PORTAL
                                   FORUM
                                ALBUM ZDJĘĆ
                             UŻYTKOWNICY
                          FAQ   BBCode
                       STATYSTYKI
                    DOWNLOAD

SZCZECINECKIE FORUM POMOCY

 

Forum Fundacji "Miłosierdzie i Wiedza"
i Dobrodziejów ze Szczecinka.
Anonse o różnych formach pomocy.
Marzenia.Praca.Hobby!

 Szukaj • Grupy • Rejestracja • Zaloguj
Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia portalu szczecineckich organizacji pozarządowych - patrz więcej na stronie: http://organizacjeszczecinek.pl
 Ogłoszenie 

Gościcie na stronach naszej FUNDACJI "MIŁOSIERDZIE I WIEDZA".

Te właśnie atrybuty Człowieczeństwa uznaliśmy za najważniejsze: Miłosierdzie /SERCE/ i Wiedzę /UMYSŁ/.

Niosąc pomoc ludziom w potrzebie ze Szczecinka /i nie tylko!/ wdrażamy w życie poniższe projekty pomocowe:

*. "KLUB WSPARCIA" - w naszej siedzibie prowadzimy od 2007 roku "Klub Wsparcia Koleżeńskiego"- finansowany przez pierwsze dwa lata ze środków unijnych, w ramach większego projektu, realizowanego na obszarze 4 powiatów województwa zachodniopomorskiego, pn. "Praca w posagu" - miejsce spotkań społeczników z osobami ubogimi, bezrobotnymi lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym - poszukującymi porady jaką i gdzie można by znaleźć pomoc w rozwiązaniu ich rozlicznych problemów. W kolejnych latach realizujemy powyższe dzieło już własnym sumptem, dzięki m.in. dotacjom z Urzędu Miasta Szczecinka.
Naszym zadaniem jest prowadzenie działań na rzecz osób oraz rodzin wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych lub poszukujących pracy poprzez zorganizowanie i prowadzenie profesjonalnej pomocy informacyjnej i edukacyjnej oraz kontynuację prowadzenia grupy środowiskowego wsparcia, czyli KW - w którym to miejscu nieodpłatnie świadczymy pomoc osobom potrzebującym poprzez umożliwienie im kontaktu z fachowcami służącymi pomocą przy pisaniu podać, CV, listów motywacyjnych, czy pomagającymi poczynić pierwsze kroki w obsłudze komputera lub - surfować w Internecie.
Polega to na udostępnianiu przez 6 godzin dziennie - od 12.00 do 18.00 - 4 razy w tygodniu (od wtorku do piątku) naszej sali na potrzeby spotkać osób poszukujących pomocy z ludźmi o w/w umiejętnościach.
Obok tego pomagamy naszym petentom w pozyskaniu potrzebnej im wiedzy poprzez umożliwienie im kontaktu z fachowcami z terenu całej Polski - za pośrednictwem Internetu.
* Poddziałania w ramach "KW":
- "SZCZECINECKI TELEFON MIŁOSIERDZIA": 697-755-214 - swoisty telefoniczno - internetowy bank informacji o szczodrości dobrodziejów - ofiarujących pomoc rzeczową lub w formie bezpłatnych usług osobom w potrzebie.
Pod tym numerem można dowiadywać się o używany sprzęt AGD,RTV, rehabilitacyjny lub meble do oddania za darmo, jak również zgłaszać swoje prośby i zapotrzebowania. (czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach : 10.00 -18.00)

- "SZCZECINECKIE FORUM POMOCY": www.dobrodzieje.org - na którym to forum osoby chcące pomóc drugiemu człowiekowi, jak i poszukujące pomocy mogą zamieszczać swoje ogłoszenia i informacje.
Można tutaj znaleźć wiadomości o różnych formach pomocy, ofertach pracy zamieszczanych w Internecie oraz samym zamieszczać informacje o swoich marzeniach i bolączkach, obok tego - anonse o kwalifikacjach i poszukiwaniu pracy, a wreszcie opisywać swoje pasje i zainteresowania.

2. PUNKT INFORMACYJNY RADY PROGRAMOWEJ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH SZCZECINKA
której jesteśmy współtwórcami i członkami Prezydium - miejsce wymiany informacji i doświadczeń oraz poszukiwania obszarów wspólnych działań przez ngos z naszego miasta i powiatu szczecineckiego - mieści się w Centrum Organizacji Pozarządowych w Szczecinku, ul. W.Bartoszewskiego (dawna: 9 Maja) 12/12 - w siedzibie Fundacji / w godzinach: 12.00-18.00, od wtorku do piątku / oraz pod adresem naszego portalu:
www.organizacjeszczecinek.pl
Udzielamy tutaj przedstawicielom lokalnych NGOs oraz osobom zainteresowanym utworzeniem organizacji pozarządowej, czy podmiotu ES, informacji o aktualnych szkoleniach, konkursach, inicjatywach, czy ważnych sprawach dotyczących NGOs - z jednej strony, a z drugiej - informujemy lokalne środowisko o działaniach NGOs powiatu szczecineckiego.
Współuczestniczymy również w organizowaniu szkoleń i kursów, czy spotkań informacyjno - integracyjnych dla przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych.

