PORTAL
                                   FORUM
                                ALBUM ZDJĘĆ
                             UŻYTKOWNICY
                          FAQ   BBCode
                       STATYSTYKI
                    DOWNLOAD

SZCZECINECKIE FORUM POMOCY

 

Forum Fundacji "Miłosierdzie i Wiedza"
i Dobrodziejów ze Szczecinka.
Anonse o różnych formach pomocy.
Marzenia.Praca.Hobby!

 Szukaj • Grupy • Rejestracja • Zaloguj
 Ogłoszenie 


Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
Wszystkim Internautom
na czele z Członkami i Współpracownikami
Organizacji Pozarządowych Powiatu Szczecineckiego

życzymy
Wszystkiego Co Dobre:
Szczęścia. Zdrowia. Pomyślności.
Spełnienia w Życiu.
A nade Wszystko:
Radości z wiecznej i wspierającej Bliskości
Pana Jezusa!
Oraz Szczęśliwego Nowego 2018 Roku!

Mariusz Michalski
wraz z Wolontariuszami i Współpracownikami
Fundacji „Miłosierdzie i Wiedza” w Szczecinku
oraz
Krystyna Krzyżanowska
z Członkiniami Zespołu "Bell Canto"


Gościcie na stronach naszej FUNDACJI "MIŁOSIERDZIE I WIEDZA".
Te właśnie atrybuty Człowieczeństwa uznaliśmy za najważniejsze: Miłosierdzie /SERCE/ i Wiedzę /UMYSŁ/.

Niosąc pomoc ludziom w potrzebie ze Szczecinka /i nie tylko!/ wdrażamy w życie poniższe projekty pomocowe:

*. "KLUB WSPARCIA" - w naszej siedzibie prowadzimy od 2007 roku "Klub Wsparcia Koleżeńskiego"- finansowany przez pierwsze dwa lata ze środków unijnych, w ramach większego projektu, realizowanego na obszarze 4 powiatów województwa zachodniopomorskiego, pn. "Praca w posagu" - miejsce spotkań społeczników z osobami ubogimi, bezrobotnymi lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym - poszukującymi porady jaką i gdzie można by znaleźć pomoc w rozwiązaniu ich rozlicznych problemów. W kolejnych latach realizujemy powyższe dzieło już własnym sumptem, dzięki m.in. dotacjom z Urzędu Miasta Szczecinka.
Naszym zadaniem jest prowadzenie działań na rzecz osób oraz rodzin wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych lub poszukujących pracy poprzez zorganizowanie i prowadzenie profesjonalnej pomocy informacyjnej i edukacyjnej oraz kontynuację prowadzenia grupy środowiskowego wsparcia, czyli KW - w którym to miejscu nieodpłatnie świadczymy pomoc osobom potrzebującym poprzez umożliwienie im kontaktu z fachowcami służącymi pomocą przy pisaniu podać, CV, listów motywacyjnych, czy pomagającymi poczynić pierwsze kroki w obsłudze komputera lub - surfować w Internecie.
Polega to na udostępnianiu przez 6 godzin dziennie - od 12.00 do 18.00 - 4 razy w tygodniu (od wtorku do piątku) naszej sali na potrzeby spotkać osób poszukujących pomocy z ludźmi o w/w umiejętnościach.
Obok tego pomagamy naszym petentom w pozyskaniu potrzebnej im wiedzy poprzez umożliwienie im kontaktu z fachowcami z terenu całej Polski - za pośrednictwem Internetu.
* Poddziałania w ramach "KW":
- "SZCZECINECKI TELEFON MIŁOSIERDZIA": 697-755-214 - swoisty telefoniczno - internetowy bank informacji o szczodrości dobrodziejów - ofiarujących pomoc rzeczową lub w formie bezpłatnych usług osobom w potrzebie.
Pod tym numerem można dowiadywać się o używany sprzęt AGD,RTV, rehabilitacyjny lub meble do oddania za darmo, jak również zgłaszać swoje prośby i zapotrzebowania. (czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach : 10.00 -18.00)

- "SZCZECINECKIE FORUM POMOCY": www.dobrodzieje.org - na którym to forum osoby chcące pomóc drugiemu człowiekowi, jak i poszukujące pomocy mogą zamieszczać swoje ogłoszenia i informacje.
Można tutaj znaleźć wiadomości o różnych formach pomocy, ofertach pracy zamieszczanych w Internecie oraz samym zamieszczać informacje o swoich marzeniach i bolączkach, obok tego - anonse o kwalifikacjach i poszukiwaniu pracy, a wreszcie opisywać swoje pasje i zainteresowania.

2. PUNKT INFORMACYJNY RADY PROGRAMOWEJ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH SZCZECINKA
której jesteśmy współtwórcami i członkami Prezydium - miejsce wymiany informacji i doświadczeń oraz poszukiwania obszarów wspólnych działań przez ngos z naszego miasta i powiatu szczecineckiego - mieści się w Centrum Organizacji Pozarządowych w Szczecinku, ul. W.Bartoszewskiego (dawna: 9 Maja) 12/12 - w siedzibie Fundacji / w godzinach: 12.00-18.00, od wtorku do piątku / oraz pod adresem naszego portalu:
www.organizacjeszczecinek.pl
Udzielamy tutaj przedstawicielom lokalnych NGOs oraz osobom zainteresowanym utworzeniem organizacji pozarządowej, czy podmiotu ES, informacji o aktualnych szkoleniach, konkursach, inicjatywach, czy ważnych sprawach dotyczących NGOs - z jednej strony, a z drugiej - informujemy lokalne środowisko o działaniach NGOs powiatu szczecineckiego.
Współuczestniczymy również w organizowaniu szkoleń i kursów, czy spotkań informacyjno - integracyjnych dla przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych.

