PORTAL
                                   FORUM
                                ALBUM ZDJĘĆ
                             UŻYTKOWNICY
                          FAQ   BBCode
                       STATYSTYKI
                    DOWNLOAD

SZCZECINECKIE FORUM POMOCY

 

Forum Fundacji "Miłosierdzie i Wiedza"
i Dobrodziejów ze Szczecinka.
Anonse o różnych formach pomocy.
Marzenia.Praca.Hobby!

 Szukaj • Grupy • Rejestracja • Zaloguj
POWSTRZYMAJ PIJAKA ZA KIEROWNICĄ!
 Ogłoszenie 

Gościcie na stronach naszej FUNDACJI "MIŁOSIERDZIE I WIEDZA".

Te właśnie atrybuty Człowieczeństwa uznaliśmy za najważniejsze: Miłosierdzie /SERCE/ i Wiedzę /UMYSŁ/.

Niosąc pomoc ludziom w potrzebie ze Szczecinka /i nie tylko!/ wdrażamy w życie poniższe projekty pomocowe:

*. "KLUB WSPARCIA" - w naszej siedzibie prowadzimy od 2007 roku "Klub Wsparcia Koleżeńskiego"- finansowany przez pierwsze dwa lata ze środków unijnych, w ramach większego projektu, realizowanego na obszarze 4 powiatów województwa zachodniopomorskiego, pn. "Praca w posagu" - miejsce spotkań społeczników z osobami ubogimi, bezrobotnymi lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym - poszukującymi porady jaką i gdzie można by znaleźć pomoc w rozwiązaniu ich rozlicznych problemów. W kolejnych latach realizujemy powyższe dzieło już własnym sumptem, dzięki m.in. dotacjom z Urzędu Miasta Szczecinka.
Naszym zadaniem jest prowadzenie działań na rzecz osób oraz rodzin wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych lub poszukujących pracy poprzez zorganizowanie i prowadzenie profesjonalnej pomocy informacyjnej i edukacyjnej oraz kontynuację prowadzenia grupy środowiskowego wsparcia, czyli KW - w którym to miejscu nieodpłatnie świadczymy pomoc osobom potrzebującym poprzez umożliwienie im kontaktu z fachowcami służącymi pomocą przy pisaniu podać, CV, listów motywacyjnych, czy pomagającymi poczynić pierwsze kroki w obsłudze komputera lub - surfować w Internecie.
Polega to na udostępnianiu przez 6 godzin dziennie - od 12.00 do 18.00 - 4 razy w tygodniu (od wtorku do piątku) naszej sali na potrzeby spotkać osób poszukujących pomocy z ludźmi o w/w umiejętnościach.
Obok tego pomagamy naszym petentom w pozyskaniu potrzebnej im wiedzy poprzez umożliwienie im kontaktu z fachowcami z terenu całej Polski - za pośrednictwem Internetu.
* Poddziałania w ramach "KW":
- "SZCZECINECKI TELEFON MIŁOSIERDZIA": 697-755-214 - swoisty telefoniczno - internetowy bank informacji o szczodrości dobrodziejów - ofiarujących pomoc rzeczową lub w formie bezpłatnych usług osobom w potrzebie.
Pod tym numerem można dowiadywać się o używany sprzęt AGD,RTV, rehabilitacyjny lub meble do oddania za darmo, jak również zgłaszać swoje prośby i zapotrzebowania. (czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach : 10.00 -18.00)

- "SZCZECINECKIE FORUM POMOCY": www.dobrodzieje.org - na którym to forum osoby chcące pomóc drugiemu człowiekowi, jak i poszukujące pomocy mogą zamieszczać swoje ogłoszenia i informacje.
Można tutaj znaleźć wiadomości o różnych formach pomocy, ofertach pracy zamieszczanych w Internecie oraz samym zamieszczać informacje o swoich marzeniach i bolączkach, obok tego - anonse o kwalifikacjach i poszukiwaniu pracy, a wreszcie opisywać swoje pasje i zainteresowania.