OSOBY POTRZEBUJĄCE POMOCY, JAK I OSOBY - PRAWNE CZY PRYWATNE - CHCĄCE WESPRZEĆ MERYTORYCZNIE, SPRZĘTOWO, ITP DZIAŁALNOŚĆ NASZEJ FUNDACJI ZAPRASZAMY DO NASZEJ SIEDZIBY W SZCZECINKU, PRZY ULICY W. BARTOSZEWSKIEGO (DAWNA: 9-GO MAJA) 12 (DRUGIE PIĘTRO, POKóJ 12) OD WTORKU DO PIĄTKU W GODZINACH 12.00-18.00

TYM, KTóRZY ZECHCIELIBY WESPRZEĆ NAS FINANSOWO - POPRZEZ WPŁATY NA KONTO BANKOWE - PODAJEMY NASZE DANE ADRESOWE, NR KRS, REGON ORAZ NAZWĘ BANKU, W KTóRYM POSIADAMY KONTO ORAZ JEGO NUMER:
FUNDACJA "MIŁOSIERDZIE I WIEDZA",
UL.W. BARTOSZEWSKIEGO (DAWNA: 9-GO MAJA) 12/12,
78-401 SZCZECINEK 3
KRS:0000238111,
NIP: 6731787762,
REGON: 320077302

Nasz Bank: BAŁTYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY,
PLAC SOWIŃSKIEGO 2, 78-400 SZCZECINEK
KONTO NR: 36 8566 1042 0500 6557 5004 0001
Z DOPISKIEM " NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ I KOSZTY Z TYM ZWIĄZANE"

ADRES NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ:
dobrodzieje.org
KONTAKT Z NAMI:
TEL.:697 755 214
E-MAIL: fundacja_miw@o2.pl


Poprzedni temat :: Następny temat
Ważne dla NGOs
Autor Wiadomość

MariuszDołączył: 24 Lip 2008
Posty: 1126
Skąd: Szczecinek

Wysłany: 2015-02-06, 16:07   Ważne informacje dla NGOs [Cytuj]

Coraz częściej instytucje udzielające dotacji na projekty realizowane przez organizacje
pozarządowe żądają zabezpieczenia w postaci weksli. Mam wrażenie, że stosowane praktyki zaczynają wymykać się spod kontroli, a mało kto zwraca na to uwagę – alarmuje Rafał Dymek z Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana...

"
Niedawno od przedstawiciela podmiotu wymagającego tej formy zabezpieczenia realizacji umowy usłyszałem, że jest ona najwygodniejsza i nie wymaga ponoszenia dodatkowych kosztów (jak np. w przypadku gwarancji bankowej).

To może i prawda. Jednakże wielu wystawców, podpisując weksel nie zdaje sobie sprawy z podejmowanego ryzyka. Ponadto ‘biorcy’ (czyli remitenci) zabezpieczeń oczekują form weksla, które są bardzo ryzykowne dla wystawcy, a czasem mogą być też ryzykowne dla niego samego. Uważam, że najwyższy czas na kompleksową edukację, zarówno wystawców, jak i remitentów w temacie weksli. W przeciwnym razie wcześniej czy później ktoś poniesie bardzo poważne konsekwencje finansowe, pomimo starannego wykonania umowy (np. realizacji projektu), do której weksel był wystawiony.

Weksle, których standardowo żądają remitenci to weksle zupełnie ‘gołe’, wystawione w całości ‘in blanco’. W zasadzie zawierają one tylko słowo ‘weksel’, podpis wystawcy, a poza tym puste pola, pozwalające remitentowi wpisać dowolną kwotę, datę i miejsce płatności. Do takiego weksla często jest dołączana tzw. ‘deklaracja wekslowa’, teoretycznie określająca sytuacje, w której remitent może wypełnić weksel. Jakie są warunki stosowania takiego weksla, o których powinien wiedzieć wystawca?

Weksel ten, gdyby został prawidłowo uzupełniony, jest ważny, na mocy prawa wekslowego, bezwarunkowo. Tzn., jeśli posiadacz weksla przedstawi go sądowi, ten wyda natychmiastowe polecenie zapłaty. Deklaracja wekslowa zazwyczaj jest nic nie warta. Po pierwsze, prawie zawsze jest fizycznie oddzielona od weksla i konia z rzędem temu, kto udowodni, że w ogóle istniała. Po drugie remitenci często żądają od organizacji deklaracji wystawionych jednostronnie, sami jej nie podpisując (wtedy deklaracja byłaby faktycznie umową wekslową). Nie ma więc żadnego dowodu na to, że remitent przyjął warunki deklaracji.

Pół biedy, gdy wekslem cały czas dysponuje instytucja, dla której został wystawiony. Przyjmijmy założenie, że są to poważne organizacje i nie wypełnią oraz nie zastosują weksla niezgodnie z umową dotacyjną i deklaracją wekslową (nawet, jeśli z punktu widzenia formalnego jest ona bez znaczenia). Problem polega na tym, że taki ‘goły’ weksel i wynikające z niego prawa można bardzo łatwo przenieść na inną osobę (nazywa się to indosem). Taki indosatariusz (osoba, która nabyła weksel w drodze indosu) nie jest już w żaden sposób związany jakąkolwiek umową wekslową pomiędzy wystawcą, a pierwszym remitentem! Ten ‘goły’ weksel można wtedy wypełnić jakkolwiek i na dowolną sumę. Jaką wystawca ma gwarancje, że jego weksel nie zostanie przeniesiony przez indos? Najczęściej żadną.

