PORTAL
                                   FORUM
                                ALBUM ZDJĘĆ
                             UŻYTKOWNICY
                          FAQ   BBCode
                       STATYSTYKI
                    DOWNLOAD

SZCZECINECKIE FORUM POMOCY

 

Forum Fundacji "Miłosierdzie i Wiedza"
i Dobrodziejów ze Szczecinka.
Anonse o różnych formach pomocy.
Marzenia.Praca.Hobby!

 Szukaj • Grupy • Rejestracja • Zaloguj
Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia portalu szczecineckich organizacji pozarządowych - patrz więcej na stronie: http://organizacjeszczecinek.pl
 Ogłoszenie 

Gościcie na stronach naszej FUNDACJI "MIŁOSIERDZIE I WIEDZA".

Te właśnie atrybuty Człowieczeństwa uznaliśmy za najważniejsze: Miłosierdzie /SERCE/ i Wiedzę /UMYSŁ/.

Niosąc pomoc ludziom w potrzebie ze Szczecinka /i nie tylko!/ wdrażamy w życie poniższe projekty pomocowe:

*. "KLUB WSPARCIA" - w naszej siedzibie prowadzimy od 2007 roku "Klub Wsparcia Koleżeńskiego"- finansowany przez pierwsze dwa lata ze środków unijnych, w ramach większego projektu, realizowanego na obszarze 4 powiatów województwa zachodniopomorskiego, pn. "Praca w posagu" - miejsce spotkań społeczników z osobami ubogimi, bezrobotnymi lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym - poszukującymi porady jaką i gdzie można by znaleźć pomoc w rozwiązaniu ich rozlicznych problemów. W kolejnych latach realizujemy powyższe dzieło już własnym sumptem, dzięki m.in. dotacjom z Urzędu Miasta Szczecinka.
Naszym zadaniem jest prowadzenie działań na rzecz osób oraz rodzin wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych lub poszukujących pracy poprzez zorganizowanie i prowadzenie profesjonalnej pomocy informacyjnej i edukacyjnej oraz kontynuację prowadzenia grupy środowiskowego wsparcia, czyli KW - w którym to miejscu nieodpłatnie świadczymy pomoc osobom potrzebującym poprzez umożliwienie im kontaktu z fachowcami służącymi pomocą przy pisaniu podać, CV, listów motywacyjnych, czy pomagającymi poczynić pierwsze kroki w obsłudze komputera lub - surfować w Internecie.
Polega to na udostępnianiu przez 6 godzin dziennie - od 12.00 do 18.00 - 4 razy w tygodniu (od wtorku do piątku) naszej sali na potrzeby spotkać osób poszukujących pomocy z ludźmi o w/w umiejętnościach.
Obok tego pomagamy naszym petentom w pozyskaniu potrzebnej im wiedzy poprzez umożliwienie im kontaktu z fachowcami z terenu całej Polski - za pośrednictwem Internetu.
* Poddziałania w ramach "KW":
- "SZCZECINECKI TELEFON MIŁOSIERDZIA": 697-755-214 - swoisty telefoniczno - internetowy bank informacji o szczodrości dobrodziejów - ofiarujących pomoc rzeczową lub w formie bezpłatnych usług osobom w potrzebie.
Pod tym numerem można dowiadywać się o używany sprzęt AGD,RTV, rehabilitacyjny lub meble do oddania za darmo, jak również zgłaszać swoje prośby i zapotrzebowania. (czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach : 10.00 -18.00)

- "SZCZECINECKIE FORUM POMOCY": www.dobrodzieje.org - na którym to forum osoby chcące pomóc drugiemu człowiekowi, jak i poszukujące pomocy mogą zamieszczać swoje ogłoszenia i informacje.
Można tutaj znaleźć wiadomości o różnych formach pomocy, ofertach pracy zamieszczanych w Internecie oraz samym zamieszczać informacje o swoich marzeniach i bolączkach, obok tego - anonse o kwalifikacjach i poszukiwaniu pracy, a wreszcie opisywać swoje pasje i zainteresowania.