OSOBY POTRZEBUJĄCE POMOCY, JAK I OSOBY - PRAWNE CZY PRYWATNE - CHCĄCE WESPRZEĆ MERYTORYCZNIE, SPRZĘTOWO, ITP DZIAŁALNOŚĆ NASZEJ FUNDACJI ZAPRASZAMY DO NASZEJ SIEDZIBY W SZCZECINKU, PRZY ULICY W. BARTOSZEWSKIEGO (DAWNA: 9-GO MAJA) 12 (DRUGIE PIĘTRO, POKóJ 12) OD WTORKU DO PIĄTKU W GODZINACH 12.00-18.00

TYM, KTóRZY ZECHCIELIBY WESPRZEĆ NAS FINANSOWO - POPRZEZ WPŁATY NA KONTO BANKOWE - PODAJEMY NASZE DANE ADRESOWE, NR KRS, REGON ORAZ NAZWĘ BANKU, W KTóRYM POSIADAMY KONTO ORAZ JEGO NUMER:
FUNDACJA "MIŁOSIERDZIE I WIEDZA",
UL.W. BARTOSZEWSKIEGO (DAWNA: 9-GO MAJA) 12/12,
78-401 SZCZECINEK 3
KRS:0000238111,
NIP: 6731787762,
REGON: 320077302

Nasz Bank: BAŁTYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY,
PLAC SOWIŃSKIEGO 2, 78-400 SZCZECINEK
KONTO NR: 36 8566 1042 0500 6557 5004 0001
Z DOPISKIEM " NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ I KOSZTY Z TYM ZWIĄZANE"

ADRES NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ:
dobrodzieje.org
KONTAKT Z NAMI:
TEL.:697 755 214
E-MAIL: fundacja_miw@o2.pl


Poprzedni temat :: Następny temat
Wielkanocne Życzenia i ... spotkanie majowe NGO-JST i posłów
Autor Wiadomość

MariuszDołączył: 24 Lip 2008
Posty: 1116
Skąd: Szczecinek

  Wysłany: 2017-04-14, 16:10   Wielkanocne Życzenia i ... spotkanie majowe NGO-JST i posłów [Cytuj]Z okazji Świąt Wielkiej Nocy

WSZYSTKIM INTERNAUTOM

na czele z

Członkami, Członkiniami, Wolontariuszami i Współpracownikami

ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU SZCZECINECKIEGO

serdeczne życzenia

aby Zmartwychwstały Chrystus

wnosił w codzienne życie pokój, radość i nadzieję

oraz hojnie błogosławił na każdy dzień

składa

Prezydium Rady Organizacji Pozarządowych w Szczecinku:

KRYSTYNA BRATKOWSKA z Polskim Związkiem Emerytów Rencistów i Inwalidów O/Szczecinek
MIROSŁAWA JAWTOSZUK z Klastrem NGO Powiatu Szczecineckiego w Szczecinku
KRYSTYNA KRZYŻANOWSKA z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Koło Terenowe Pomocy Dzieciom z Niepełną Sprawnością Ruchową i Po Wypadkach Drogowych w Szczecinku
IRENA LISOWSKA - RENES z Fundacją MRS w Szczecinku
ELŻBIETA MADAJCZYK ze Stowarzyszeniem Aktywnych Kobiet w Szczecinku
MARIUSZ MICHALSKI z Fundacją "Miłosierdzie i Wiedza" w Szczecinku
IRENA SAKRAJDA z Polskim Związkiem Niewidomych O/Szczecinek

z

Fundacją Nauka dla Środowiska w Koszalinie (SZOWES)

oraz

Zarządami i Współpracownikami Organizacji Powiatu Szczecineckiego:

Caritas przy parafii pw. Św. Rozalii w Szczecinku

Fundacji „Nasz Drawień”

Fundacji Inicjatyw Społecznych FIS w Szczecinku

Funduszu „Tratwa” Szczecinek

Stowarzyszenia Grupa Działań Lokalnych „Godzisław”

Stowarzyszenia Klub Abstynenta „Bratek” w Szczecinku

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Razem” w Szczecinku

Stowarzyszenia „Siła Młodych Wilków” w Wilczych Laskach

Stowarzyszenia „Turowianki”
Zarazem serdecznie zapraszamy

Przedstawicieli Organizacji Powiatu Szczecineckiego

(średnio 2, 3 osoby z NGO) na Konferencję z panelem dyskusyjnym,

jaka ma się odbyć w dniu 17 maja 2017 roku, w godzinach: 14.00-19.00,

w Sali Konferencyjnej szczecineckiego CK „ZAMEK”Harmonogram Konferencji z panelem dyskusyjnym na temat współpracy NGO - JST i instytucji rządowych
środa, 17.05.2017r, w godz. 14.00-19.00, miejsce spotkania: szczecineckie CK „Zamek”


14.00-14.30: Wprowadzenie do konferencji: półgodzinny wykład prowadzącego spotkanie gościa, zaproszonego przez Prezydium Rady Programowej Organizacji Pozarządowych w Szczecinku i współorganizatora konferencji - koszalińską Fundację Nauka dla Środowiska, realizującą SZOWES na terenie m.in. powiatu szczecineckiego z Urzędem Miasta Wałcz, nt. współpracy międzysektorowej (dobre praktyki na terenie kraju, przykłady współpracy, etc.).

14.30-16.00: współorganizujące Spotkanie fundacje i stowarzyszenia zebranym przybliżają swoją działalność w trwających 4-5 minut wystąpieniach przedstawicieli NGO lub prezentacjach audiowizualnych.