A co, jeżeli weksel zostanie zagubiony przez remitenta i zostanie znaleziony na ulicy przez kogoś, kto wie, jak go użyć? Albo zaginie na poczcie? Niestety często stosowana jest karygodna praktyka wysyłania weksli in blanco pocztą! – proszę sobie wyobrazić np. płatność za nowe mieszkanie w ten sposób, że ktoś wsadza sto tysięcy złotych do pudełka i nadaje paczkę z tym do dewelopera… – ryzyko jest podobne. A jeżeli weksel zostanie skradziony przez nieuczciwego pracownika remitenta? Przy całym zaufaniu do tych szanowanych instytucji, takich sytuacji nie da się wykluczyć! Jeżeli nowy posiadacz weksla wpisze tam kwotę jeden milion złotych i przedstawi weksle sądowi, wystawca będzie musiał ten milion bezwarunkowo zapłacić. Jeżeli nabył weksel i wypełnił go w złej wierze, teoretycznie dłużnik może podnosić taki zarzut. Ale, biorąc pod uwagę stosowane szablony weksli, będzie to bardzo trudne. To dłużnik będzie musiał bowiem udowodnić, że posiadacz weksla nie nabył go legalnie. A jak to zrobić kiedy weksel nie ma nawet żadnej specyficznej cechy (ze względu na konstrukcję szablonu), pozwalającej go odróżnić od innych? Jak to zrobić, kiedy często nie mamy nawet żadnego dowodu, że złożyliśmy weksel i jakąś deklarację pierwszemu remitentowi? Nim w ogóle wystawcy uda się zacząć zbierać dowody, konta ‘dłużnika’ będą już dawno zajęte przez komornika..."


Źródło i więcej informacji:
Rafał Dymek, Polska Fundacja im. Roberta Schumana
_________________
Fundacja "Miłosierdzie i Wiedza", ul. W. Bartoszewskiego 12, Sp 11, 78-401 Szczecinek 3 (lokal nr 12, II piętro w Centrum Organizacji Pozarządowych w Szczecinku):
Serdecznie zapraszamy do Punktu Informacyjnego Rady NGO, czynnego od wtorku do piątku, w godz.: 12.00-18.00 (darmowy Internet, przydatne info dla i o ngos, a także pomoc w obsłudze komputera, pisaniu wniosków, podań, CV,... - także dla osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych).
Dane KRS: FUNDACJA MIŁOSIERDZIE I WIEDZA

[Profil] [PM] [E-mail] [WWW]
 
 

MariuszDołączył: 24 Lip 2008
Posty: 1126
Skąd: Szczecinek

Wysłany: 2015-02-06, 16:13   Komisja rewizyjna odpowiada za działalność stowarzyszenia [Cytuj]Obowiązki komisji rewizyjnej określa statut lub regulamin organizacji, a w zakresie sprawozdawczości – ustawa o rachunkowości. Warto jednak pamiętać, że w organizacji mającej status OPP zasady odpowiedzialności komisji są ostrzejsze niż w innych organizacjach.

Jestem przewodniczącą komisji rewizyjnej w warszawskim stowarzyszeniu mającym status organizacji pożytku publicznego. Zarząd przedstawił nam do zatwierdzenia sprawozdanie finansowe i merytoryczne. Pełnię swoją funkcję od niedawna i nie do końca wszystko jest dla mnie jasne, a chciałabym dobrze wywiązać się z moich obowiązków.

Podczas czytania sprawozdań zaczęły mnie nurtować różne wątpliwości, np. w odniesieniu do realizacji konkretnych projektów, na które stowarzyszenie otrzymało dotacje z miasta. W projekcie niektórzy członkowie zarządu byli zatrudnieni do wykonywania różnych prac. Czy urząd tego nie zakwestionuje? Okazało się także, że inna fundacja, w której działa nasz prezes, wykonywała na naszą rzecz (czyli na rzecz stowarzyszenia) różne prace, a my jej za to zapłaciliśmy. Czy to jest zgodne z prawem?

Ustawa Prawo o stowarzyszeniach nie precyzuje kompetencji komisji rewizyjnej. Dlatego, aby mieć jasność, co możemy, a czego nie możemy zrobić jako jej członek/członkini musimy mieć pewność jak statut (a czasem też regulamin działania komisji rewizyjnej) opisuje jej działania. W zależności od tego możemy mieć wpływ na różne decyzje stowarzyszenia, a na niektóre nie.

Zwykle do obowiązków komisji rewizyjnej należy nadzorowanie działań zarządu, zwoływanie walnego zebrania w razie bezczynności zarządu oraz opiniowanie lub/i zatwierdzanie sprawozdania finansowego (a często też merytorycznego).

Zwykle nie jest to jedyna jej funkcja. Jak ważny jest to organ można się przekonać w sytuacji kiedy zarząd nie wywiązuje się ze swoich obowiązków. Wtedy rola komisji wzrasta: zazwyczaj może ona zwołać nadzwyczajne walne zebranie oraz przeprowadzić szczegółową kontrolę działań zarządu.

Bywa niestety, że „nadmierne” zainteresowanie ze strony komisji jest postrzegane jako „wtrącanie się” w działania zarządu i budzi podejrzenia. A przecież nie muszą za tym stać złe intencje, tylko troska o dobro organizacji i czytelność zasad, które w niej obowiązują.

Ważną funkcją komisji rewizyjnej jest też odpowiedzialność za poprawność sprawozdania finansowego stowarzyszenia wynikająca z ustawy o rachunkowości. Jeżeli członkowie komisji zatwierdzając lub opiniując sprawozdanie, nie wiedzą lub nie rozumieją co odpisują, to nie jest to dobra praktyka.

Co mówią przepisy o odpowiedzialności za sprawozdania organizacji?

Warto wiedzieć, co jest w sprawozdaniu, ponieważ przepisy ustawy o rachunkowości (art. 4a) mówią, że zarząd i członkowie organu nadzoru (np. komisja rewizyjna) są odpowiedzialni za to, aby sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności (tzw. sprawozdanie merytoryczne) były poprawnie sporządzone. Za błędy w tym względzie władze te mogą ponieść karę (art. 77 ustawy o rachunkowości).

