PORTAL
                                   FORUM
                                ALBUM ZDJĘĆ
                             UŻYTKOWNICY
                          FAQ   BBCode
                       STATYSTYKI
                    DOWNLOAD

SZCZECINECKIE FORUM POMOCY

 

Forum Fundacji "Miłosierdzie i Wiedza"
i Dobrodziejów ze Szczecinka.
Anonse o różnych formach pomocy.
Marzenia.Praca.Hobby!

 Szukaj • Grupy • Rejestracja • Zaloguj
 Ogłoszenie 

Gościcie na stronach naszej FUNDACJI "MIŁOSIERDZIE I WIEDZA".

Te właśnie atrybuty Człowieczeństwa uznaliśmy za najważniejsze: Miłosierdzie /SERCE/ i Wiedzę /UMYSŁ/.

Niosąc pomoc ludziom w potrzebie ze Szczecinka /i nie tylko!/ wdrażamy w życie poniższe projekty pomocowe:

*. "KLUB WSPARCIA" - w naszej siedzibie prowadzimy od 2007 roku "Klub Wsparcia Koleżeńskiego"- finansowany przez pierwsze dwa lata ze środków unijnych, w ramach większego projektu, realizowanego na obszarze 4 powiatów województwa zachodniopomorskiego, pn. "Praca w posagu" - miejsce spotkań społeczników z osobami ubogimi, bezrobotnymi lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym - poszukującymi porady jaką i gdzie można by znaleźć pomoc w rozwiązaniu ich rozlicznych problemów. W kolejnych latach realizujemy powyższe dzieło już własnym sumptem, dzięki m.in. dotacjom z Urzędu Miasta Szczecinka.
Naszym zadaniem jest prowadzenie działań na rzecz osób oraz rodzin wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych lub poszukujących pracy poprzez zorganizowanie i prowadzenie profesjonalnej pomocy informacyjnej i edukacyjnej oraz kontynuację prowadzenia grupy środowiskowego wsparcia, czyli KW - w którym to miejscu nieodpłatnie świadczymy pomoc osobom potrzebującym poprzez umożliwienie im kontaktu z fachowcami służącymi pomocą przy pisaniu podać, CV, listów motywacyjnych, czy pomagającymi poczynić pierwsze kroki w obsłudze komputera lub - surfować w Internecie.
Polega to na udostępnianiu przez 6 godzin dziennie - od 12.00 do 18.00 - 4 razy w tygodniu (od wtorku do piątku) naszej sali na potrzeby spotkać osób poszukujących pomocy z ludźmi o w/w umiejętnościach.
Obok tego pomagamy naszym petentom w pozyskaniu potrzebnej im wiedzy poprzez umożliwienie im kontaktu z fachowcami z terenu całej Polski - za pośrednictwem Internetu.
* Poddziałania w ramach "KW":
- "SZCZECINECKI TELEFON MIŁOSIERDZIA": 697-755-214 - swoisty telefoniczno - internetowy bank informacji o szczodrości dobrodziejów - ofiarujących pomoc rzeczową lub w formie bezpłatnych usług osobom w potrzebie.
Pod tym numerem można dowiadywać się o używany sprzęt AGD,RTV, rehabilitacyjny lub meble do oddania za darmo, jak również zgłaszać swoje prośby i zapotrzebowania. (czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach : 10.00 -18.00)

- "SZCZECINECKIE FORUM POMOCY": www.dobrodzieje.org - na którym to forum osoby chcące pomóc drugiemu człowiekowi, jak i poszukujące pomocy mogą zamieszczać swoje ogłoszenia i informacje.
Można tutaj znaleźć wiadomości o różnych formach pomocy, ofertach pracy zamieszczanych w Internecie oraz samym zamieszczać informacje o swoich marzeniach i bolączkach, obok tego - anonse o kwalifikacjach i poszukiwaniu pracy, a wreszcie opisywać swoje pasje i zainteresowania.

2. PUNKT INFORMACYJNY RADY PROGRAMOWEJ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH SZCZECINKA
której jesteśmy współtwórcami i członkami Prezydium - miejsce wymiany informacji i doświadczeń oraz poszukiwania obszarów wspólnych działań przez ngos z naszego miasta i powiatu szczecineckiego - mieści się w Centrum Organizacji Pozarządowych w Szczecinku, ul. W.Bartoszewskiego (dawna: 9 Maja) 12/12 - w siedzibie Fundacji / w godzinach: 12.00-18.00, od wtorku do piątku / oraz pod adresem naszego portalu:
www.organizacjeszczecinek.pl
Udzielamy tutaj przedstawicielom lokalnych NGOs oraz osobom zainteresowanym utworzeniem organizacji pozarządowej, czy podmiotu ES, informacji o aktualnych szkoleniach, konkursach, inicjatywach, czy ważnych sprawach dotyczących NGOs - z jednej strony, a z drugiej - informujemy lokalne środowisko o działaniach NGOs powiatu szczecineckiego.
Współuczestniczymy również w organizowaniu szkoleń i kursów, czy spotkań informacyjno - integracyjnych dla przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych.