16.00-16.30:przerwa kawowa

16.30-19.00: panel dyskusyjny:
- Na początek dajemy zaproszonym gościom czas na krótkie wypowiedzi na temat współpracy międzysektorowej.
- Następnie omówimy palące problemy z jakimi borykają się nasze organizacje, przedstawimy propozycje mające na celu usprawnienie naszej współpracy i relacji NGO – JST i instytucji rządowych, które to ustalenia i propozycje będą następnie mogły znaleźć odzwierciedlenie w projektach kolejnych Programów współpracy JST - NGO, czy może nawet będą przyczynkiem do zmian w ustawodawstwie lokalnym, czy ogólnokrajowym.
Sprawy, które już do nas napłynęły:
- przyszłość szczecineckiego Centrum NGO: Kiedy remont całego budynku lub przynajmniej sali konferencyjnej Centrum z jej wyposażeniem i co potem?
- wysokość opłat za lokale, najmowane przez nasze organizacje (czy możliwe będzie obniżenie do symbolicznego 1 zł lub nieodpłatnego użytkowania - poprzez odpowiednie dokonanie zmian w ustawodawstwie krajowym lub w lokalnych programach współpracy),
- sprawy zatrudniania osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych w organizacjach pozarządowych (kwestia niepełnych dofinansowań ze środków PUP oraz PFRON i czy ewentualnie dałoby się te dofinansowania realizować na zasadach zaliczkowania),
- zdrowie osób niepełnosprawnych:
* dofinansowania do zakupu sprzętu, wyjazdy do sanatorium, etc. - współpraca z PCPR,
* szczecinecki ODO - zaawansowanie porozumienia władz szpitala w Szczecinku i ODO w celu uzyskania pokrywanych ze środków NFZ bezpłatnych badań rezonansem magnetycznym, czy aparaturą USG, dla chorych i ubogich mieszkańców Szczecinka i okolic,
- sprawa świetlic opiekuńczo-wychowawczych - co z dopłatami z MOPSów/ GOPSów do wyżywienia dzieci świetlicowych?
- zapytania głównie do posłów na Sejm RP:
* kwestie powyżej i
* wsparcie ubogich Polaków na wschodzie,
* tvp.pl - dostępna poza granicami Polski,
* żywność dla ubogich, możliwe rozwiązania akceptowalne przez NGOs?
* możliwość wsparcia zadłużonych rodzin, zajmujących mieszkania komunalne lub spółdzielcze: zamiast komornika i eksmisji może propozycja odrobienia zadłużenia poprzez prace (interwencyjne?) na rzecz gminy/ spółdzielni?...
Powyższa lista nie stanowi spisu wszystkich problemów, jakie chcemy poruszyć, jednak stanowi ogólny zarys tematyki debaty.

19.00 Prezydium Rady NGOs w Szczecinku zamyka Spotkanie.


Prezydium Rady Organizacji Pozarządowych w Szczecinku:
KRYSTYNA BRATKOWSKA
MIROSŁAWA JAWTOSZUK
KRYSTYNA KRZYŻANOWSKA
IRENA LISOWSKA - RENES
ELŻBIETA MADAJCZYK
MARIUSZ MICHALSKI
IRENA SAKRAJDA

Punkt Informacyjny Rady NGO w Szczecinku
Ul. W. Bartoszewskiego 12/12
Czynny: 12.00-18.00, od wtorku do piątku
Tel. 697 755 214
Strona www: organizacjeszczecinek.pl
E-mail: rada_szczecinek@o2.pl


Infomacja własna,

źródło fotografii: CK Zamek

170517ListdoNGO.doc
Pobierz Plik ściągnięto 45 raz(y) 48,5 KB

_________________
Fundacja "Miłosierdzie i Wiedza", ul. W. Bartoszewskiego 12, Sp 11, 78-401 Szczecinek 3 (lokal nr 12, II piętro w Centrum Organizacji Pozarządowych w Szczecinku):
Serdecznie zapraszamy do Punktu Informacyjnego Rady NGO, czynnego od wtorku do piątku, w godz.: 12.00-18.00 (darmowy Internet, przydatne info dla i o ngos, a także pomoc w obsłudze komputera, pisaniu wniosków, podań, CV,... - także dla osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych).
Dane KRS: FUNDACJA MIŁOSIERDZIE I WIEDZA

[Profil] [PM] [E-mail] [WWW]
 
 

MariuszDołączył: 24 Lip 2008
Posty: 1116
Skąd: Szczecinek

  Wysłany: 2017-05-06, 20:24   15.05.17 spotkanie robocze NGO, 17.05.17: w Zamku NGO-JST [Cytuj]
Serdecznie zapraszamy

Przedstawicieli Organizacji Powiatu Szczecineckiego

(średnio 2, 3 osoby z NGO) na Konferencję z panelem dyskusyjnym,

jaka ma się odbyć w dniu 17 maja 2017 roku, w godzinach: 14.00-19.00,

w Sali Konferencyjnej szczecineckiego CK „ZAMEK”
Prezydium Rady Organizacji Pozarządowych w Szczecinku:

KRYSTYNA BRATKOWSKA z Polskim Związkiem Emerytów Rencistów i Inwalidów O/Szczecinek

MIROSŁAWA JAWTOSZUK z Klastrem NGO Powiatu Szczecineckiego w Szczecinku

KRYSTYNA KRZYŻANOWSKA z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Koło Terenowe Pomocy Dzieciom z Niepełną Sprawnością Ruchową i Po Wypadkach Drogowych w Szczecinku

IRENA LISOWSKA - RENES z Fundacją MRS w Szczecinku

ELŻBIETA MADAJCZYK ze Stowarzyszeniem Aktywnych Kobiet w Szczecinku

MARIUSZ MICHALSKI z Fundacją "Miłosierdzie i Wiedza" w Szczecinku

IRENA SAKRAJDA z Polskim Związkiem Niewidomych O/Szczecinek

z

Fundacją Nauka dla Środowiska w Koszalinie (SZOWES)

oraz

Zarządami i Współpracownikami Organizacji Powiatu Szczecineckiego:

Caritas przy parafii pw. Św. Rozalii w Szczecinku

Fundacji „Nasz Drawień”

Fundacji Inicjatyw Społecznych FIS w Szczecinku

Funduszu „Tratwa” Szczecinek

Stowarzyszenia Grupa Działań Lokalnych „Godzisław”