2. PUNKT INFORMACYJNY RADY PROGRAMOWEJ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH SZCZECINKA
której jesteśmy współtwórcami i członkami Prezydium - miejsce wymiany informacji i doświadczeń oraz poszukiwania obszarów wspólnych działań przez ngos z naszego miasta i powiatu szczecineckiego - mieści się w Centrum Organizacji Pozarządowych w Szczecinku, ul. W.Bartoszewskiego (dawna: 9 Maja) 12/12 - w siedzibie Fundacji / w godzinach: 12.00-18.00, od wtorku do piątku / oraz pod adresem naszego portalu:
www.organizacjeszczecinek.pl
Udzielamy tutaj przedstawicielom lokalnych NGOs oraz osobom zainteresowanym utworzeniem organizacji pozarządowej, czy podmiotu ES, informacji o aktualnych szkoleniach, konkursach, inicjatywach, czy ważnych sprawach dotyczących NGOs - z jednej strony, a z drugiej - informujemy lokalne środowisko o działaniach NGOs powiatu szczecineckiego.
Współuczestniczymy również w organizowaniu szkoleń i kursów, czy spotkań informacyjno - integracyjnych dla przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych.

OSOBY POTRZEBUJĄCE POMOCY, JAK I OSOBY - PRAWNE CZY PRYWATNE - CHCĄCE WESPRZEĆ MERYTORYCZNIE, SPRZĘTOWO, ITP DZIAŁALNOŚĆ NASZEJ FUNDACJI ZAPRASZAMY DO NASZEJ SIEDZIBY W SZCZECINKU, PRZY ULICY W. BARTOSZEWSKIEGO (DAWNA: 9-GO MAJA) 12 (DRUGIE PIĘTRO, POKóJ 12) OD WTORKU DO PIĄTKU W GODZINACH 12.00-18.00

TYM, KTóRZY ZECHCIELIBY WESPRZEĆ NAS FINANSOWO - POPRZEZ WPŁATY NA KONTO BANKOWE - PODAJEMY NASZE DANE ADRESOWE, NR KRS, REGON ORAZ NAZWĘ BANKU, W KTóRYM POSIADAMY KONTO ORAZ JEGO NUMER:
FUNDACJA "MIŁOSIERDZIE I WIEDZA",
UL.W. BARTOSZEWSKIEGO (DAWNA: 9-GO MAJA) 12/12,
78-401 SZCZECINEK 3
KRS:0000238111,
NIP: 6731787762,
REGON: 320077302

Nasz Bank: BAŁTYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY,
PLAC SOWIŃSKIEGO 2, 78-400 SZCZECINEK
KONTO NR: 36 8566 1042 0500 6557 5004 0001
Z DOPISKIEM " NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ I KOSZTY Z TYM ZWIĄZANE"

ADRES NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ:
dobrodzieje.org
KONTAKT Z NAMI:
TEL.:697 755 214
E-MAIL: fundacja_miw@o2.pl


Poprzedni temat :: Następny temat
Fundusz na rzecz Zatrudnienia Młodzieży
Autor Wiadomość

Alina

Dołączyła: 18 Kwi 2017
Posty: 33

Wysłany: 2017-06-16, 15:25   Fundusz na rzecz Zatrudnienia Młodzieży [Cytuj]

Fundusz na rzecz Zatrudnienia Młodzieży - nabór wstępnych koncepcji projektów
autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-05-23, 17:02
Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli ogłosiło nabór wstępnych koncepcji projektów do Funduszu na rzecz Zatrudnienia Młodzieży. Będzie on finansowany ze środków norweskich i EOG na lata 2014-2021. Pula środków do wykorzystania to 60,6 mln euro. Termin składania wstępnych koncepcji projektów upływa 1 sierpnia 2017 r.