OSOBY POTRZEBUJĄCE POMOCY, JAK I OSOBY - PRAWNE CZY PRYWATNE - CHCĄCE WESPRZEĆ MERYTORYCZNIE, SPRZĘTOWO, ITP DZIAŁALNOŚĆ NASZEJ FUNDACJI ZAPRASZAMY DO NASZEJ SIEDZIBY W SZCZECINKU, PRZY ULICY W. BARTOSZEWSKIEGO (DAWNA: 9-GO MAJA) 12 (DRUGIE PIĘTRO, POKóJ 12) OD WTORKU DO PIĄTKU W GODZINACH 12.00-18.00

TYM, KTóRZY ZECHCIELIBY WESPRZEĆ NAS FINANSOWO - POPRZEZ WPŁATY NA KONTO BANKOWE - PODAJEMY NASZE DANE ADRESOWE, NR KRS, REGON ORAZ NAZWĘ BANKU, W KTóRYM POSIADAMY KONTO ORAZ JEGO NUMER:
FUNDACJA "MIŁOSIERDZIE I WIEDZA",
UL.W. BARTOSZEWSKIEGO (DAWNA: 9-GO MAJA) 12/12,
78-401 SZCZECINEK 3
KRS:0000238111,
NIP: 6731787762,
REGON: 320077302

Nasz Bank: BAŁTYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY,
PLAC SOWIŃSKIEGO 2, 78-400 SZCZECINEK
KONTO NR: 36 8566 1042 0500 6557 5004 0001
Z DOPISKIEM " NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ I KOSZTY Z TYM ZWIĄZANE"

ADRES NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ:
dobrodzieje.org
KONTAKT Z NAMI:
TEL.:697 755 214
E-MAIL: fundacja_miw@o2.pl


Poprzedni temat :: Następny temat
FUNDACJA "MIŁOSIERDZIE I WIEDZA" W SIECI NGOS
Autor Wiadomość

MariuszDołączył: 24 Lip 2008
Posty: 1126
Skąd: Szczecinek

Wysłany: 2011-11-30, 19:11   FUNDACJA "MIŁOSIERDZIE I WIEDZA" W SIECI NGOS [Cytuj]Na stronie Koszalińskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych znaleźliśmy poniższą informację na temat projektu „Zachodniopomorskie w Sieci – współpraca NGOs szansą na rozwój regionu” :

Cytat:

„Zachodniopomorskie w Sieci – współpraca NGOs szansą na rozwój regionu” to przedsięwzięcie realizowane od lipca 2011 r. przez Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych wraz z Partnerem Projektu – Województwem Zachodniopomorskim.


Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet V Dobre rządzenie; Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora; Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.

Główny cel projektu: wzmocnienie potencjału zachodniopomorskich organizacji pozarządowych wspierających III sektor poprzez poprawę ich zdolności do tworzenia sieci współpracy.

Cele szczegółowe projektu:

Podniesienie poziomu aktywności działaczy sektora pozarządowego
Zwiększenie poziomu wiedzy zachodniopomorskich organizacji w zakresie tworzenia i wzmacniania metod współpracy z administracją publiczną
Wzrost świadomości przedstawicieli JST i NGOs z terenu województwa na temat roli pełnomocników ds. NGOs w budowaniu wzajemnej współpracy
Wzmocnienie zasobów ludzkich organizacji członkowskich nowotworzonej Sieci
Wzrost znaczenia sektora pozarządowego w życiu publicznym województwa
Utworzenie Sieci organizacji wspierających III sektor w woj. zachodniopomorskim

Projekt kierowany jest do 84 przedstawicieli organizacji pozarządowych – infrastrukturalnych, 30 osób z pozostałych NGOs oraz 80 osób z administracji publicznej.

Projekt swoim zasięgiem obejmuje całe województwo - 1 organizacja w każdym z 21 powiatów.Cytat:


Przedsięwzięcie realizowane będzie od lipca 2011 roku do lipca 2013 roku.


Planowane działania projektowe:

1. Tworzenie Sieci poprzez poszukiwanie organizacji członkowskich w oparciu o ustalone we wniosku kryteria.

2. Tworzenie regulacji wewnętrznych Sieci; opracowanie strategii działania, analiza potrzeb organizacji członkowskich, tworzenie standardów pracy; spotkania z udziałem przedstawicieli władz członków Sieci.

3. Akcje zewnętrzne organizowane przez Sieć (współpraca z Urzędem Marszałkowskim oraz lokalnymi samorządami):

Wzmacnianie udziału przedstawicieli III sektora w ciałach doradczych i konsultacyjnych szczebla lokalnego i regionalnego.
Badanie poziomu aktywności pełnomocników ds. NGOs poprzez badania ankietowe na szczeblach: gminnym, powiatowym i wojewódzkim.
Aktualizacja ogólnowojewódzkiej bazy danych o organizacjach pozarządowych, uwspólnienie, zamieszczanie na stronach WWW Urzędu Marszałkowskiego.