Stowarzyszenia Klub Abstynenta „Bratek” w Szczecinku

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Razem” w Szczecinku

Stowarzyszenia „Siła Młodych Wilków” w Wilczych Laskach

Stowarzyszenia „Turowianki”


Jednocześnie zapraszamy NGOs do Centrum Organizacji Pozarządowych w Szczecinku
(ul. W. Bartoszewskiego 12, sala kameralna 11)
na spotkanie robocze dot. w/w konferencji oraz planów remontowych budynku Centrum
na poniedziałek 15.05.17r godz. 16.00Harmonogram Konferencji z panelem dyskusyjnym na temat współpracy NGO - JST i instytucji rządowych
środa, 17.05.2017r, w godz. 14.00-19.00, miejsce spotkania: szczecineckie CK „Zamek”


14.00 - 14.30: Półgodzinny wykład prowadzącego spotkanie gościa Wojciecha Kraszewskiego z Białogardu, zaproszonego przez Prezydium Rady Programowej Organizacji Pozarządowych w Szczecinku i współorganizatora konferencji - koszalińską Fundację Nauka dla Środowiska, realizującą SZOWES na terenie m.in. powiatu szczecineckiego z Urzędem Miasta Wałcz, nt. współpracy międzysektorowej (dobre praktyki na terenie kraju, przykłady współpracy, etc.).
Pan Wojciech Kraszewski- Szkoleniowiec, trener, specjalista ds. rozwoju rynku. Specjalista w dziedzinie profesjonalnej obsługi klienta. Czynny audytor jakości obsługi. Doradca i rzecznik organizacji pozarządowych. Wiceprezes Pozarządowego Centrum Rozwoju Społecznego, Społecznego Instytutu Obywatelskiego Obywatele dla Regionu oraz Komandor Młodzieżowego Klubu Regatowego Tramp w Mielnie.


14.30-16.00: współorganizujące Spotkanie fundacje i stowarzyszenia zebranym przybliżają swoją działalność w trwających 4-5 minut wystąpieniach przedstawicieli NGO lub prezentacjach audiowizualnych.

15.50-16.00 Najnowsze ustalenia(!): Występ 7-osobowego zespołu "Bell Canto" - który składa się z członków różnych organizacji pozarządowych pow. szczecineckiego - działającego pod egidą fundacji "Miłosierdzie i Wiedza": jako dobry przykład współpracy i integracji organizacji działających w ramach Rady NGO Pow. Szczecineckiego

16.00-16.30:przerwa kawowa

16.30-19.00: panel dyskusyjny:
- Na początek dajemy zaproszonym gościom czas na krótkie wypowiedzi na temat współpracy międzysektorowej.
- Następnie omówimy palące problemy z jakimi borykają się nasze organizacje, przedstawimy propozycje mające na celu usprawnienie naszej współpracy i relacji NGO – JST i instytucji rządowych, które to ustalenia i propozycje będą następnie mogły znaleźć odzwierciedlenie w projektach kolejnych Programów współpracy JST - NGO, czy może nawet będą przyczynkiem do zmian w ustawodawstwie lokalnym, czy ogólnokrajowym.
Sprawy, które już do nas napłynęły:
- przyszłość szczecineckiego Centrum NGO: Kiedy remont całego budynku lub przynajmniej sali konferencyjnej Centrum z jej wyposażeniem i co potem?
- wysokość opłat za lokale, najmowane przez nasze organizacje (czy możliwe będzie obniżenie do symbolicznego 1 zł lub nieodpłatnego użytkowania - poprzez odpowiednie dokonanie zmian w ustawodawstwie krajowym lub w lokalnych programach współpracy),
- sprawy zatrudniania osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych w organizacjach pozarządowych (kwestia niepełnych dofinansowań ze środków PUP oraz PFRON i czy ewentualnie dałoby się te dofinansowania realizować na zasadach zaliczkowania),
- zdrowie osób niepełnosprawnych:
* dofinansowania do zakupu sprzętu, wyjazdy do sanatorium, etc. - współpraca z PCPR,
* szczecinecki ODO - zaawansowanie porozumienia władz szpitala w Szczecinku i ODO w celu uzyskania pokrywanych ze środków NFZ bezpłatnych badań rezonansem magnetycznym, czy aparaturą USG, dla chorych i ubogich mieszkańców Szczecinka i okolic,
- sprawa świetlic opiekuńczo-wychowawczych - co z dopłatami z MOPSów/ GOPSów do wyżywienia dzieci świetlicowych?
- zapytania głównie do posłów na Sejm RP:
* kwestie powyżej i
* wsparcie ubogich Polaków na wschodzie,
* tvp.pl - dostępna poza granicami Polski,
* żywność dla ubogich, możliwe rozwiązania akceptowalne przez NGOs?
* możliwość wsparcia zadłużonych rodzin, zajmujących mieszkania komunalne lub spółdzielcze: zamiast komornika i eksmisji może propozycja odrobienia zadłużenia poprzez prace (interwencyjne?) na rzecz gminy/ spółdzielni?...
Powyższa lista nie stanowi spisu wszystkich problemów, jakie chcemy poruszyć, jednak stanowi ogólny zarys tematyki debaty.

