SZCZECINECKIE FORUM POMOCY
Forum Fundacji "Miłosierdzie i Wiedza"
i Dobrodziejów ze Szczecinka.
Anonse o różnych formach pomocy.
Marzenia.Praca.Hobby!

CIEKAWE SZKOLENIA - AKTYWUJ SIEBIE - Kursy i staże dla nieaktywnych 30+

Mariusz - 2018-05-07, 22:40
Temat postu: AKTYWUJ SIEBIE - Kursy i staże dla nieaktywnych 30+


Zapraszamy do uczestniczenia w nowym projekcie stażowo - szkoleniowym dla osób nieaktywnych zawodowo w wieku ponad 30 lat. Projekt realizowany jest na terenie całego woj. zachodniopomorskiego, natomiast na terenie pow. szczecineckiego punkt rekrutacyjny znajduje się w siedzibie Fundacji "Miłosierdzie i Wiedza".

" Dla osób oraz firm/organizacji zainteresowanych projektem: szczegóły oraz rekrutacja pod telefonami: 697 755 214 / 505 061 420 lub bezpośrednio w naszym Punkcie Rekrutacyjnym dla pow. szczecineckiego - w siedzibie Fundacji MiW: poczynając od 8 maja w siedzibie Fundacji : 8 i 9 maja w godz. 9.00 - 18.00, w pozostałe dni funkcjonowania biura Fundacji: od wtorku do czwartku w godz. 13.00-18.00.

Serdecznie pozdrawiamy i zapraszamy!

Mariusz Michalski
Fundacja "Miłosierdzie i Wiedza"
Adres: ul. W. Bartoszewskiego 12/12,
SP 11 78-401 Szczecinek 3
Tel. 697-755-214
Strona www: www.dobrodzieje.org

Jesteśmy członkiem Stowarzyszenia KLASTER NGO Powiatu Szczecineckiego
Jesteśmy członkiem Rady Programowej Organizacji Pozarządowych w Szczecinku
Jesteśmy członkiem Zachodniopomorskiej Federacji Pozarządowej
Jesteśmy członkiem sieci ZaFOS Jesteśmy członkiem sieci KOMPAS

Cel główny projektu:
Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do poszukiwania, podjęcia oraz utrzymania zatrudnienia 300 os. (w tym 180 kobiet) biernych zawodowo, zamieszkujących wyłącznie obszar Specjalnej Strefy Włączenia w woj. zachodniopomorskim, w wieku 30 lat i więcej, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, poprzez realizację w terminie 01.04.2018 r.– 31.12.2019 r. kompleksowego wsparcia w ramach projektu, ukierunkowanego na trwałą aktywizację zawodową Uczestników Projektu (UP).

Grupę docelową projektu stanowią osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:

zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) teren województwa zachodniopomorskiego, gminy Specjalnej Strefy Włączenia (zgodnie z załącznikiem nr 5 do Regulaminu)
będące osobami biernymi zawodowo,
będące osobami w wieku 30 lat i więcej,
znajdującymi się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. przynależące do co najmniej jednej z grup:

osoby w wieku 50 lat i więcej,
osoby z niepełnosprawnościami (ON),
osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie do ISCED 3),

Łącznie do projektu zakwalifikowanych zostanie 300 osób (180 Kobiet i 120 Mężczyzn), w tym 150 osób z niepełnosprawnościami.

Zaplanowane działania:

Projekt zakłada następujące formy wsparcia Uczestników/Uczestniczek projektu:

Identyfikacja potrzeb oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego 300 UP
Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy dla 90 UP
Kompleksowe i indywidualne poradnictwo zawodowe dla 210 UP
Wysokiej jakości zamknięte szkolenia zawodowe dla 300 UP ( za udział w szkoleniach zawodowych stypendium ok. 997 zł za miesiąc)
Wysokiej jakości staże zawodowe dla 210 UP (stypendia za trwające średnio 3-5 miesięcy staże: ok. 997 zł miesięcznie).
Dodatkowo przewidywane jest finansowe wsparcie dla opiekuna stażystów (dla firmy przyjmującej na staż: 500zł brutto miesięcznie jako dodatku do wynagrodzenia opiekuna max 3 stażystów).

Obok tego: ubezpieczenie społeczne na okres szkoleń i stażu,

materiały szkoleniowe,
badania lekarskie,
zwrot kosztów dojazdu,
wyżywienie podczas szkoleń,...Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020


Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania: TUTAJ

Źródło info: organizacjeszczecinek.pl


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group