnienia.

2. Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS (zrzeszającym głównie org. pozarządowe działające na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym), którego staliśmy się członkiem od września 014r i - zarazem jako lider Sieci w powiecie szczecineckim - prowadzimy w naszej siedzibie Punkt Informacyjny Sieci (w ramach projektu „Budowanie zachodniopomorskiej sieci organizacji pozarządowych ZaFOS”, realizowanego w okresie od 01.07.2014 r. do 30.06.2014 r. Głównym celem jest rozwój Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Socjalnych jako trwałej i efektywnej sieci organizacji pozarządowych poprzez działania wzmacniające potencjał jej 60 członków do 30.06.2015r.)

3. Stowarzyszenie Klaster NGO Powiatu Szczecineckiego, które wraz z 3 innymi stowarzyszeniami pow. szczecineckiego utworzyliśmy (od października 2012r) w celu wzmocnienia potencjału organizacji członkowskich w naszych działaniach na rzecz: a/ wspierania osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym: ubogich,bezrobotnych,niepełnosprawnych i starszych oraz działania na rzecz wzrostu ich kompetencji i odzyskania wiary we własne możliwości, a także b/ wzrostu profesjonalizacji i integracji środowiska organizacji pozarządowych (głównie z powiatu szczecineckiego).

4. Instytut Spraw Społeczno-Gospodarczych ze Szczecina – w ramach współpracy przystąpiliśmy do inicjatywy “RES COMMUNIS – Zachodniopomorski Klaster Organizacji Pozarządowych Działających Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Oraz Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym” i uczestniczymy w kilku projektach:

a/ w ramach projektu innowacyjnego (2011-2012r, iderem ZPPZ "Lewiatan”) „Progressus" - Innowacyjny model klastrów NGO działających z pracodawcami na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych” w 15 ngos pow. Szczecin i Szczecinek pracowaliśmy nad nowym podejściem do aktywizacji społeczno – zawodowej osób niepełnosprawnych i współpracy ngos.

b/  w ramach  projektu (2011r) dofinansowanego przez WUP Szczecin pt. “Wzmocnienie działań partnerstwa Res Communis” prowadziliśmy Punkt Konsultacyjny dla podmiotów ekonomii społecznej i organizowaliśmy szkolenia wyjazdowe dla przedstawicieli ngos powiatu szczecineckiego;

c/ w ramach projektu (2011r) „Per Aspera Ad Astra”,  jako partner ISSG, współorganizowaliśmy szkolenia dla osób niepełnosprawnych z powiatu szczecineckiego z projektowania multimedialnych serwisów www, zakończonego egzaminem ECDL. I połączonego z płatnymi 3-miesięcznymi stażami i pomocą w zyskaniu zatrudnienia dla najlepszych uczestników.

5. Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych (Obecnie Pracownia Pozarządowa) – uczestnicząc m.in. w projekcie (2011-2012r, Partnerem KCWIS – Województwo Zachodniopomorskie) „Zachodniopomorskie w Sieci – współpraca NGOs szansą na rozwój regionu” pracujemy nad zacieśnieniem więzi pomiędzy ngos woj. zachodniopomorskiego działających na rzecz innych ngos, czego efektem sieć ngos wspierających „Kompas”.

6. Burmistrz Miasta Szczecinek – wsparcie realizacji zadania publicznego w ramach programu na rzecz ludzi starszych, chorych i niepełnosprawnych - dofinansowanie „Klubu Wsparcia Rodziny”.

7. Biuro Ekonomiczne “AKTYWA PLUS” ze Szczecina – wspólny projekt (2010) “Rozwój organizacji pozarządowych szansą na aktywizację i integrację mieszkańców Powiatu Szczecineckiego”,  współfinansowany ze środków EFS – cykl szkoleń, zwiększających kompetencje przedstawicieli 18 ngos z naszego powiatu.

Więcej informacji o naszych działaniach i bieżących projektach, realizowanych we współpracy z różnymi podmiotami - pod przyciskiem "Nasze Projekty"

Copyright © Fundacja "Miłosierdzie i Wiedza" w Szczecinku

 SZCZECINECKIE FORUM POMOCY

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group  template created by szpak