4. Wzmacnianie członków Sieci:

działania edukacyjno-szkoleniowe dla członków z tematyki, m.in.: dialogu obywatelskiego, współpracy z samorządem, zarządzania organizacją, oraz innej, merytorycznie związanej z usługami wspierającymi na rzecz innych NGOs,
wizyta studyjna dla członków w celu zapoznania się z dobrymi praktykami w zakresie współpracy JST-NGOs i funkcjonowania dialogu społecznego,
prowadzenie badań w 21 powiatach, dotyczących strategii funkcjonowania i rozwoju organizacji wspierających.

5. Spotkania zarządzające członków Sieci.Cytat:

Najważniejsze rezultaty:

Stworzenie Sieci organizacji wspierających III sektor w województwie
Opracowanie standardów działania Sieci
Wzmocnienie potencjału członków Sieci
Stworzenie platformy do wymiany myśli i koncepcji nt. rozwoju III sektora w woj. zachodniopomorskim
Zapewnienie/zwiększenie wpływu środowiska NGOs na kształtowanie zasad współpracy JST-NGOs w województwie/powiatach/gminach
Przeprowadzenie badań i opracowanie raportu z zakresu działalności pełnomocników ds. NGOs
Zaktualizowanie bazy danych zachodniopomorskich NGOsMyślimy, że będzie ciekawie! :-)

A co najważniejsze: z pożytkiem dla ogółu NGOs powiatu szczecineckiego i naszych beneficjentów.
_________________
Fundacja "Miłosierdzie i Wiedza", ul. W. Bartoszewskiego 12, Sp 11, 78-401 Szczecinek 3 (lokal nr 12, II piętro w Centrum Organizacji Pozarządowych w Szczecinku):
Serdecznie zapraszamy do Punktu Informacyjnego Rady NGO, czynnego od wtorku do piątku, w godz.: 12.00-18.00 (darmowy Internet, przydatne info dla i o ngos, a także pomoc w obsłudze komputera, pisaniu wniosków, podań, CV,... - także dla osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych).
Dane KRS: FUNDACJA MIŁOSIERDZIE I WIEDZA

[Profil] [PM] [E-mail] [WWW]
 
 

MariuszDołączył: 24 Lip 2008
Posty: 1126
Skąd: Szczecinek

Wysłany: 2011-11-30, 20:00   Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia ankiet [Cytuj]
Na prośbę KCWIS zamieszczamy poniższe zapytanie ofertowe - skierowane przez KCWIS do osób fizycznych, zainteresowanych przeprowadzeniem badań aktywności samorządów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz badań nt. liczebności, aktywności i form organizacji pozarządowych w całym województwie zachodniopomorskim:

Cytat:

Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia badań aktywności samorządów we współpracy z organizacjami pozarządowymi:

Zapraszamy osoby fizyczne do składania ofert na przeprowadzenie badań aktywności samorządów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz badań nt. liczebności, aktywności i form organizacji pozarządowych w całym województwie zachodniopomorskim.

Zapytania ofertowe realizowane jest w ramach projektu „Zachodniopomorskie w Sieci – współpraca organizacji wspierających szansą na rozwój regionu”.

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia badań aktywności samorządów (ankiety z pełnomocnikami ds. NGOs oraz wywiady z wójtami/burmistrzami/prezydentami w 133 JST województwa zachodniopomorskiego) oraz badań w 21 powiatach województwa zachodniopomorskiego nt. liczebności, aktywności i form NGOs (wywiady telefoniczne z mieszkańcami oraz indywidualne rozmowy z NGOs i liderami lokalnymi). Zamówienie podzielone jest na 21 osobnych części – 1 część dla każdego powiatu województwa.


Więcej informacji na stronie Koszalińskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych.


Prośbie czynimy zadość i Pozdrawiamy serdecznie!
_________________
Fundacja "Miłosierdzie i Wiedza", ul. W. Bartoszewskiego 12, Sp 11, 78-401 Szczecinek 3 (lokal nr 12, II piętro w Centrum Organizacji Pozarządowych w Szczecinku):
Serdecznie zapraszamy do Punktu Informacyjnego Rady NGO, czynnego od wtorku do piątku, w godz.: 12.00-18.00 (darmowy Internet, przydatne info dla i o ngos, a także pomoc w obsłudze komputera, pisaniu wniosków, podań, CV,... - także dla osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych).
Dane KRS: FUNDACJA MIŁOSIERDZIE I WIEDZA

[Profil] [PM] [E-mail] [WWW]
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
[ ODPOWIEDZ ]
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

 SZCZECINECKIE FORUM POMOCY

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group  template created by szpak