SZCZECINECKIE FORUM POMOCY
Forum Fundacji "Miłosierdzie i Wiedza"
i Dobrodziejów ze Szczecinka.
Anonse o różnych formach pomocy.
Marzenia.Praca.Hobby!

ZARZĄD FUNDACJI "MIŁOSIERDZIE I WIEDZA" NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI - Nie ponosimy! Fundacja "Miłosierdzie i Wiedza"

Mariusz - 2013-10-17, 17:42
Temat postu: Nie ponosimy! Fundacja "Miłosierdzie i Wiedza"
Jak w tytule naszego głównego podforum:

uważamy, że wszelkiego rodzaju niedopracowane, czy wieloznaczne przepisy wprowadzane w życie przez "wszystkowiedzących" polityków lub urzędników należy interpretować na korzyść osób/firm/organizacji będących równorzędnym partnerem w kontakcie z taką, czy inną instytucją publiczną.

Jeśli taki, czy inny urzędnik, czy urząd, ma wątpliwości co do sposobu wdrażania danego przepisu, czy procedury, w życie powinien ją stosować na korzyść osób/firm/organizacji, których to dotyczy.

Jeśli urzędnik, czy urząd popełni błąd lub opracuje wadliwe narzędzie wdrażania przepisów w życie - sam musi ponosić tego konsekwencje, a nie przerzucać ciężar efektów swojej niekompetencji na barki obywatela/firmy/organizacji! :evil:

I TYLE!

Mariusz - 2013-11-25, 18:09
Temat postu: Uchwała 4/2013 Zarządu Fundacji "MiW" z dnia 03.05
A dokładniej doprecyzowujemy treść powyższego Oświadczenia - zgodnie z zapisami uchwały Zarządu Fundacji nr 4/2013 z dnia 3 maja 2013 roku:
Cytat:Szczecinek, 03.05.2013r

UCHWAŁA nr 4/2013
W oparciu o zapisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), szczególnie art. 5 Ustawy oraz Statutu Fundacji „Miłosierdzie i Wiedza” z siedzibą w Szczecinku
na posiedzeniu Zarządu Fundacji uchwalono co poniżej:

§ 1
Mając do czynienia z coraz większą ilością różnego rodzaju przepisów i rozporządzeń, które dotyczą między innymi funkcjonowania organizacji pozarządowych, w tym i naszej fundacji oraz – co najgorsze – wprowadzania ich w życie na drodze wieloznacznych i czasami wzajemnie sprzecznych interpretacji tych przepisów przez wszelkiego rodzaju urzędy i pracujących w tych urzędach urzędników, co coraz bardziej utrudnia organizacjom pozarządowym, w tym i naszej fundacji, sprawne realizowanie celów statutowych, postanawiamy co następuje:
1) Fundacja „Miłosierdzie i Wiedza” z siedzibą w Szczecinku jako podmiot posiadający osobowość prawną, jak i jej Organy, nie ponoszą odpowiedzialności (cywilnej, prawnej, finansowej, czy każdej innej) za wszelkiego rodzaju niekompetentne, zawiłe, niejasne, wieloznaczne, czy niekonsekwentne działania instytucji lub organizacji Rzeczypospolitej Polskiej, jak też i ich pracowników.
2) Odpowiedzialność finansową członków Zarządu Fundacji oraz innych jej Organów, jeśli takie powstaną, w sytuacjach wynikających z nieporozumień ze współpracującymi z nami urzędami, instytucjami, czy organizacjami, w wyniku których Fundacja zostanie narażona na straty finansowe wynikające z błędnego, czy niejasnego interpretowania przepisów przez w/w urzędy, instytucje, organizacje, uchwalamy na maksymalną kwotę 400 zł na każdego członka - przy przymuszeniu nas do poniesienia kosztów według naszej oceny niezawinionych przez naszą Fundację.
3. Natomiast w powyższej sytuacji odpowiedzialność finansowa Fundacji jako podmiotu posiadającego osobowość prawną zawierać się będzie w kwocie nie przekraczającej 1000 zł (jeden tysiąc 00/100 złotych).

§ 2
Uchwałę powyższą podjęto przy udziale całego składu Zarządu.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group