Jeżeli organizacja nie sporządzi sprawozdania lub gdy jest ono niepoprawne, zawiera nierzetelne dane lub jest sporządzone niezgodnie z przepisami, władzom organizacji (zarządowi i członkom organu nadzoru, np. komisji rewizyjnej) grozi kara grzywny, pozbawienia wolności do dwóch lat lub obie kary łącznie.

Wydaje się, że w sytuacji opisanej na wstępie zabrakło jasności co do roli komisji i jej odpowiedzialności u osoby, która została do niej wybrana oraz dobrej praktyki przepływu informacji pomiędzy organami władzy w tym stowarzyszeniu. Zarząd w imieniu całego stowarzyszenia wystąpił z wnioskiem o dotację do urzędu miasta. Dzięki dofinansowaniu mógł realizować projekty, które służyły realizacji celów statutowych. Z perspektywy sponsora nie będzie miało znaczenia, kto zostanie zatrudniony do wykonywania pracy w finansowanym projekcie.
Z perspektywy pozostałych członków organizacji (bądź komisji rewizyjnej) ważne może być, czy osoby zatrudnione do prac przy projekcie będą spoza organizacji czy też będą członkami stowarzyszenia. Takie zasady działania powinny być ustalane wewnętrznie i zgodnie z prawem. Zatrudnienie członków zarządu do działań merytorycznych przy projekcie jest zgodne z prawem, chyba że statut albo inne wewnętrzne dokumenty tego zabraniają.

Dodatkowe zasady dla OPP

Co do zakupu towarów lub usług od np. podmiotów (firm, czy też innych organizacji), w których uczestniczą członkowie organizacji (np. członkowie zarządu), w przypadku organizacji pożytku publicznego istnieją pewne ograniczenia. Chodzi np. o sytuację, kiedy druk książki wydawanej przez stowarzyszenie zostałby zlecony w drukarni, w której zarządzie zasiada członek zarządu stowarzyszenia. Znowelizowana w marcu 2010 r. ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mówi, że statut OPP powinien zabraniać kupowania „towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe”. Od marca 2010 r., taka działalność jest dopuszczalna, ale trzeba pamiętać, aby odbywała się na zasadach takich samych jak wobec osób trzecich albo po cenach nie wyższych niż rynkowe..."

Źródło i więcej informacji:
Aneta Krawczyk (Informatorium ngo.pl)
_________________
Fundacja "Miłosierdzie i Wiedza", ul. W. Bartoszewskiego 12, Sp 11, 78-401 Szczecinek 3 (lokal nr 12, II piętro w Centrum Organizacji Pozarządowych w Szczecinku):
Serdecznie zapraszamy do Punktu Informacyjnego Rady NGO, czynnego od wtorku do piątku, w godz.: 12.00-18.00 (darmowy Internet, przydatne info dla i o ngos, a także pomoc w obsłudze komputera, pisaniu wniosków, podań, CV,... - także dla osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych).
Dane KRS: FUNDACJA MIŁOSIERDZIE I WIEDZA

[Profil] [PM] [E-mail] [WWW]
 
 

MarekP


Dołączył: 14 Lip 2015
Posty: 54
Skąd: Szczecinek

Wysłany: 2015-07-14, 16:24   22 lipca 2015 DPP przedłuża termin dla OPP [Cytuj]

Cytat:
Termin na zamieszczenie sprawozdań OPP został przedłużony !

Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej uprzejmie informuje, że termin na zamieszczenie sprawozdań merytorycznych i finansowych organizacji pożytku publicznego dla których rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego (https://opp.mpips.gov.pl) został wydłużony do dnia 22 lipca 2015 r.

Departament Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, iż została uruchomiona infolinia dotycząca zamieszczania sprawozdań organizacji pożytku publicznego.

Infolinia będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9-15 pod numerami (22) 661-11-47 oraz (22) 661-11-84 .
INSTRUKCJA OBSŁUGI BAZY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I MERYTORYCZNYCH ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO DO POBRANIA.Podręcznik Użytkownika Systemu OPP [PDF]

Cytat:
Organizacje pożytku publicznego (OPP) do 15 lipca mają czas, aby w bazie (https://opp.mpips.gov.pl) Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) opublikować swoje coroczne sprawozdania finansowe i merytoryczne. Jeśli tego nie zrobią w terminie, grozi im wykluczenie z listy OPP uprawnionych do otrzymywania 1% podatku za 2015 rok. Tak stanowią przepisy: 15 lipca - termin ważny dla OPP i przedsiębiorców. W tym roku jednak, nie pierwszy raz zresztą, organizacje pożytku publicznego mają trudności z wypełnieniem swego obowiązku, ponieważ MPiPS ma problemy z systemem informatycznym obsługującym bazę sprawozdań OPP.

Baza sprawozdań organizacji pożytku publicznego w nowej (elektronicznej) wersji działa od trzech lat, dostępne są w niej sprawozdania od 2011 roku. Początkowo korzystanie z tego narzędzia było problematyczne, gdyż system się zawieszał, nie wytrzymując obciążenia, szczególnie, gdy zbliżał się ustawowy termin składania sprawozdań. Przez dwa kolejne lata baza działała sprawnie. W tym roku jednak musiała zostać dostosowana do zmienionych przepisów ustawy o rachunkowości i nowego wzoru sprawozdania finansowego dla OPP będących jednostkami mikro. To spowodowało, że od stycznia tego roku baza była niedostępna. Udostępniono ją w czerwcu, ale w ciągu zaledwie miesiąca co najmniej sześciokrotnie informowano o przerwach technicznych spowodowanych koniecznością „przeprowadzenia prac konserwacyjnych”.


