PORTAL
                                   FORUM
                                ALBUM ZDJĘĆ
                             UŻYTKOWNICY
                          FAQ   BBCode
                       STATYSTYKI
                    DOWNLOAD

SZCZECINECKIE FORUM POMOCY

 

Forum Fundacji "Miłosierdzie i Wiedza"
i Dobrodziejów ze Szczecinka.
Anonse o różnych formach pomocy.
Marzenia.Praca.Hobby!

 Szukaj • Grupy • Rejestracja • Zaloguj
 Ogłoszenie 

Gościcie na stronach naszej FUNDACJI "MIŁOSIERDZIE I WIEDZA".

Te właśnie atrybuty Człowieczeństwa uznaliśmy za najważniejsze: Miłosierdzie /SERCE/ i Wiedzę /UMYSŁ/.

Niosąc pomoc ludziom w potrzebie ze Szczecinka /i nie tylko!/ wdrażamy w życie poniższe projekty pomocowe:

*. "KLUB WSPARCIA" - w naszej siedzibie prowadzimy od 2007 roku "Klub Wsparcia Koleżeńskiego"- finansowany przez pierwsze dwa lata ze środków unijnych, w ramach większego projektu, realizowanego na obszarze 4 powiatów województwa zachodniopomorskiego, pn. "Praca w posagu" - miejsce spotkań społeczników z osobami ubogimi, bezrobotnymi lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym - poszukującymi porady jaką i gdzie można by znaleźć pomoc w rozwiązaniu ich rozlicznych problemów. W kolejnych latach realizujemy powyższe dzieło już własnym sumptem, dzięki m.in. dotacjom z Urzędu Miasta Szczecinka.
Naszym zadaniem jest prowadzenie działań na rzecz osób oraz rodzin wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych lub poszukujących pracy poprzez zorganizowanie i prowadzenie profesjonalnej pomocy informacyjnej i edukacyjnej oraz kontynuację prowadzenia grupy środowiskowego wsparcia, czyli KW - w którym to miejscu nieodpłatnie świadczymy pomoc osobom potrzebującym poprzez umożliwienie im kontaktu z fachowcami służącymi pomocą przy pisaniu podać, CV, listów motywacyjnych, czy pomagającymi poczynić pierwsze kroki w obsłudze komputera lub - surfować w Internecie.
Polega to na udostępnianiu przez 6 godzin dziennie - od 12.00 do 18.00 - 4 razy w tygodniu (od wtorku do piątku) naszej sali na potrzeby spotkać osób poszukujących pomocy z ludźmi o w/w umiejętnościach.
Obok tego pomagamy naszym petentom w pozyskaniu potrzebnej im wiedzy poprzez umożliwienie im kontaktu z fachowcami z terenu całej Polski - za pośrednictwem Internetu.
* Poddziałania w ramach "KW":
- "SZCZECINECKI TELEFON MIŁOSIERDZIA": 697-755-214 - swoisty telefoniczno - internetowy bank informacji o szczodrości dobrodziejów - ofiarujących pomoc rzeczową lub w formie bezpłatnych usług osobom w potrzebie.
Pod tym numerem można dowiadywać się o używany sprzęt AGD,RTV, rehabilitacyjny lub meble do oddania za darmo, jak również zgłaszać swoje prośby i zapotrzebowania. (czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach : 10.00 -18.00)

- "SZCZECINECKIE FORUM POMOCY": www.dobrodzieje.org - na którym to forum osoby chcące pomóc drugiemu człowiekowi, jak i poszukujące pomocy mogą zamieszczać swoje ogłoszenia i informacje.
Można tutaj znaleźć wiadomości o różnych formach pomocy, ofertach pracy zamieszczanych w Internecie oraz samym zamieszczać informacje o swoich marzeniach i bolączkach, obok tego - anonse o kwalifikacjach i poszukiwaniu pracy, a wreszcie opisywać swoje pasje i zainteresowania.