2. PUNKT INFORMACYJNY RADY PROGRAMOWEJ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH SZCZECINKA
której jesteśmy współtwórcami i członkami Prezydium - miejsce wymiany informacji i doświadczeń oraz poszukiwania obszarów wspólnych działań przez ngos z naszego miasta i powiatu szczecineckiego - mieści się w Centrum Organizacji Pozarządowych w Szczecinku, ul. W.Bartoszewskiego (dawna: 9 Maja) 12/12 - w siedzibie Fundacji / w godzinach: 12.00-18.00, od wtorku do piątku / oraz pod adresem naszego portalu:
www.organizacjeszczecinek.pl
Udzielamy tutaj przedstawicielom lokalnych NGOs oraz osobom zainteresowanym utworzeniem organizacji pozarządowej, czy podmiotu ES, informacji o aktualnych szkoleniach, konkursach, inicjatywach, czy ważnych sprawach dotyczących NGOs - z jednej strony, a z drugiej - informujemy lokalne środowisko o działaniach NGOs powiatu szczecineckiego.
Współuczestniczymy również w organizowaniu szkoleń i kursów, czy spotkań informacyjno - integracyjnych dla przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych.

OSOBY POTRZEBUJĄCE POMOCY, JAK I OSOBY - PRAWNE CZY PRYWATNE - CHCĄCE WESPRZEĆ MERYTORYCZNIE, SPRZĘTOWO, ITP DZIAŁALNOŚĆ NASZEJ FUNDACJI ZAPRASZAMY DO NASZEJ SIEDZIBY W SZCZECINKU, PRZY ULICY W. BARTOSZEWSKIEGO (DAWNA: 9-GO MAJA) 12 (DRUGIE PIĘTRO, POKóJ 12) OD WTORKU DO PIĄTKU W GODZINACH 12.00-18.00

TYM, KTóRZY ZECHCIELIBY WESPRZEĆ NAS FINANSOWO - POPRZEZ WPŁATY NA KONTO BANKOWE - PODAJEMY NASZE DANE ADRESOWE, NR KRS, REGON ORAZ NAZWĘ BANKU, W KTóRYM POSIADAMY KONTO ORAZ JEGO NUMER:
FUNDACJA "MIŁOSIERDZIE I WIEDZA",
UL.W. BARTOSZEWSKIEGO (DAWNA: 9-GO MAJA) 12/12,
78-401 SZCZECINEK 3
KRS:0000238111,
NIP: 6731787762,
REGON: 320077302

Nasz Bank: BAŁTYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY,
PLAC SOWIŃSKIEGO 2, 78-400 SZCZECINEK
KONTO NR: 36 8566 1042 0500 6557 5004 0001
Z DOPISKIEM " NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ I KOSZTY Z TYM ZWIĄZANE"

ADRES NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ:
dobrodzieje.org
KONTAKT Z NAMI:
TEL.:697 755 214
E-MAIL: fundacja_miw@o2.pl


Poprzedni temat :: Następny temat
Fundusz "Tratwa" Szczecinek dla uzdolnionej młodzi
Autor Wiadomość

MariuszDołączył: 24 Lip 2008
Posty: 1126
Skąd: Szczecinek

Wysłany: 2015-07-15, 14:16   Fundusz "Tratwa" Szczecinek dla uzdolnionej młodzi [Cytuj]Fundusz Tratwa Szczecinek informuje, że Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza nabór uczestników do programu stypendialnego Agrafka 2015/2016. Agrafka adresowana jest do wybitnie utalentowanej młodzieży (preferowane są dziedziny ścisłe, humanistyczne i artystyczne) gimnazjalnej, licealnej i studentów z małych miejscowości.

"Przy wyborze stypendystów, którego dokonuje Komisja Stypendialna brane są pod uwagę osiągnięcia (np. wygrane olimpiady, konkursy), pomysł na własny rozwój oraz sytuacja materialna kandydatów.
W ramach programu nie będą wspierane osoby osiągające sukcesy w sporcie bądź uzdolnione muzycznie.

WYSOKOŚĆ I PRZEZNACZENIE STYPENDIUM
Stypendium przyznawane jest jako świadczenie jednoroczne i wypłacane będzie w okresie od września 2015 do czerwca 2016 w wysokości 300 zł miesięcznie na osobę.
Stypendium może być przeznaczone między innymi na: - opłacanie czesnego w szkole lub na uczelni, - opłacanie kursów i zajęć pozalekcyjnych, - zakup podręczników i pomocy naukowych, - zakup materiałów do twórczości artystycznej.

KRYTERIA WYBORU KANDYDATÓW
Wyboru stypendystów Agrafki dokonuje w drodze głosowania Komisja Stypendialna powoływana przez zarząd Akademii.

Kryteria wyboru stypendystów przez członków Komisji:
- udokumentowane osiągnięcia w dziedzinach nauk ścisłych, artystycznych lub humanistycznych (średnia ocen),
- sytuacja socjalno-bytowa (niski, średni miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w jednym gospodarstwie domowym),
- pomysł na rozwój osobisty.