Źródło: poradnik.ngo.pl

oraz [URL=http://www.pozytek.gov.pl/Termin,na,zamieszczenie,sprawozdan,OPP,zostal,przedluzony,!,3446.html#]pozytek[/URL]
_________________
Pozdrawiam
M.P.
Ostatnio zmieniony przez MarekP 2015-07-14, 17:02, w całości zmieniany 26 razy  
[Profil] [PM] [E-mail]
 
 

MariuszDołączył: 24 Lip 2008
Posty: 1126
Skąd: Szczecinek

Wysłany: 2015-07-15, 14:05   Ankieta - potrzeby w zakresie uzyskania dofinansowania z RPO [Cytuj]Urząd Miasta Szczecinka zachęca do zgłaszania się do bazy informacyjnej WFOŚiGW, tworzonej w celu identyfikacji potrzeb rozwojowych, które będą podstawą do tworzenia założeń konkursowych, w szczególności na dotacje ze środków unijnych w ramach RPO WZ 2014 – 2020:

"
Cytat:
Zachęcamy m.in.:
- TBS,
- wspólnoty mieszkaniowe,
- spółdzielnie mieszkaniowe,
- organizacje pozarządowe,
- przedsiębiorców,
- jednostki sektora finansów publicznych,
- kościoły i związki wyznaniowe,
- instytucje oświatowe i opiekuńcze,
- zakłady opieki zdrowotnej,
- PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
- partnerstwa wymienionych podmiotów

Dodatkowo zgłoszone osoby będą na bieżąco informowane o zbliżających się konkursach na środki z RPO WZ 2014-2020 w ramach działań realizowanych przez WFOŚiGW.

https://www.wfos.szczecin...loszeniowy.html

"
Źródło info: UM Szczecinek
_________________
Fundacja "Miłosierdzie i Wiedza", ul. W. Bartoszewskiego 12, Sp 11, 78-401 Szczecinek 3 (lokal nr 12, II piętro w Centrum Organizacji Pozarządowych w Szczecinku):
Serdecznie zapraszamy do Punktu Informacyjnego Rady NGO, czynnego od wtorku do piątku, w godz.: 12.00-18.00 (darmowy Internet, przydatne info dla i o ngos, a także pomoc w obsłudze komputera, pisaniu wniosków, podań, CV,... - także dla osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych).
Dane KRS: FUNDACJA MIŁOSIERDZIE I WIEDZA

[Profil] [PM] [E-mail] [WWW]
 
 

MarekP


Dołączył: 14 Lip 2015
Posty: 54
Skąd: Szczecinek

Wysłany: 2015-07-29, 14:51   13 poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o pożytku [Cytuj]

Mieszkańcy nie mogą proponować działań w formie inicjatywy lokalnej na terenach i obiektach, które nie są własnością samorządu – zdecydowali senatorowie. Senat przyjął poprawki do nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego. Projekt wraca do Sejmu.

Senatorowie w sumie zgłosili 22 poprawki do projektu nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Oprócz tych zaproponowanych i przegłosowanych podczas posiedzenia połączonych Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (czytaj: Senatorowie przeciw reklamie finansowanej z 1% [relacja]),chcieli jeszcze wprowadzić zmiany w przepisach dotyczących m.in. udostępniania umowy o realizację zadania publicznego i sprawozdania z tego zadania, Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego (postulowano rezygnację z tego funduszu), utrzymania ograniczenia członkostwa w Radzie Działalności Pożytku Publicznego (RDPP) do dwóch kadencji, czy wyznaczenia Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej 30-dniowego terminu na powołanie członków kolejnej kadencji RDPP.

Ostatecznie w projekcie nowelizacji wprowadzono 13 poprawek. W tym m.in.:

- powrócono do pierwotnego brzmienia przepisów o inicjatywie lokalnej, zgodnie z którymi mieszkańcy mogą wnioskować o podjęcie działań jedynie na terenach i obiektach pozostających własnością samorządu terytorialnego (w nowelizacji zaproponowano, aby inicjatywa lokalna mogła być stosowana także w przypadkach budowy, rozbudowy lub remontu budynków oraz obiektów małej architektury należących np. do wspólnot mieszkaniowych);
- zakaz reklamy organizacji pożytku publicznego finansowanej z 1% podatku wzmocniono karą grzywny;
- doprecyzowano zapisy o umieszczaniu informacji o możliwości lub braku możliwości wyboru dowolnej OPP na programach komputerowych ułatwiających wypełnianie formularzy sprawozdań podatkowych – wymóg ten ma dotyczyć wszystkich programów, nie tylko tych, których bezpośrednim wydawcą jest OPP, ale też tych produkowanych przez firmy (na zlecenie OPP, we współpracy z nimi lub samodzielnie i z własnej inicjatywy).

Senat wprowadził także poprawkę, zgodnie z którą przepisy dotyczące składu RDPP (czyli możliwości jej powiększenia) miałyby wejść w życie po 14 dniach od podpisania nowelizacji przez prezydenta.

Dalsze prace nad nowelizacją będą się toczyć w Sejmie. Być może nowelizacja zostanie ostatecznie uchwalona podczas posiedzenia, które ma się odbyć 4 i 5 sierpnia 2015 r.