19.00 Prezydium Rady NGOs w Szczecinku zamyka Spotkanie.Prezydium Rady Organizacji Pozarządowych w Szczecinku:

KRYSTYNA BRATKOWSKA

MIROSŁAWA JAWTOSZUK

KRYSTYNA KRZYŻANOWSKA

IRENA LISOWSKA - RENES

ELŻBIETA MADAJCZYK

MARIUSZ MICHALSKI

IRENA SAKRAJDA

Punkt Informacyjny Rady NGO w Szczecinku
Ul. W. Bartoszewskiego 12/12
Czynny: 12.00-18.00, od wtorku do piątku
Tel. 697 755 214
Strona www: organizacjeszczecinek.pl
E-mail: rada_szczecinek@o2.plTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.">


Infomacja: www.organizacjeszczecinek.pl

źródło fotografii:
CK Zamek
_________________
Fundacja "Miłosierdzie i Wiedza", ul. W. Bartoszewskiego 12, Sp 11, 78-401 Szczecinek 3 (lokal nr 12, II piętro w Centrum Organizacji Pozarządowych w Szczecinku):
Serdecznie zapraszamy do Punktu Informacyjnego Rady NGO, czynnego od wtorku do piątku, w godz.: 12.00-18.00 (darmowy Internet, przydatne info dla i o ngos, a także pomoc w obsłudze komputera, pisaniu wniosków, podań, CV,... - także dla osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych).
Dane KRS: FUNDACJA MIŁOSIERDZIE I WIEDZA

[Profil] [PM] [E-mail] [WWW]
 
 

andrzej.steffen


Dołączył: 20 Sie 2015
Posty: 263

Wysłany: 2017-06-08, 13:24   Odzież dla potrzebujących [Cytuj]

Pani Mirosława Jawtoszuk przekazała odzież przygotowaną przez swojego sąsiada.
Posiadamy:
-swetry
-spodnie
-koszulke
Osoby potrzebujące zapraszamy do naszego biura od wtorku do piątku w godz.12-18
[Profil] [PM] [E-mail]
 
 

andrzej.steffen


Dołączył: 20 Sie 2015
Posty: 263

Wysłany: 2017-10-19, 15:13   Renowacja Kościoła w Drawieniu [Cytuj]

W dniu 16 października 2017 r. Wójt Gminy Szczecinek podpisał umowę z ks. Kazimierzem Gierszewskim, reprezentującym Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Stanisława B. M. w Gwdzie Wielkiej, na sfinansowanie prac zabezpieczających przy Kościele filialnym w Drawieniu.

Na podstawie § 13 uchwały Nr XLI/422/2017 Rady Gminy Szczecinek z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac zabezpieczających przy zabytkach znajdujących się na terenie gminy Szczecinek z budżetu Gminy Szczecinek została udzielona Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława B. M. w Gwdzie Wielkiej dotacja w wysokości 40.000,00 zł, przeznaczona na pokrycie kosztów zadania pn. remont elewacji kościoła filialnego p.w. Matki Boskiej Różańcowej w Drawieniu - zabytek wpisany do rejestru zabytków pod nr 330.

Beneficjent oświadczył, że całkowity koszt realizacji tego zadania wyniesie 120.047,58 zł. Jest to pierwsze tego typu dofinansowanie z budżetu Gminy Szczecinek.Ponadto Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach budżetu na 2017 rok udzielił Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława B. M. w Gwdzie Wielkiej dotacji w wysokości 30.000,00 zł, przeznaczonej na pokrycie kosztów zadania pn. Drawień, kościół filialny p.w. Matki Boskiej Różańcowej (XVII w.): konserwacja elewacji północno-zachodniej kościoła oraz elewacji wieży wraz z pokryciem dachowym.
[Profil] [PM] [E-mail]
 
 

andrzej.steffen


Dołączył: 20 Sie 2015
Posty: 263

Wysłany: 2017-10-31, 15:42   Szkolne Koła Caritas [Cytuj]

"Być dobrym jak chleb" - pod takim hasłem na dniu formacyjnym, który odbędzie się w dniach 28.10, 4.11. oraz 18.11.2017 w Koszalinie spotkają się wolontariusze Szkolnych Kół Caritas.

Poprowadzą je opiekunowie kół, którzy podzielą się doświadczeniami i wiedzą, jaką zdobyli, organizując akcje na swoim terenie. Przybędą też goście z Fundacji Jaśka Meli "Poza Horyzonty".

Podczas jesiennych spotkań młodzi wolontariusze Caritas dowiedzą się, jak przeprowadzać akcje nie tylko w swojej szkole, parafii, mieście, ale też jak pomagać na odległość.
ZAPRASZAMY
[Profil] [PM] [E-mail]
 
 

andrzej.steffen


Dołączył: 20 Sie 2015
Posty: 263

Wysłany: 2017-11-02, 13:39   Studia dla najmłodszych [Cytuj]

Przed niespełna dwoma tygodniami uroczyste „Gaudeamus" odśpiewali studenci Zamiejscowego Wydziału Przemysłu Drzewnego Politechniki Koszalińskiej, a w minioną sobotę (28.10), to samo uczynili ich młodsi koledzy z Koszalińskiego Uniwersytetu Dzieci i Młodzieży.

Warto przypomnieć, iż pomysł utworzenia KUDiM zrodził się przed rokiem z inicjatywy Politechniki Koszalińskiej i Spółki Kronospan Szczecinek. Przedsięwzięcie od samego początku wsparli Powiat Szczecinecki i Miasto Szczecinek. Ideą projektu jest zainteresowane dzieci przedmiotami ścisłymi i technicznymi. Zajęcia prowadzone przez pracowników naukowych Politechniki Koszalińskiej, mają przybliżyć dzieciom świat przedmiotów, takich jak: matematyka, fizyka, chemia i wpłynąć w konsekwencji, na ich przyszłe wybory dotyczące kierunku studiów.

W inauguracji uczestniczyło ponad 250 małych studentów. Każdy z nich z dumą wypowiedział słowa przysięgi i odebrał swój pierwszy indeks. Nie mogło również zabraknąć specjalnych upominków.

W uroczystości wzięli udział m.in. burmistrz Jerzy Hardie-Douglas, wójt Gminy Szczecinek Ryszard Jasionas, dyrektor wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym Zofia Kosicka, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego Piotr Rozmus, ks. Zbigniew Woźniak, a także władze Politechniki Koszalińskiej - prorektor ds. studenckich prof. Tomasz Królikowski i prodziekan zamiejscowego Wydziału Przemysłu Drzewnego dr. Sławomir Bednarowicz, członek zarządu firmy Kronospan Joanna Jodłowska oraz przedstawiciele firm i przedsiębiorstw będących partnerami zarówno Kronospanu, jak i Politechniki Koszalińskiej.