Preferowane jest zamieszkanie na wsi lub w małej miejscowości

WYMAGANE DOKUMENTY
Zaświadczenie o dochodach rodziców/opiekunów z Urzędu Skarbowego.
Kopie najważniejszych dyplomów, zdjęcia prac, informacje prasowe itp., dokumentujące dokonania kandydata do stypendium Agrafki.
Potwierdzenie średniej ocen za ostatni rok szkolny/akademicki
Wypełniony komputerowo, podpisany wniosek (do pobrania na stronie www.fl.szczecinek.pl wraz z regulaminem) należy dostarczyć osobiście do biura Funduszu Tratwa Szczecinek- nominatora przy ul. Wiejskiej 4 w Szczecinku w terminie do dnia 31 lipca 2015 r.

Załącznik:
Regulamin169.52KB

Wniosek1016.5KB
"

Źródło info: UM Szczecinek
_________________
Fundacja "Miłosierdzie i Wiedza", ul. W. Bartoszewskiego 12, Sp 11, 78-401 Szczecinek 3 (lokal nr 12, II piętro w Centrum Organizacji Pozarządowych w Szczecinku):
Serdecznie zapraszamy do Punktu Informacyjnego Rady NGO, czynnego od wtorku do piątku, w godz.: 12.00-18.00 (darmowy Internet, przydatne info dla i o ngos, a także pomoc w obsłudze komputera, pisaniu wniosków, podań, CV,... - także dla osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych).
Dane KRS: FUNDACJA MIŁOSIERDZIE I WIEDZA

[Profil] [PM] [E-mail] [WWW]
 
 

andrzej.steffen


Dołączył: 20 Sie 2015
Posty: 263

Wysłany: 2015-09-24, 16:54   Stypendia Burmistrza [Cytuj]

Przypominamy, że 15 października mija termin składania wniosków o stypendium burmistrza. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta z 14 września 2009 roku Burmistrz Szczecinka corocznie przyznaje 18 stypendiów szczecineckim uczniom, studentom i sportowcom za wybitne wyniki w nauce i sukcesy sportowe.

Poniżej podajemy szczegółowe informacje oraz wniosek do pobrania.

I. STYPENDIA PRZYZNAWANE SĄ COROCZNIE W NASTĘPUJĄCYCH KATEGORIACH:

1) 4 stypendia uczniom szkół podstawowych,

2) 6 stypendiów uczniom gimnazjów,

3) 2 stypendia uczniom szkół ponadgimnazjalnych,

4) 2 stypendia uczniom szkół artystycznych, dla których organem prowadzącym jest minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego,

5) 2 stypendia sportowcom - uczniom jednej ze szkół wymienionych w pkt. 1-4 powyżej, za wybitne osiągnięcia sportowe,

6) 2 stypendia studentom.

II. WNIOSKI O STYPENDIUM MOGĄ SKŁADAĆ:

1) dyrektorzy szkół z zastrzeżeniem, że liczba wniosków składanych przez:

a) dyrektora szkoły podstawowej nie może przekroczyć liczby 4,

b) dyrektora gimnazjum nie może przekroczyć liczby 6,

c) dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej nie może przekroczyć liczby 2,

d) dyrektora szkoły artystycznej nie może przekroczyć liczby 3,

2) kluby sportowe mające siedzibę w Szczecinku z zastrzeżeniem, że liczba wniosków składanych przez jeden klub nie może przekroczyć liczby 2,

3) studenci.

III. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. W przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i szkół artystycznych:

a) pisemny wniosek z uzasadnieniem szczególnych osiągnięć ucznia, podpisany przez dyrektora i poświadczony odpowiednimi dokumentami,

b) kserokopia świadectwa za ostatni rok szkolny,

c) inne dokumenty uzasadniające wniosek.

2. Wnioski o stypendia dla uczniów – sportowców, składane przez kluby sportowe powinny zawierać:

a) dokumenty uzasadniające wniosek,

b) kserokopię świadectwa za ostatni rok szkolny,

c) opinię Rady Trenerów powołanej przez Burmistrza Miasta Szczecinek.

3. Studenci:

a) podanie o stypendium,

b) zaświadczenie z uczelni o uzyskanych (średnich) wynikach za dany rok akademicki,

c) zaświadczenie o wpisie na następny semestr,

d) kserokopię karty egzaminacyjnej z danego roku akademickiego, poświadczoną przez uczelnię,

e) inne dokumenty uzasadniające wniosek.

IV. OPŁATY: Nie pobiera się.

V. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Biuro Obsługi Interesanta – parter.