***

- Stenogram z posiedzenia Senatu dostępny jest na stronie: http://www.senat.gov.pl/p...bieg,422,1.html (dzień drugi i trzeci).
- Retransmisje z posiedzeń Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej: 21 lipca 2015 r. i 23 lipca 2015 r.

Źródło info: poradnik.ngo.pl
_________________
Pozdrawiam
M.P.
Ostatnio zmieniony przez MarekP 2015-07-29, 15:54, w całości zmieniany 1 raz  
[Profil] [PM] [E-mail]
 
 

MariuszDołączył: 24 Lip 2008
Posty: 1126
Skąd: Szczecinek

Wysłany: 2015-08-07, 16:40   Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego [Cytuj]Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego zawiera podstawowe informacje dotyczące zakresu wsparcia oraz zasad jego przyznawania. W dokumencie zawarte są w szczególności informacje o: typach projektów możliwych do wsparcia, trybach oraz kryteriach wyboru projektów, typach beneficjentów, planie finansowym, formach wsparcia i poziomach dofinansowania oraz minimalnym wkładzie własnym beneficjenta, kwestiach dotyczących pomocy publicznej i pomocy de minimis, wymiarze terytorialnym prowadzonej interwencji, wskaźnikach rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

29 lipca 2015 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyjął Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 (wersja 1.0), zastępujący SOOP:
- w zakresie Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych, Typ projektów 1: Instrumenty i usługi rynku pracy realizowane przez publiczne służby zatrudnienia, wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149), z wyłączeniem robót publicznych przyjęty uchwałą nr 661/15 z dnia 6 maja 2015 r.,

- w ramach 11 działań, przyjęty uchwałą 917/15 z dnia 25 czerwca 2015 r.

Przedmiotowy dokument uwzględnia wnioski z konsultacji społecznych oraz opinię Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Zapisy SOOP obejmują swoim zakresem wszystkie działania przewidziane do realizacji w ramach RPO WZ 2014-2020.

Źródło:
rpo.wzp.pl
_________________
Fundacja "Miłosierdzie i Wiedza", ul. W. Bartoszewskiego 12, Sp 11, 78-401 Szczecinek 3 (lokal nr 12, II piętro w Centrum Organizacji Pozarządowych w Szczecinku):
Serdecznie zapraszamy do Punktu Informacyjnego Rady NGO, czynnego od wtorku do piątku, w godz.: 12.00-18.00 (darmowy Internet, przydatne info dla i o ngos, a także pomoc w obsłudze komputera, pisaniu wniosków, podań, CV,... - także dla osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych).
Dane KRS: FUNDACJA MIŁOSIERDZIE I WIEDZA

[Profil] [PM] [E-mail] [WWW]
 
 

MarekP


Dołączył: 14 Lip 2015
Posty: 54
Skąd: Szczecinek

Wysłany: 2015-08-11, 15:10   Wkrótce zmienią się niektóre przepisy dla organizacji [Cytuj]Sejm zakończył prace nad nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i przekazał ją do podpisu Prezydentowi. Już wkrótce zmienią się przepisy m.in. o 1%, regrantingu, inicjatywie lokalnej i współpracy organizacji z administracją lokalną i centralną.

Końcówka prac nad nowelizacją ustawy była dość emocjonująca. A to za sprawą poprawki zaproponowanej przez senatorów, którzy chcieli m.in. wprowadzić zakaz finansowania reklamy organizacji pożytku publicznego ze środków uzyskanych z 1% podatku. Część organizacji przeciw temu zaprotestowała (pod apelem o odrzucenie poprawki podpisało się 110 przedstawicieli organizacji pozarządowych, posłowie otrzymywali także maile w tej sprawie) i ich przedstawiciele licznie stawili się 5 sierpnia rano na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, która miała rozpatrywać senackie poprawki.

[...]


Większość zmian wejdzie w życie po upływie 60 dni od ogłoszenia. Nie dotyczy to jednak przepisów o możliwości powołania Rady Działalności Pożytku Publicznego w poszerzonym składzie (tutaj vacatio legis jest 14 dni), przepisów o wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych radach pożytku publicznego powołanych przed dniem wejścia w życie nowelizacji (nadal stosuje się przepisy dotychczasowe) oraz otwartych konkursów ofert ogłoszonych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji (także stosuje się przepisy dotychczasowe).

Nowelizację podpisze (o ile nie będzie miał do niej zastrzeżeń konstytucyjnych) już nowy prezydent – Andrzej Duda.Źródło: poradnik.ngo.pl
_________________
Pozdrawiam
M.P.
Ostatnio zmieniony przez MarekP 2015-08-11, 15:39, w całości zmieniany 3 razy  
[Profil] [PM] [E-mail]
 
 

trotyl106

Dołączył: 04 Sie 2015
Posty: 63

Wysłany: 2015-08-11, 15:34   Pomoc prawna – ustawa przyjęta.Czeka na podpis Pre [Cytuj]


Cytat:
Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej czeka na podpis Prezydenta. Nie spełnia ona oczekiwań organizacji zajmujących się w Polsce poradnictwem. Jednak będą one musiały zdecydować, czy wystartują w ogłaszanych na podstawie ustawy konkursach. Co stanie się jeśli samorząd prawniczy będzie sabotował nowy system?

5 sierpnia 2015 r. Sejm rozpatrzył poprawki Senatu do ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa, ostatecznie ustalając treść rządowej propozycji. Ustawa czeka teraz na podpis prezydenta Andrzeja Dudy. Projekt uchwalono zgodnie – głosowali za nim zarówno posłowie koalicyjni jak i opozycyjni – i nie należy się spodziewać, że nowy Prezydent odmówi podpisania. Wszystko wskazuje więc na to, że system pomocy prawnej ruszy od nowego roku z blisko 100. milionowym budżetem. Wsparcie w 1500 punktach pomocy prawnej otrzymają osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, posiadające Kartę Dużej Rodziny, kombatanci i osoby represjonowane, weterani, młodzi (osoby, które nie ukończyły 26 lat), seniorzy (osoby, które ukończyły 65 l.) oraz ofiary klęsk i katastrof.