2. PUNKT INFORMACYJNY RADY PROGRAMOWEJ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH SZCZECINKA
której jesteśmy współtwórcami i członkami Prezydium - miejsce wymiany informacji i doświadczeń oraz poszukiwania obszarów wspólnych działań przez ngos z naszego miasta i powiatu szczecineckiego - mieści się w Centrum Organizacji Pozarządowych w Szczecinku, ul. W.Bartoszewskiego (dawna: 9 Maja) 12/12 - w siedzibie Fundacji / w godzinach: 12.00-18.00, od wtorku do piątku / oraz pod adresem naszego portalu:
www.organizacjeszczecinek.pl
Udzielamy tutaj przedstawicielom lokalnych NGOs oraz osobom zainteresowanym utworzeniem organizacji pozarządowej, czy podmiotu ES, informacji o aktualnych szkoleniach, konkursach, inicjatywach, czy ważnych sprawach dotyczących NGOs - z jednej strony, a z drugiej - informujemy lokalne środowisko o działaniach NGOs powiatu szczecineckiego.
Współuczestniczymy również w organizowaniu szkoleń i kursów, czy spotkań informacyjno - integracyjnych dla przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych.

OSOBY POTRZEBUJĄCE POMOCY, JAK I OSOBY - PRAWNE CZY PRYWATNE - CHCĄCE WESPRZEĆ MERYTORYCZNIE, SPRZĘTOWO, ITP DZIAŁALNOŚĆ NASZEJ FUNDACJI ZAPRASZAMY DO NASZEJ SIEDZIBY W SZCZECINKU, PRZY ULICY W. BARTOSZEWSKIEGO (DAWNA: 9-GO MAJA) 12 (DRUGIE PIĘTRO, POKóJ 12) OD WTORKU DO PIĄTKU W GODZINACH 12.00-18.00

TYM, KTóRZY ZECHCIELIBY WESPRZEĆ NAS FINANSOWO - POPRZEZ WPŁATY NA KONTO BANKOWE - PODAJEMY NASZE DANE ADRESOWE, NR KRS, REGON ORAZ NAZWĘ BANKU, W KTóRYM POSIADAMY KONTO ORAZ JEGO NUMER:
FUNDACJA "MIŁOSIERDZIE I WIEDZA",
UL.W. BARTOSZEWSKIEGO (DAWNA: 9-GO MAJA) 12/12,
78-401 SZCZECINEK 3
KRS:0000238111,
NIP: 6731787762,
REGON: 320077302

Nasz Bank: BAŁTYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY,
PLAC SOWIŃSKIEGO 2, 78-400 SZCZECINEK
KONTO NR: 36 8566 1042 0500 6557 5004 0001
Z DOPISKIEM " NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ I KOSZTY Z TYM ZWIĄZANE"

ADRES NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ:
dobrodzieje.org
KONTAKT Z NAMI:
TEL.:697 755 214
E-MAIL: fundacja_miw@o2.pl


Poprzedni temat :: Następny temat
Obowiązki organizacji
Autor Wiadomość

MariuszDołączył: 24 Lip 2008
Posty: 1126
Skąd: Szczecinek

  Wysłany: 2014-12-30, 14:54   Obowiązki organizacji [Cytuj]Koniec roku to gorący czas podsumowań, sporządzania sprawozdań i rozliczeń. Sprawozdawczość dotyczy zarówno całej organizacji, jak i poszczególnych projektów, z których musimy się rozliczyć przed darczyńcami

i instytucjami. Oto kilka podpowiedzi i przypomnień...

"SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA DOTACJI – WSKAZÓWKI I TERMINY

Przy korzystaniu z dotacji warunki dotyczące wydawania przekazanych nam pieniędzy są zwykle zapisane w umowie. Przed zakończeniem okresu realizacji dotacji warto jeszcze raz kontrolnie zajrzeć do dokumentów, żeby upewnić się, że mamy właściwą wiedzę i jesteśmy w stanie wypełnić wszystkie zawarte w niej nasze obowiązki.