VI. TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Do 15 października. W przypadku, gdy w terminie do 15 października nie wpłynie żaden wniosek w danej kategorii, o której mowa w sekcji I, ustala się drugi termin składania wniosków w tej kategorii do 30 listopada.

VII. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Biuro Rady Miasta, pok. nr 28, tel. 94 37 141 44.

VIII. TRYB ODWOŁAWCZY: Nie przysługuje.

IX. UWAGI:

1. Wysokość stypendium ustala i przyznaje Burmistrz Miasta Szczecinek, po uzyskaniu opinii Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Szczecinek. 2. Wnioski niespełniające wymogów określonych w regulaminie nie będą rozpatrywane.

inf. Tomasz Czuk
[Profil] [PM] [E-mail]
 
 

andrzej.steffen


Dołączył: 20 Sie 2015
Posty: 263

Wysłany: 2015-10-06, 17:37   Stypendia Starosty [Cytuj]

"STYPENDIUM STAROSTY SZCZECINECKIEGO
O stypendium mogą się ubiegać studenci studiów stacjonarnych, których średnia ocen uzyskanych z egzaminów w roku akademickim 2014/2015 przekroczyła 4,6.
Do wniosku (złożonego na piśmie) należy dołączyć następujące dokumentu:
- zaświadczenie z dziekanatu uczelni potwierdzające uzyskaną przez studenta średnią ocen za dany rok akademicki,
- urzędowe zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały na terenie Powiatu Szczecineckiego,
- dokumenty uzasadniające wniosek.
Stypendium przyznaje się na okres roku akademickiego (z wyłączeniem okresu wakacji).

NAGRODA STAROSTY SZCZECINECKIEGO
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studenci będący mieszkańcami naszego Powiatu za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury i sportu mogą ubiegać się o przyznanie NAGRODY STAROSTY SZCZECINECKIEGO.
Zgodnie z regulaminem nagroda przysługuje w szczególności:
- laureatom ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych,
- zwycięzcom ogólnopolskich konkursów przedmiotowych, organizowanych dla szkół ponadgimnazjalnych,
- studentom i uczniom, których osiągnięcia naukowe bądź artystyczne znalazły powszechne uznanie i przyczyniły się do skuteczniejszej promocji Powiatu Szczecineckiego,
- sportowcom, którzy odnieśli sukcesy w zawodach o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym.
Nagroda jest świadczeniem jednorazowym, jej wysokość ustala i przyznaje Zarząd Powiatu.

Wniosek o przyznanie nagrody składają:
- dyrektorzy szkół, do których uczęszczają uczniowie, których dotyczy wniosek,
- kluby sportowy, w których trenują sportowcy, których dotyczy wniosek
- studenci.

Wniosek o przyznanie nagrody powinien być złożony na piśmie. Jest on rozpatrywany w porozumieniu z szkołami lub uczelniami, do których uczęszczaj uczniowie lub studenci. W przypadku wniosków o nagrodę za osiągnięcia sportowe - po zasięgnięciu opinii klubu sportowego, w którym dany kandydat trenuje. O rozpatrzeniu wniosku o nagrodę wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie.

Termin składania wniosków do 14 października 2015 r.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały na terenie Powiatu Szczecineckiego.
Na wszelkie ewentualne pytania odpowiedzą pracownicy Wydziału Edukacji Kultury i Sportu szczecineckiego Starostwa. Zapraszamy do kontaktu osobistego w Starostwie Powiatowym w Szczecinku, pok. nr 11 lub telefonicznie, pod nr 94 37 292 36."

Źródło info:www.powiat.szczecinek.pl
[Profil] [PM] [E-mail]
 
 

andrzej.steffen


Dołączył: 20 Sie 2015
Posty: 263

Wysłany: 2015-12-02, 17:32   Stypendia Starosty przyznane [Cytuj]

Zarząd Powiatu Szczecineckiego zdecydował o przyznaniu stypendiów oraz nagród Starosty Szczecineckiego na jednym z listopadowych posiedzeń. Zdecydowano wówczas, iż stypendium trafi w tym roku szkolnym do następujących uczniów szkół ponadgimnazjalnych:
- Kacper Donat z Zespołu Szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku,
- Marek Perłowski z Zespołu Szkół Technicznych w Szczecinku,
- Kora Nowakowska ze Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinku.

Stypendium trafiło także do jednej studentki, który zdaniem członków Zarządu Powiatu najbardziej zasłużyła na przyznanie tego wyróżnienia. Wybór padł na Panią Teresę Otulak - studentkę Akademii Sztuki w Szczecinie. Tegoroczna stypendystka studiuje na kierunku: grafika i osiągnęła średnią ocen 5,00.