Powołanie do życia Koszalińskiego Uniwersytetu Dzieci i Młodzieży było możliwe dzięki zaangażowaniu wielu sponsorów tj.: ABI, Spin, Global Technik, ZUM, WURTH, Proton, Dalbet, Terbud, Górny, Stylbud, Securitas, Straschu, Lapp Polska, RATO, NCH, GP Technika, Geka, Stol-tap, Grześkowiak, CTS Semikon, SEW, Afcona, Pilgaz, Elektro Bud, którzy z rąk członka zarządu firmy Kronospan Joanny Jodłowskiej odebrali podziękowania i okolicznościowe statuetki.

Na zakończenie młodzi studenci wysłuchali pierwszego wykładu na temat odnawialnych źródeł energii.
[Profil] [PM] [E-mail]
 
 

andrzej.steffen


Dołączył: 20 Sie 2015
Posty: 263

Wysłany: 2017-11-02, 13:49   Zapisy na Uniwersytet Dzieci i Młodzieży [Cytuj]

Jak zachęcić dzieci i młodzież do odkrywania świata i zdobywania wiedzy? Można na przykład zapisać naszą pociechę na studia. Okazuje się, że studiować można już od najmłodszych lat, a umożliwia to Firma Kronospan i Politechnika Koszalińska, w ramach której już od zeszłego roku w Szczecinku działa Uniwersytet Dzieci i Młodzieży. Rekrutacja trwa i są jeszcze wolne miejsca. Pierwszy wykład odbędzie się już 28 października.

Na Uniwersytecie Dzieci i Młodzieży naukowcy i wykładowcy prowadzą fascynujące zajęcia, pełne eksperymentów, twórczej zabawy i ciekawostek z różnych dziedzin nauki. Młodzi studenci w trakcie wykładów i warsztatów doświadczają i aktywnie uczestniczą w zajęciach, a dzięki temu przyswajają i zapamiętują mnóstwo ciekawych informacji. Wiedza przekazywana jest w przystępny i obrazowy sposób, tak aby dzieci mogły zrozumieć wiele zagadnień, a następnie wykorzystywać je w praktyce.

W zeszłym roku, w zajęciach w ramach Uniwersytetu uczestniczyło 250 dzieci. Zainteresowanie przerosło oczekiwania organizatorów. Wyciągając wnioski z pierwszego roku działalności, podjęto decyzję o stworzeniu dwóch grup: dzieci z klas I – V oraz młodzież z klas VI – VIII i gimnazjum. Każda grupa będzie liczyła po 250 osób. Zajęcia będą odbywały się na terenie Kronospan Design Center w Szczecinku. W tym roku zaplanowanych jest 5 wykładów w semestrze oraz dodatkowe warsztaty dla chętnych.

Rekrutacja nadal trwa, można się zapisywać online: http://kudim.tu.koszalin....cja-szczecinek. Opłata za semestr to 25 zł!

Zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież do przeżycia niezwykłej przygody z nauką!
[Profil] [PM] [E-mail]
 
 

andrzej.steffen


Dołączył: 20 Sie 2015
Posty: 263

Wysłany: 2017-11-02, 15:39   Formacja w Szkolnych Kołach Caritas [Cytuj]

W sobotę 28.10 do Szkoły Katolickiej w Koszalinie wraz z opiekunami zjechało się ponad 200 wolontariuszy ze szkół podstawowych z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej na Dni Formacyjne dla Szkolnych Kół Caritas. Uczniowie wzięli udział w dwóch blokach warsztatowych, dzięki, którym poznali nowe narzędzia przydatne podczas pracy w swoich szkołach.W pierwszej turze Dni Formacyjnych do Koszalina przyjechali uczniowie m.in.: ze Słupska, Drzonowa, Koszalina, Głobina, Łekna, Sławna i Szczecinka, aby wziąć udział w warsztatach przygotowanych przez animatorów.

Gościem tego dnia był ks. Tomasz Roda-dyrektor diecezjalnej Caritas, który zachęcił młodych do włączenia się w projekt Betlejem, czyli pracę na rzecz sierocińca prowadzonego przez siostry elżbietanki właśnie w Betlejem.

Wolontariusze mieli okazję uczestniczyć w dwóch blokach warsztatowych. Pierwszy z nich poprowadziła siostra Nikodema oraz wolontariusze z Hospicjum im. bpa Cz. Domina w Darłowie. Animatorzy tego bloku szkoleniowego pomagali odkryć siłę i potencjał, które znajdują się członkach SKC.

Drugi blok warsztatowy poprowadziła Kasandra Żmuda-maturzystka z Koszalina. Podzieliła się swoim wieloletnim doświadczeniem wolontariatu w Szkolnym Kole Caritas. Pod jej okiem uczniowie stworzyli m.in. dekalog dobrego wolontariusza a także projekty nowych akcji, które mogliby podjąć podczas roku szkolnego. Młodzi wykazali się również zdolnościami plastycznymi projektując plakat oraz komiks o czynieniu dobra.

Mszą Świętą, której przewodniczył dyrektor darłowskiego hospicjum - ks. Krzysztof Sendecki, zakończyło się spotkanie dla wolontariuszy Szkolnych Kół Caritas. Na zakończenie został rozstrzygnięty konkurs. 10 szczęśliwców otrzymało upominki, dzięki którym będą mogli jeszcze bardziej szerzyć dobro.
[Profil] [PM] [E-mail]
 
 

andrzej.steffen


Dołączył: 20 Sie 2015
Posty: 263

Wysłany: 2017-11-08, 15:12   Lider Zachodniopomorski [Cytuj]

Jesteś z Pomorza Zachodniego i chcesz coś zmienić w swoim bliskim otoczeniu? Pracować w grupie? Działać? Poznawać nowych ludzi? A może jesteś na dobrej drodze, ale z chęcią dowiesz się czegoś nowego i spotkasz z ekspertami? Jeśli coś mówi Ci, że tak - chcę być aktywny/a, realizować projekty społeczne na rzecz rówieśników i innych grup, chcę wprowadzać małe i wielkie zmiany w mojej miejscowości, w szkole, samorządzie uczniowskim – to właśnie na Ciebie czekamy! ,,Lider Zachodniopomorski” zaprasza młode osoby w wieku 17-22 lata, które chcą przeżyć kilkumiesięczną przygodę!