Fundusz na rzecz Zatrudnienia Młodzieży umożliwia realizację projektów w tych państwach, w których stopa bezrobocia wśród młodzieży przekracza 25%. Uprawnionych jest 15 państw-beneficjentów (w tym Polska) oraz Irlandia, Włochy i Hiszpania. Projekty powinny być realizowane w partnerstwie. Wnioski mogą przedkładać konsorcja składające się z co najmniej dwóch krajów. Główny partner musi mieć siedzibę w jednym z państw-beneficjentów.

Fundusz wspiera realizację międzynarodowych projektów promujących stabilne i godziwe zatrudnienie młodych osób poprzez:

innowacje i poszukiwania rozwiązań;
transfer wiedzy oraz dobre praktyki;
analizy i badania.

Efekty wdrażanych projektów muszą oddziaływać na osoby w wieku od 15 do 29 lat, ze szczególnym uwzględnieniem:

odbiorców w wieku 25-29 lat,
długotrwale bezrobotnych,
nisko wykwalifikowanych,
nieaktywnych kobiet opiekujących się dziećmi,
ubezwłasnowolnionych osób dorosłych,
mniejszości etnicznych,
osób ubiegających się o azyl,
osób z problemami zdrowia psychicznego oraz niepełnosprawnych.

Pula środków do wykorzystania to 60,6 mln euro dla wszystkich krajów (nie ma wydzielonej konkretnej sumy środków dla Polski). Minimalna wartość projektu nie może być mniejsza niż 1 mln euro, a wysokość grantu może maksymalnie wynieść 85%.

Katalog wnioskodawców jest szeroki i obejmuje podmioty prywatne lub publiczne, komercyjne lub niekomercyjne oraz organizacje pozarządowe, ustanowione jako podmioty prawne.

Termin składania wstępnych koncepcji projektów upływa 1 sierpnia 2017 r. o godz. 12.00
Cytat:
eeagrants@ecorys.com
_________________
Serdecznie pozdrawiam, Alina.
[Profil] [PM] [E-mail]
 
 

andrzej.steffen


Dołączył: 20 Sie 2015
Posty: 263

Wysłany: 2017-06-20, 16:54   Otwarty Konkurs dla NGOs [Cytuj]

ZARZĄD POWIATU SZCZECINECKIEGO OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT W CELU ZLECENIA FUNDACJOM I ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH...

"

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadania wynosi: 30 000,00 zł. (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

W ramach otwartego konkursu ofert mogą być składane wnioski zgodnie z §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1945).

Termin składania ofert upływa 07 lipca 2017r.Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Szczecinku, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku, Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Szczecinku.
[Profil] [PM] [E-mail]
 
 

Alina

Dołączyła: 18 Kwi 2017
Posty: 33

Wysłany: 2017-06-21, 11:42    [Cytuj]

Konkurs ogólnopolski na realizację mikrograntów w zakresie wsparcia aktywności rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa. Do udziału zapraszamy organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z całej Polski. Możliwość uzyskania dotacji w kwocie do 5000 zł. Nabór rozpoczyna się 15 marca.
Stowarzyszenie Instytut Zachodni i Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” realizuje na terenie całej Polski projekt finansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne do składania ofert na realizację mikrograntów w zakresie aktywności, wspierania rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa. Głównym założeniem projektu jest zachęcenie lokalnych organizacji i mieszkańców do działań dla dobra wspólnego.

Projekt jest realizowany od 1 lutego do 31 grudnia 2017 roku i w tym okresie będzie możliwe aplikowanie o mikrogranty. Ubiegający się o wsparcie będą mogli liczyć na doradztwo ekspertów zarówno w trakcie składania wniosku, jak i podczas realizacji zadania oraz jego rozliczania. Do ich dyspozycji będzie także infolinia obsługiwana w każdy wtorek w godzinach 8.00-11.00 oraz czwartek 12.00-15.00, numer 784 878 240.
Cytat:
ngo@dzialamyrazem.pl.
_________________
Serdecznie pozdrawiam, Alina.
[Profil] [PM] [E-mail]
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
[ ODPOWIEDZ ]
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

 SZCZECINECKIE FORUM POMOCY

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group  template created by szpak