Termin wydania pieniędzy

Przede wszystkim musimy precyzyjnie znać okres ponoszenia kosztów w ramach dotacji – powinien być zapisany w umowie jako termin realizacji projektu. Oznacza to, że przekazane nam pieniądze mogą być wykorzystane na koszty ponoszone wyłącznie w wymienionym w umowie okresie.

Jeśli termin realizacji dotacji zbiega się z końcem roku, musimy poznać warunki rozliczenia kosztów i wydatków. Jeśli otrzymaliśmy dotację na okres kończący się 31 grudnia 2014 r., to możemy ponosić koszty tylko do końca roku. Ale musimy jeszcze wiedzieć, czy mamy wydać wszystkie pieniądze w tym czasie, czy też możemy jeszcze w styczniu dokonywać płatności związanych z kosztami grudniowymi.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych (art. 151 ust. 2 pkt 3) „termin wykorzystania dotacji, nie może być dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego”.

Przykładem takiego kosztu, którego płatność tradycyjnie jest dokonywana w kolejnym miesiącu, są składki ZUS (do 15 dnia następnego miesiąca) czy podatku dochodowego od osób fizycznych (do 20 dnia następnego miesiąca). Jeśli więc np. wypłacimy wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie w grudniu, to mamy obowiązek zapłaty podatku dochodowego do 20 stycznia.

W przypadku projektów realizowanych ze środków FIO tylko koszty zapłacone do 31 grudnia będą uznane za kwalifikowane. W przypadku środków samorządowych jest podobnie (choć mogą się zdarzyć przypadki samorządów, które dopuszczają zapłatę pochodnych od wynagrodzeń – składek ZUS i podatku od osób fizycznych – jeszcze w styczniu; należy o to dopytać w urzędzie gminy).

Tak więc wszystkie faktury i rachunki dotyczące kończącego się projektu muszą wpłynąć do organizacji i być zapłacone jeszcze w grudniu. Tu musimy być szczególnie czujni, gdyż brak dokonanej zapłaty do 31 grudnia może oznaczać nieuznanie tego kosztu za koszt kwalifikowany. Powinniśmy prześledzić koszty projektu i historię jego konta bankowego, odnajdując koszty i ich płatności, lub poprosić księgowego o potwierdzenie zapłaty wszystkich kosztów projektowych (księgowy może to zrobić na podstawie analizy rozrachunków z kontrahentami).

Pamiętajmy, że nie wszystkie banki obsługują klientów 31 grudnia. Musimy więc dobrze rozplanować dokonanie ostatnich płatności w roku.

Termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji

Może się zdarzyć, że nie uda nam się wykorzystać całej otrzymanej części dotacji. Powinniśmy ponownie sprawdzić w umowie, w jakim terminie mamy obowiązek jej zwrotu na konto bankowe instytucji finansującej. Warto dodać, że w wypadku środków publicznych – np. samorządowych czy z FIO – termin wyznaczony w umowie wynika z ustawy o finansach publicznych (art. 151 ust.2 pkt 6) i wynosi „nie dłużej niż 15 dni od określonego w umowie dnia wykonania zadania”. Pamiętajmy jednocześnie o konieczności doliczenia odsetek ustawowych od zwracanej części dotacji (za cały okres przetrzymywania jej na koncie bankowym organizacji do dnia zapłaty).

Termin złożenia sprawozdania

Termin złożenia sprawozdania z realizacji projektu zwykle również jest zapisany w umowie. Przy umowach przekraczających okres jednego roku często wymagane jest sprawozdanie okresowe, np. za pierwszy rok realizacji projektu. Upewnijmy się, czy sprawozdanie takie mamy złożyć do 31 grudnia, czy też sporządzić je za okres do 31 grudnia, z późniejszym, ale zwykle też określonym terminem jego przesłania.