,,Lider Zachodniopomorski” to szansa na naukę, działanie i zarazem zbudowanie ciekawego CV, które przyda się w przyszłości. Chcemy Ci w tym pomóc. Dlatego podczas warsztatów odwiedzi nas profesjonalny fotograf, który zrobi każdemu uczestnikowi zdjęcie indywidualne i podczas pracy warsztatowej.Czego możesz się spodziewać podczas ,,Lidera Zachodniopomorskiego”

- praktycznej wiedzy przekazywanej przez ekspertów podczas warsztatów,

- spotkania rówieśników z różnych miejscowości, z którymi podzielisz się swoim doświadczeniem,

- szansy na zastanowienie się nad swoimi predyspozycjami społecznymi,

- możliwości zaplanowania działania społecznego przy naszym wsparciu,

- wsparcia w realizacji mini-projektu w postaci mini-grantu.Ile czasu na to potrzebuję?

Udział w programie to proces, dzięki któremu jesteś w stanie zdobyć cenne doświadczenie społeczne. Dlatego decydując się na udział w programie bierzesz udział w:

- 4-dniowych warsztatach w Szczecinie w drugim tygodniu ferii (22-25 stycznia),

- 1-dniowym spotkaniu wspierającym (9 lutego),

- 1-dniowym spotkaniu podsumowujących w czerwcu 2018,

- regularnej korespondencji (Facebook, telefon, Skype) z osobami prowadzącymi program.Wymagania – przynajmniej w jednej dziedzinie z poniżej wymienionych
(potwierdzone rekomendacjami załączonymi do formularza zgłoszeniowego):

- aktywność w szkole lub/i poza szkołą, aktywność w samorządzie studenckim / uczniowskim,

- doświadczenie wolontariackie w stowarzyszeniu / fundacji / akcjach,

- działania społeczne w lokalnej społeczności – dzielnicy, miejscowości, gminie, młodzieżowej radzie,

- działanie na rzecz zmiany w swoim otoczeniu.Co musisz zrobić, by zgłosić się do programu:

- wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na l i odpowiedzieć na zawarte w nim pytania,

- przedstawić swoją motywację do udziału w programie w postaci max. 1-minutowego amatorskiego filmiku, który prześlesz na adres msamul@wzp.plpoprzez stronę www.wetransfer.comCo otrzymasz:

- Certyfikat uczestnictwa podpisany przez Honorowego Patrona programu - Pana Marszałka Olgierda Geblewicza - po zakończeniu programu i spełnieniu warunków uczestnictwa w nim,

- możliwość udziału w kilkudniowych warsztatach liderskich poświęconych współpracy w grupie i przywództwu, pracy metodą projektową, promocji i zarządzaniu projektem - dzięki temu poznasz lepiej siebie, zdobędziesz praktyczną wiedzę przydatną w realizacji dalszych działań i w podejmowanej w przyszłości pracy,

- wiedzę na temat ciekawych projektów przekazywaną przez prowadzących warsztaty i ekspertów,

- informacje jak pozyskiwać fundusze na projekty i jak współpracować ze sponsorami,

- możliwość spotkania z ciekawymi ludźmi, którzy odnieśli sukces,

- wsparcie merytoryczne w realizacji dowolnego mini-projektu w postaci działania we własnej społeczności – na uczelni, w dzielnicy, miejscowości.Dodatkowo trzy wybrane mini-projekty otrzymają wsparcie w postaci mini-grantu, czyli częściowego wsparcia finansowego na realizację zaplanowanych działań.

Masz pytania – pisz: msamul@wzp.pl lub dzwoń: tel. 91 42 10 292

"

Formularz zgłoszeniowy Lider Zachodniopomorski V edycjaProgram warsztatów_wersja_2_11
[Profil] [PM] [E-mail]
 
 

andrzej.steffen


Dołączył: 20 Sie 2015
Posty: 263

Wysłany: 2017-11-08, 15:36   Kwesta na rzecz Hospicjum [Cytuj]

[ Ponad 59 tysięcy złotych udało się zebrać kwestującym na nekropoliach powiatu szczecineckiego podczas Dnia Wszystkich Świętych. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na wyposażenie hospicjum.

To była wyjątkowa, kwesta, nie tylko pod względem rekordowej sumy, którą udało się uzbierać, ale również dlatego, że środki nie zostaną przeznaczone na budowę hospicjum, a na jego wyposażenie. Jesteśmy ogromnie wdzięczni wszystkim, którzy złożyli ofiarę i tym którzy zaangażowali się w zbiórkę – powiedział podczas oficjalnego briefingu ks. Marek Kowalewski, proboszcz parafii św. Franciszka z Asyżu i prezes stowarzyszenia organizującego zbiórkę.

Szczegółowe dane dotyczące zbiórki w poszczególnych gminach przedstawiła skarbnik stowarzyszenia Dorota Szpernalowska:

Biały Bór – 3373,30 PLN

Barwice – 4740,61 PLN

Grzmiąca – 3095,67 PLN

Gm. Szczecinek – 5092,94 PLN

Szczecinek – 42 769,73 PLNBudynek hospicjum został już oddany do użytku. Bardzo możliwe, że pierwsi pacjenci pojawią się jeszcze w tym roku.
[Profil] [PM] [E-mail]
 
 

andrzej.steffen


Dołączył: 20 Sie 2015
Posty: 263

Wysłany: 2017-12-12, 15:29   Wolontariusz Roku [Cytuj]

W miniony czwartek burmistrz Jerzy Hardie-Douglas podczas uroczystej gali uhonorował najbardziej zasłużonych wolontariuszy ze Szczecinka.

