SZCZECINECKIE FORUM POMOCY
Forum Fundacji "Miłosierdzie i Wiedza"
i Dobrodziejów ze Szczecinka.
Anonse o różnych formach pomocy.
Marzenia.Praca.Hobby!

REGULAMIN FORUM - Regulamin Forum:

Mariusz - 2008-07-25, 13:54
Temat postu: Regulamin Forum:
I.Wstęp
Administratorzy i moderatorzy podejmą starania mające na celu usuwanie wszelkich uznawanych za obraźliwe materiałów jak najszybciej, jednakże nie jest możliwe przeczytanie każdej wiadomości. Zgadzasz się więc, że zawartość każdego postu na tym forum wyraża poglądy i opinie jego autora a nie administratorów, moderatorów czy webmasterów (poza wiadomościami pisanymi przez nich) i nie ponoszą oni za te treści odpowiedzialności.

Zgadzasz się nie pisać żadnych obraźliwych, obscenicznych, wulgarnych, oszczerczych, nienawistnych, zawierających groźby i innych materiałów, które mogą być sprzeczne z prawem. Złamanie tej zasady może być przyczyną natychmiastowego i trwałego usunięcia z listy użytkowników (wraz z powiadomieniem odpowiednich władz). Aby wspomóc te działania rejestrowane są adresy IP autorów. Przyjmujesz do wiadomości, że webmaster, administrator i moderatorzy tego forum mają prawo do usuwania, zmiany lub zamykania każdego wątku w każdej chwili jeśli zajdzie taka potrzeba. Jako użytkownik zgadzasz się, że wszystkie informacje, które wpiszesz będą przechowywane w bazie danych. Informacje te nie będą podawane bez twojej zgody żadnym osobom ani podmiotom trzecim, jednakże webmaster, administrator i moderatorzy nie będą obarczeni odpowiedzialnością za włamania hackerskie prowadzące do pozyskania tych danych.

II.Postanowienia wstępne Regulaminu :
1.Po wypełnieniu i przesłaniu do Fundacji "Miłosierdzie i Wiedza" z siedzibą w Szczecinku, zwanej dalej Fundacją elektronicznego formularza rejestracyjnego,Fundacja przesyła osobie dokonującej rejestracji potwierdzenie dokonania rejestracji. Z chwilą dokonania rejestracji i akceptacji Regulaminu osoba zarejestrowana uzyskuje status Użytkownika.
2. Korzystanie z Systemu może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści Regulaminu.
3. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania Systemu wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania Regulaminu nie będą rozpatrywane.
III. Rejestracja
1. Warunkiem korzystania z Systemu jest rejestracja Użytkownika oraz akceptacja Regulaminu na zasadach określonych poniżej.
2. W ramach rejestracji Użytkownik podaje swój adres e-mail, Nick oraz hasło.
3. Rejestracja jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie wiadomości z portalu Fundacji oraz od innych Użytkowników Systemu.
4. Użytkownik akceptując Regulamin oświadcza, że:
* dane podane w formularzu rejestracji są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
* zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać,
* wyraża zgodę na dodawanie treści ogłoszeniowych i innych o podobnym charakterze do treści prezentowanych oraz korespondencji przesyłanej w ramach Systemu.
* wszelkie dane mogące mieć status danych osobowych, wizerunek na fotografiach i inne informacje składające się na Profil Użytkowników przekazuje do Systemu w sposób dobrowolny i świadomy, że dostęp do tych danych będzie miał lub może mieć nieograniczony krąg użytkowników Internetu. Powyższe nie dotyczy następujących danych:
1. adresu e-mail, chyba, że na wyraźne życzenie Użytkownika;
2. hasła do Konta Użytkownika;
3. dokładnej daty urodzin (system podaje do publicznej wiadomości wiek Użytkownika w latach wyliczony automatycznie na podstawie podanej daty urodzin);
4. numer telefonu,
5. innych danych osobowych ,
* wyraża zgodę na przetwarzanie przez Fundację wszelkich przekazanych podczas rejestracji danych osobowych. Zgoda powyższa obejmuje również zezwolenie udzielone Fundacji na wykorzystywanie powyższych danych, wizerunku osobistego przez Fundację w celach informacyjnych, statystycznych,
* wyraża zgodę na upublicznienie Profilu Użytkownika w celu promocji Systemu w portalu Fundacji oraz mediach internetowych.
* posiada on uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby ewentualne zdjęcia udostępniane publicznie (opublikowane) na łamach Systemu oraz w innych mediach, nie spowodowało naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;
* w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Fundacji, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanego zdjęcia lub wizerunku osobistego osób trzecich, Fundacja dokona na podstawie obowiązującego prawa polskiego zablokowania konkretnych treści a Użytkownik zobowiązuje się złożyć odpowiedź na zarzuty podmiotu trzeciego.
5. Użytkownik wypełniając formularz wyraża zgodę na wykorzystanie danych teleadresowych zawartych w formularzu Rejestracji do celów realizacji Usług w ramach Systemu.
6. Użytkownik wypełniając formularz może wyrazić zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Fundację swoich danych osobowych w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. z poz. zm.(Dz. U. nr 133 poz. 883).
7. Użytkownik Systemu samodzielnie ponosi pełną odpowiedzialność za sprzęt, system i oprogramowanie oraz związane z nimi opłaty, konieczne w celu umożliwienia połączenia się i korzystania Systemu.
8. Administratorem danych osobowych podanych podczas rejestracji w Systemie jest Fundacja.
9. Fundacja zastrzega sobie prawo do ujawnienia na żądanie uprawnionego organu tożsamości Użytkownika oraz wszelkich informacji podanych przez Użytkownika podczas rejestracji, jeżeli w stosunku do Użytkownika zostanie wszczęte postępowanie karne, administracyjne bądź cywilne mające jakikolwiek związek z aktywnością Użytkownika w Systemie.
II. Postanowienia końcowe
1. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za:
* treści przekazywane i publikowane na łamach Systemu przez Użytkowników, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentycznośći,
* zdarzenia i wydarzenia jaki mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikami zapoznanymi za pośrednictwem Systemu i to z jakichkolwiek przyczyn,
* autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Systemu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom.
2.Fundacja dołoży wszelkich starań, aby System oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
3. Fundacja zastrzega sobie prawo do wykorzystywania Systemu do prowadzenia działalności ogłoszeniowej i badawczej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich.
4. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w dowolnym czasie.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.07.2007r.

Skrypt tego forum wykorzystuje cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze. Te cookies nie zawierają żadnych informacji, które podałeś i służą jedynie ułatwieniu korzystania z forum. Adres email jest wykorzystywany jedynie dla potwierdzenia podanych informacji oraz hasła (i dla przesłania nowego hasła, gdybyś zapomniał stare).

Klikając odnośnik REJESTRACJA zgadzasz się na te warunki !


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group