Tegoroczne nagrody Starosty Szczecineckiego trafiły do:
- Eryk Pastuszaka z Uczniowskiego Klubu Sportowy VICTORIA,
- Filipa Weckwerta z Ludowego Klubu Kajakowy HUBERTUS w Białym Borze,
- Piotra Jaroszewski ze szczecineckiego klubu Berserkers Team,
- Rafał Szypulski z Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego Taekwondo Borne Sulinowo.

Spośród nadesłanych zgłoszeń wybrane zostało także jedno, które zdaniem członków Zarządu Powiatu zasłużyło na przyznanie nagrody Starosty w dziedzinie kultury. Wybór padł na studentkę Akademii Sztuki w Szczecinie, panią Aleksandrę Zielińską.
[Profil] [PM] [E-mail]
 
 

andrzej.steffen


Dołączył: 20 Sie 2015
Posty: 263

Wysłany: 2015-12-11, 15:55   Stypendia Burmistrza przyznane [Cytuj]

W tym roku wyjątkowo późno, bo dopiero 10 grudnia, odbyła się w szczecineckim ratuszu uroczystość wręczenia stypendiów Burmistrza Szczecinka przyznawanych za wybitne wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Na spotkaniu z wyróżnioną młodzieżą, Burmistrz Szczecinka, Jerzy Hardie-Douglas, wręczył ufundowane przez Radę Miasta stypendia.

Spośród kilkudziesięciu uczniów zgłoszonych do tej prestiżowej nagrody oraz licznej grupy studentów i sportowców Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta wytypowała 18 osób, które otrzymają w tym roku szkolnym stypendium burmistrza.

Stypendia Burmistrza Szczecinka za bardzo dobre wyniki w nauce i rywalizacji sportowej w obecnym kształcie prawnym przyznawane są od 2009 roku (ostatnia zmiana pochodzi 10 listopada 2011). Zgodnie z uchwalonym przez Radę Miasta Szczecinka Regulaminem, Burmistrz - na wniosek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki RM - przyznaje w ciągu roku szkolnego 18 stypendiów w następujących kategoriach:

1. szkoły podstawowe – 4,

2. gimnazja – 6

3. szkoły ponadgimnazjalne – 2

4. szkoły artystyczne, dla których organem prowadzącym jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 2

5. sport – 2

6. stypendia dla studentów – 2

Świadczenia dla uczniów i sportowców wypłacane są przez 10 miesięcy, dla studentów przez okres 9 miesięcy od października do czerwca. W tym roku stypendia za wybitne wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe otrzymali:

Szkoły podstawowe:

1. Jakub Karwacki-Rój STO w Szczecinku

2. Jan Muraszow SP 1 w Szczecinku

3. Zuzanna Nowak SP 7 w Szczecinku

4. Jacek Dobiański STO w Szczecinku

Gimnazja: 1. Maciej Szewczyk Gimnazjum nr 1

2. Michał Kotschy STO Społeczne Gimnazjum

3. Kacper Tytus Litwin STO Społeczne Gimnazjum

4. Karol Czeszczewik Gimnazjum przy Prywatnym LO

5. Adam Maskalaniec Gimnazjum przy Prywatnym LO

6. Antoni Bolesław Małecki STO Społeczne Gimnazjum

Szkoły ponadgimnazjalne:

1. Adrianna Piorun, Zespół Szkół nr 1 im. KEN

2. Błażej Jankowski, I LO im. Ks. Elżbiety

Studenci:

1. Adam Rosiński, Uniwersytet Muzyczny im. F. Chopina w Warszawie

2. Mateusz Owsiak, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Uczniowie szkół artystycznych:

1. Mateusz Markiewicz, Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Szczecinku

2. Antoni Orłowski, Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Szczecinku .

Uczniowie- sportowcy

1. Małgorzata Szabałowska, Miejski Klub Lekkoatletyczny w Szczecinku

2. Bartłomiej Mienciuk, Klub Sportów Walki w Szczecinku.

Kwota, jaką miasto wyasygnuje na tegoroczne stypendia dla uzdolnionej młodzieży: 38.460,-złotych. Wysokość świadczenia: szkoły podstawowe: 165,- zł miesięcznie, gimnazja:195,-zł miesięcznie szkoły ponadgimnazjalne, artystyczne oraz sportowcy: 240,- zł miesięcznie studenci: 320,-zł.
[Profil] [PM] [E-mail]
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
[ ODPOWIEDZ ]
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

 SZCZECINECKIE FORUM POMOCY

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group  template created by szpak