W przypadku umów o dofinansowanie w ramach środków publicznych – w tym samorządowych czy w ramach FIO, przeznaczonych na realizację zadania publicznego (zgodnie z art. 152 ustawy budżetowej i rozporządzeniem MPiPS z dn. 27 grudnia 2005 r.) – termin złożenia sprawozdania końcowego wynosi 30 dni od daty zakończenia realizacji projektu. Tak więc gdy projekt kończy się w tym roku, termin złożenia rozliczenia końcowego przypada 30 stycznia 2013 r.

[...]

ROZLICZENIA Z KONTRAHENTAMI I PRACOWNIKAMI

Przed zakończeniem roku księgowy organizacji sprawdza:

Czy na konto organizacji wpłynęły wszystkie należne pieniądze, np. z zawartych umów o dofinansowanie, czy w ramach obiecanych darowizn od darczyńców prywatnych.
Księgowi mogą podać informację, czy wpłynęły środki zgodnie z umową. Ale zdarza się, że organizacje nie zawierają umów pisemnych z darczyńcami, wówczas cała wiedza o oczekiwanej wpłacie znajduje się wyłącznie w „głowie” zarządzającego. Dobrze jest więc zebrać informacje o ustnych obietnicach i przypomnieć się potencjalnemu darczyńcy przed końcem roku.
Przychody (w tym darowizny prywatne). Są wykazane w rachunku wyników (rachunku zysków i strat, jeśli organizacja prowadzi działalność gospodarczą). Od poziomu przychodów i kosztów zależy wynik finansowych organizacji. Jeśli więc uda nam się jeszcze w starym roku uzyskać obiecane od darczyńcy przychody, znajdą się one w naszym sprawozdaniu finansowym i podwyższą jego wynik.

W przypadku organizacji prowadzących działalność gospodarczą należność stanowią wystawione przez nią faktury, a jeszcze nie zapłacone przez klienta. W interesie organizacji jest uzyskanie płatności w wyznaczonym (na fakturze) terminie, o które niekiedy trzeba się upomnieć.

Rozrachunki z ZUS i urzędem skarbowym. Jeśli są jakieś niezgodności – nadpłata lub niedopłata – dobrze jest je wyjaśnić przed końcem 2014 r. Zaległości wobec tych urzędów są szczególnie kłopotliwe i kosztowne dla organizacji, gdyż należy dodatkowo zapłacić naliczane odsetki. A ponieważ odsetki od niezapłaconych w terminie tzw. zobowiązań publicznoprawnych, czyli składek ZUS czy podatku, nie stanowią kosztów statutowych, w konsekwencji organizacja będzie musiała zapłacić podatek dochodowy od osób prawnych.

Rozrachunki z pracownikami. Dotyczy to zarówno wypłacanych wynagrodzeń, jak i pobieranych i rozliczanych zaliczek. Pracownicy nie powinni przetrzymywać pieniędzy organizacji i trzeba im przypomnieć o zwrocie pobranej, a nierozliczonej zaliczki.
Czy organizacja wywiązała się ze wszystkich zobowiązań wobec dostawców towarów i usług, czyli czy zapłaciła za wszystkie faktury, rachunki i czy zapłaciła je w dobrej wysokości. Częstą praktyką, już teraz nieobowiązkową, jest wysyłanie tzw. potwierdzeń sald, czyli informacji do kontrahenta (dostawcy, odbiorcy) o stanie jego rozliczeń z organizacją na dany dzień.

Pamiętajmy, że należności (to, co ktoś nam jest winien) i zobowiązania (to, co my komuś jesteśmy winni) są pokazane jako wydzielone pozycje w naszym bilansie. Bilans pokazuje stan finansowy organizacji na koniec roku finansowego. Po 31 grudnia 2014 r. w tych pozycjach nie będą już możliwe zmiany.

Warto przed końcem roku dokonać przeglądu przychodów, kosztów oraz należności i zobowiązań, które znajdą się potem w prezentacji naszego sprawozdania finansowego.