Podział pracy między palestrę, a NGO-sy

Organizacją punktów zajmą się powiaty. Ustawa zakłada, że połowa punktów w danym powiecie powstaje w lokalach samorządowych (gminnych lub powiatowych) i w miejscach tych pomoc świadczą adwokaci i radcy prawni. Powiat corocznie zawiera porozumienia z okręgowymi radami adwokackimi i okręgowymi izbami radców prawnych, dotyczące tego zadania. Pozostałe punkty powinny być prowadzone przez organizacje pozarządowe.

Ustawa "rezerwuje" dla NGO-sów połowę zaplanowanych punktów. Organizacje do prowadzenia punktów będą wyłaniane co roku w otwartych konkursach. Organizacja będzie musiała spełnić opisane w ustawie warunki:

posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych,
przedstawić zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z osobami, które będą udzielać pomocy (adwokatem, radcą, doradcą podatkowym lub osobą po studiach prawniczych z odpowiednim doświadczeniem),
gwarantować należyte wykonanie zadania co oznacza zapewnienie poufności i zapobieganie konfliktowi interesów.

Ustawa przewiduje sytuacje, w których nie uda się wyłonić organizacji do prowadzenia punktów. Wtedy "wracają do puli" i obsługują je osoby wskazane przez samorządy prawnicze. Ustawa nie gwarantuje więc organizacjom pozarządowym prowadzenia połowy z 1500 punktów, a jedynie stwarza im taką możliwość. Może się więc okazać, że powstanie znacznie mniej punktów NGO-sowskich. Ustawa nie wskazuje z jakiego powodu może dojść do "nie wyłonienia" organizacji. Wydaje się, że samorząd będzie miał tu sporą swobodę działania.


Konkursy dla organizacji na jesieni!!!

Źródło i Więcej Info:
poradnik.ngo.pl
Ostatnio zmieniony przez trotyl106 2015-08-11, 15:36, w całości zmieniany 1 raz  
[Profil] [PM] [E-mail]
 
 

MarekP


Dołączył: 14 Lip 2015
Posty: 54
Skąd: Szczecinek

Wysłany: 2015-08-12, 12:22   Sway - narzędzie obowiązkowe dla organizacji! [Cytuj]


Dobre narzędzie do prezentacji to nieoceniona pomoc w przypadku organizacji pozarządowych (i nie tylko). Ilekroć trzeba przedstawić jakiś projekt, o wiele lepiej wygląda on właśnie w formie prezentacji, niż kartek czy przekazu ustnego. Ale prezentacje są nudne…

Nuda prezentacji, jakie można przygotować z wykorzystaniem najpopularniejszych narzędzi, np. Prezi czy PowerPointa dostrzeżona została przez Microsoft. Dlatego pakiet Office otrzymał kolejną aplikację do tworzenia prezentacji, zupełnie jednak odmienną od znanego nam PP. Przedstawiamy Sway, narzędzie do prezentacji dla każdego!

Na stronie www.sway.com nie ma systemu rejestracji, haseł ani nic z tych rzeczy. Po prostu wpisujemy swojego maila i możemy działać. Wita nas interfejs, który już na pierwszy rzut oka wydaje się być niezwykle przyjazny dla użytkownika. Wszystko jest przejrzyste, ładne i oszczędne w formie, by nie zaśmiecać pola pracy niepotrzebnymi bajerami.

[...]

Całość aplikacji jest oczywiście responsywna, zatem praca na tablecie czy smartfonie również nie powinna sprawić problemu. Z poziomu telefonu nie udało nam się zlokalizować tworzenia nowej prezentacji, możliwe zatem, że na smartfonie można Swaya jedynie przeglądać. Natomiast aplikacja mobilna działa bez zarzutu i jest wierną kopią sieciowego odpowiednika.

To dobrze, że Microsoft wychodzi ze swoimi produktami poza sztywne ramy biurowych aplikacji. Sway jest najmniej biurowym z Office’owych elementów, ma więc największe szanse na błyskawiczne zdobycie uznania na rynku. Bo dzisiaj biurowe, sztywne prezentacje to przeżytek.

Źródło: ngo.pl
_________________
Pozdrawiam
M.P.
Ostatnio zmieniony przez MarekP 2015-08-12, 12:29, w całości zmieniany 2 razy  
[Profil] [PM] [E-mail]
 
 

MarekP


Dołączył: 14 Lip 2015
Posty: 54
Skąd: Szczecinek

Wysłany: 2015-08-12, 15:31   Windows 10 - zmieniamy domyślną przeglądarkę internetową [Cytuj]


Cytat:
Jeśli w organizacji skusiliście się już na najnowszą odsłonę popularnych „okienek”, z pewnością zauważyliście, że domyślną przeglądarką jest systemowy Edge. Co ciekawe, jego podmiana na coś innego wcale nie jest prosta!