- Co roku bardzo cieszę się na spotkanie z naszymi wolontariuszami. Kiedy objąłem funkcję burmistrza, to ten ruch dopiero raczkował. Dziś działa już naprawdę prężnie, a za swój obowiązek uważam tworzenie mu jak najlepszych warunków – mówił Jerzy Hardie-Douglas. I dodał: - Mieszkańców naszego miasta cechuje wyjątkowa empatia. Państwu, działającym w wolontariacie szczególnie mocno dziękuję za wasze zrozumienie potrzeb innych osób.

Tym razem kapituła konkursu obradowała w składzie: wiceprzewodnicząca Rady Miasta Małgorzata Bała, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Dorota Patkowska, proboszcz parafii p.w. św Rozalii ks. Marek Mackiw, komendant Kręgu Instruktorskiego i zarazem instruktor Głównej Kwatery ZHP Maciej Grunt oraz dziennikarz Ryszard Bańka.

A kto otrzymał nagrody?

Kapituła postanowiła wyróżnić 3 organizatorów wolontariatu:
- Szkołę Podstawową nr 6 im. Zdobywców Wału Pomorskiego – za skuteczne promowanie wolontariatu dzieci i młodzieży, autorskie projekty społeczne, oraz szeroką współpracę z innymi organizacjami na rzecz społeczności lokalnej.
- Inicjatywę Foodsharing Polska – Jadłodzielnia Szczecinek – za innowacyjne, oparte na wolontariacie i zbliżające różne grupy mieszkańców, oddolne działanie budujące w pełni społeczny ruch wsparcia dla osób w potrzebie.
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Oddziału Rejonowego w Szczecinku – za 60 letnią pracę społeczną i zaangażowanie w zakresie integracji, poradnictwa i rozwiązywania indywidualnych problemów dnia codziennego znaczącej i wciąż rosnącej grupy naszej społeczności
Kryteria wyboru wyróżnionych organizacji to: skuteczność, zaangażowanie oraz innowacyjność podejmowanych działań.

Natomiast za działania wolontarystyczne wyróżnienia otrzymali:
- Natalia Warzyńska z Zespołu Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej,
- Zofia Marek nominowana przez Miejski Ośródek Pomocy Społecznej w Szczecinku,
- Łukasza Spryszyńskiego nominowany przez Szczecinecką Grupę Motocyklową
- Jędrzeja Gliszczyński ze Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół im Jana III Sobieskiego w Szczecinku

Z kolei tytuł „Wolontariusza Roku 2017” kapituła przyznała Czesławie Grzesińskiej nominowanej przez Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet i Weronice Kniaź nominowanej przez Zespół Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej. Gratuluje
[Profil] [PM] [E-mail]
 
 

andrzej.steffen


Dołączył: 20 Sie 2015
Posty: 263

Wysłany: 2017-12-12, 16:41   Świąteczne Spotkanie w DPS w Bornem Sulinowie [Cytuj]

Starsi podopieczni Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie otrzymali niezapomniany, świąteczny prezent. Wspólne tworzenie stroików świątecznych, ubieranie choinki, kolędowanie, jak również możliwość spotkania się z innymi życzliwymi osobami i podzielenia się opowieściami o przeżytych wcześniej świętach – to Dar Serca od pracowników Zakładu Karnego w Czarnem oraz leśników z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku. Wyjątkowe przedświąteczne spotkanie miało miejsce w minioną sobotę, 9.12 w borneńskim DPS-ie. Seniorzy przyjęli gości z wyjątkowym wzruszeniem.Jak się dowiedzieliśmy pomysł, by taki „niematerialny” prezent podarować seniorom, pojawił się podczas podróży powrotnej z Warszawy, gdzie specjalne podziękowania ze Szczecinka zawieziono do tamtejszego Centrum Zdrowia Dziecka. Pisaliśmy na ten temat w artykule: „Uratowali życie Antosiowi. W zamian otrzymali wyjątkowe podziękowania” https://szczecinek.com/artykul/uratowali-zycie-antosiowi/309009 . Przedsięwzięcie polegające na spędzeniu czasu z seniorami w magicznej atmosferze świąt zaproponował mł. chor. Cezary Sierzputowski z Zakładu Karnego w Czarnem, inicjator wielu charytatywnych akcji. Do takiej formy pomocy innym od razu przyłączyli się szczecineccy leśnicy. Akcję wsparła również Monika Kolosz-Perz, szczecinecka artystka, na co dzień arteterapię w SM w Bornem Sulinowie.

- Do Warszawy wieźliśmy dary materialne, a tutaj nasz Dar Serca polegał na podarowaniu innym świątecznej atmosfery – zaznaczył Marek Stasiuk, rzecznik prasowy RDLP w Szczecinku. – Jesień to nie tylko plucha i słota, może być też słoneczna, wielobarwna. Podobnie jest z jesienią życia, którą można przeżyć pogodnie, jeśli tylko stworzy się dobre dla niej warunki. My chcemy trochę pomóc w stworzeniu takiej atmosfery.

Podczas świątecznego spotkania z gośćmi seniorzy mieszkający w DPS w Bornem Sulinowie nie kryli swojego wzruszenia. Tym bardziej, że większość z nich to osoby, które mają ograniczone kontakty z rodziną lub ze swoimi bliskimi nie spotykają się wcale. – Nie jest łatwo być dzisiaj dobrym człowiekiem – podsumował akcję jej współorganizator, Maciej Wiórek ze szczecineckiej RDLP. – Swoją działalnością chcemy chociaż odrobinę tego dobra rozsiewać wokół siebie.
[Profil] [PM] [E-mail]
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
[ ODPOWIEDZ ]
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

 SZCZECINECKIE FORUM POMOCY

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group  template created by szpak