NOWE ZASADY SPRAWOZDANIA ZA 2014

Przed przystąpieniem do przygotowania sprawozdania finansowego za 2014 rok organizacja musi podjąć decyzję o tym według jakiego wzoru będzie ono sporządzane. Jest to pierwszy rok, w którym organizacja ma prawo wyboru czy sporządza sprawozdania wg wzoru podstawowego (dotychczas obowiązujący organizacje prowadzące działalność gospodarczą) określony w załączniku 1 ustawy o rachunkowości, czy zdecydują się sporządzać sprawozdanie wg zasad dla jednostek mikro i sporządzać uproszczone sprawozdanie finansowe określone w załączniku 4 ustawy o rachunkowości. Jednostkami mikro mogą być organizacje nieprowadzące działalności gospodarczej albo nieosiągające dwóch z trzech warunków: przychody roczne 3 mln zł, suma aktywów 1,5 mln zł, zatrudnienie 10 osób w przeliczeniu na pełne etaty. Wybór sprawozdania dla jednostek mikro wiąże się z przedstawieniem kosztów działalności organizacji w podziale na 4. grupy kosztów: amortyzacja, materiały i energia, wynagrodzenia oraz pozostałe.

Więcej o nowym sprawozdaniu finansowym: /wiadomosci/1266401.html

"

Źródło informacji:ngo.pl
_________________
Fundacja "Miłosierdzie i Wiedza", ul. W. Bartoszewskiego 12, Sp 11, 78-401 Szczecinek 3 (lokal nr 12, II piętro w Centrum Organizacji Pozarządowych w Szczecinku):
Serdecznie zapraszamy do Punktu Informacyjnego Rady NGO, czynnego od wtorku do piątku, w godz.: 12.00-18.00 (darmowy Internet, przydatne info dla i o ngos, a także pomoc w obsłudze komputera, pisaniu wniosków, podań, CV,... - także dla osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych).
Dane KRS: FUNDACJA MIŁOSIERDZIE I WIEDZA

[Profil] [PM] [E-mail] [WWW]
 
 

MariuszDołączył: 24 Lip 2008
Posty: 1126
Skąd: Szczecinek

Wysłany: 2014-12-30, 15:02   Fundacjo, złóż do końca roku sprawozdanie do ministra! [Cytuj]

"Zbliża się koniec roku 2014. Przypominamy, że dla fundacji oznacza to obowiązek złożenia do właściwego ministra sprawozdania z działalności za rok ubiegły 2013.

Sprawozdanie należy sporządzić według wzoru zawartego w Rozporządzeniu MS z dn. 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50, poz. 529) i wysłać je w wersji papierowej do odpowiedniego ministra wskazanego w statucie fundacji, który sprawuje nadzór nad jej działalnością.

Co w sprawozdaniu

Sprawozdanie takie powinno zawierać m.in.:

informacje o formach i zakresie działalności statutowej (czyli syntetyczny opis działalności, która prowadziła fundacja),
opis głównych zdarzeń prawnych, które miały skutki finansowe (mogą to być np. informacje o otrzymanej dotacji, sprzedaży lub kupnie jakieś nieruchomości, ruchomości),
informacje o prowadzonej działalności gospodarczej, wyniku tej działalności i procentowym stosunku przychodu z tej działalności do innych przychodów,
odpisy uchwał zarządu (kopie uchwał potwierdzone za zgodność z oryginałem),
informację o uzyskanych przychodach (ze wskazaniem ich źródeł),
informację o odpłatnych świadczeniach realizowanych w ramach działalności statutowej ze wskazaniem ich kosztów (np. o odpłatnej działalności pożytku publicznego),
informację o kosztach: działań statutowych, administracyjnych, działalności gospodarczej i kosztach pozostałych,
szczegółowe dane o zatrudnieniu w fundacji,
informacje o udzielonych pożyczkach, założonych lokatach, nabytych obligacjach i akcjach, nabytych nieruchomościach i środkach trwałych,
dane o działalności zleconej przez samorządy i podmioty państwowe,
informacje o rozliczeniach podatkowych i informacje o składanych deklaracjach podatkowych.
[...]
Kiedy złożyć

Na sporządzenie i wysłanie fundacje mają czas do końca roku następującego po roku, za który jest sporządzane sprawozdanie (czyli jeżeli sprawozdanie jest przygotowywane za rok 2013, trzeba je wysłać do ministra do końca 2014 roku). Czasem jednak ministerstwa żądają sprawozdań wcześniej, dlatego warto upewnić się jak to jest w danym ministerstwie, np. na jego stronie internetowej.

Dodatkowo fundacja, zgodnie z art. 12 pkt. 3 ustawy o fundacjach, ma obowiązek upublicznić swoje sprawozdanie z działalności, np. poprzez publikację na swojej stronie internetowej albo wyłożenie w swojej siedzibie.

O sprawozdaniach czytaj także w poradnik.ngo.pl .

Podstawa prawna: Ustawa o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późn. zm.)

Źródło info: ngo.pl
_________________
Fundacja "Miłosierdzie i Wiedza", ul. W. Bartoszewskiego 12, Sp 11, 78-401 Szczecinek 3 (lokal nr 12, II piętro w Centrum Organizacji Pozarządowych w Szczecinku):
Serdecznie zapraszamy do Punktu Informacyjnego Rady NGO, czynnego od wtorku do piątku, w godz.: 12.00-18.00 (darmowy Internet, przydatne info dla i o ngos, a także pomoc w obsłudze komputera, pisaniu wniosków, podań, CV,... - także dla osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych).
Dane KRS: FUNDACJA MIŁOSIERDZIE I WIEDZA

[Profil] [PM] [E-mail] [WWW]
 
 

MariuszDołączył: 24 Lip 2008
Posty: 1126
Skąd: Szczecinek

Wysłany: 2015-03-09, 17:45   Ważne terminy do końca marca 2015 [Cytuj]Organizacje, których rok obrotowy kończy się 31 grudnia (czyli większość fundacji i stowarzyszeń) muszą do 31 marca:

"Sporządzić sprawozdanie finansowe do końca trzeciego miesiąca następnego roku podatkowego. Organizacja sporządza sprawozdanie finansowe, a więc bilans, rachunek wyników (lub zysków i strat w przypadku organizacji prowadzącej działalność gospodarczą) oraz informację dodatkową. O sprawozdaniach finansowych czytaj także tutaj: poradnik.ngo.pl/x/443011

Sporządzić deklarację CIT-8 (wraz z załącznikami CIT-8/O i CIT-D) do końca trzeciego miesiąca następnego roku podatkowego, czyli do 31 marca. Deklarację CIT-8 wraz z załącznikiem CIT-8/O (informacja o podatku dochodowym od osób prawnych) i załącznikiem CIT-D (zestawienie darowizn otrzymanych przez organizację) należy złożyć w swoim urzędzie skarbowym. Obowiązek ten dotyczy także organizacji, które nie miały żadnych przychodów w 2014 r. oraz są zwolnione z płacenia tego podatku."

źródło: wiadomosci.ngo.pl
_________________
Fundacja "Miłosierdzie i Wiedza", ul. W. Bartoszewskiego 12, Sp 11, 78-401 Szczecinek 3 (lokal nr 12, II piętro w Centrum Organizacji Pozarządowych w Szczecinku):
Serdecznie zapraszamy do Punktu Informacyjnego Rady NGO, czynnego od wtorku do piątku, w godz.: 12.00-18.00 (darmowy Internet, przydatne info dla i o ngos, a także pomoc w obsłudze komputera, pisaniu wniosków, podań, CV,... - także dla osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych).
Dane KRS: FUNDACJA MIŁOSIERDZIE I WIEDZA

[Profil] [PM] [E-mail] [WWW]
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
[ ODPOWIEDZ ]
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

 SZCZECINECKIE FORUM POMOCY

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group  template created by szpak