Kiedyś wszystko było łatwe - instalowaliśmy Chrome’a, Operę lub Firefoxa i podczas pierwszego uruchomienia system pytał, czy chcemy nadać jej status przeglądarki domyślnej. Klikaliśmy „Tak” i działało. Ale nie w Windows 10, o nie, nie. Tutaj nawet ustawienie innej przeglądarki na domyślną nie zmieni faktu, że w systemie ta prestiżowa pozycja wciąż należy do Edge. Chris Beard z Mozilli mocno skrytykował Microsoft za taką zagrywkę, zarzucając firmie brak szacunku dla użytkowników. My do krytyki się przyłączamy, ale mamy też rozwiązanie…

Z Windowsem 10 nie mieliśmy do czynienia szczególnie długo, jednak ta sprawa była priorytetowa, żeby móc z niego normalnie skorzystać. A skoro nie można nadać „domyślności” z poziomu przeglądarki, zrobimy to jak prawdziwi twardziele - przez ustawienia systemowe.

Na początek otwieramy cudownie przywrócone Menu Start i wybieramy „Ustawienia”. Następnie wchodzimy w zakładkę „System”, znajdujemy „Aplikacje domyślne”, potem wyszukujemy miejsca z przeglądarką internetową.

Jak widać, niezależnie od naszego wyboru poczynionego przy uruchamianiu innej przeglądarki, domyślnym programem wciąż jest Microsoft Edge. Klikamy w nazwę, co zaowocuje rozwinięciem się listy ze wszystkimi dostępnymi aplikacjami do przeglądania sieci.

Wybieramy tę, która na interesuje, zapisujemy ustawienia i gotowe. Pogmatwana logika rodem z Redmond została pokonana!Źródło: technologie.ngo.pl
_________________
Pozdrawiam
M.P.
Ostatnio zmieniony przez MarekP 2015-08-12, 15:36, w całości zmieniany 1 raz  
[Profil] [PM] [E-mail]
 
 

trotyl106

Dołączył: 04 Sie 2015
Posty: 63

Wysłany: 2015-08-12, 16:54   KRS wzywa do złożenia zaległych sprawozdań finansowych [Cytuj]


Cytat:
Zdarza się, że organizacja pozarządowa ma zarejestrowaną działalność gospodarczą, ale z różnych powodów jej nie prowadzi. Jeżeli tak się dzieje, warto zastanowić się nad jej wyrejestrowaniem z KRS. Dopóki jednak działalność jest zarejestrowana, należy koniecznie pamiętać o dodatkowych obowiązkach sprawozdawczych.
PYTANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ

Działam w stowarzyszeniu, które jest też wpisane do rejestru przedsiębiorców. Do tej pory nie podjęliśmy jeszcze żadnej działalności gospodarczej. Ostatnio dostaliśmy wezwanie z KRS do złożenia zaległych sprawozdań finansowym z lat 2010-2013. Nie wiedzieliśmy, że mamy taki obowiązek, myśleliśmy, że skoro nie rozpoczęliśmy działalności gospodarczej, nie musimy nic składać do KRS. Czy możemy złożyć te wszystkie sprawozdania jednocześnie? Sąd grozi nam karą grzywny, jeśli nie dopełnimy tego obowiązku z ciągu 7 dni.

Doradczyni poradnik.ngo.pl wyjaśnia: Każde stowarzyszenie i fundacja musi co roku sporządzić, zatwierdzić i wysłać do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe wraz z uchwałą o jego zatwierdzeniu. Organizacje, które mają zarejestrowaną działalność gospodarczą, mają dodatkowy obowiązek sprawozdawczy – składają zatwierdzone sprawozdanie finansowe (i uchwałę) do rejestru sądowego (KRS).. Dotyczy on nawet tych organizacji, które jeszcze nie rozpoczęły prowadzenia działalności gospodarczej, lecz mają ją „jedynie” zarejestrowaną.

W opisywanym przypadku sąd dopatrzył się, że stowarzyszenie nie składało sprawozdań i wezwał władze do nadrobienia zaległości. Zagroził nawet grzywną – jest to możliwe, zgodnie z zapisami art. 79 ustawy o rachunkowości.

W tej sytuacji, zarząd stowarzyszenia powinien jak najszybciej (w ciągu tych 7 dni kalendarzowych liczonych od daty odbioru listu z sądu) przesłać zaległe sprawozdania.

Wniosek do sądu będzie składał się z:

formularza KRS - Z30
formularzy KRS- ZN –ich liczba będzie zależała od liczby składanych sprawozdań
oryginałów zatwierdzonych i podpisanych sprawozdań (każde sprawozdanie to bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa) wraz z uchwałami
dowodu uiszczenia opłat – 140 zł (40 zł za złożenie dokumentów i 100 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym).
Nawet jeśli organizacja składa kilka sprawozdań jednocześnie, ale robi to za pomocą jednego wniosku, poniesie opłatę tylko raz.

Uwaga! W 2015 roku weszły w życie nowe przepisy zgodnie, którymi jeśli organizacja mimo wezwania sądu nie złoży sprawozdań finansowych z ostatnich 2 lat to KRS może ją rozwiązać.

Podstawa prawna:

Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 330)
Art. 69.
Art. 79.

Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1203)
Art. 24.
Art. 25a.


Źródlo:poradnik.ngo.pl/
[Profil] [PM] [E-mail]
 
 

trotyl106

Dołączył: 04 Sie 2015
Posty: 63

Wysłany: 2015-08-18, 13:59   Czy i kiedy powstanie Rada Pomocy Prawnej? [Cytuj]


Kod:

Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej pozwala na stworzenie w Ministerstwie Sprawiedliwości Rady Pomocy Prawnej. Będzie ona kontrolować system pomocy, który zacznie działać od stycznia 2016 r. Organizacje pozarządowe otrzymały w Radzie dwa miejsca. Warto je mądrze wykorzystać. Ale czy Rada w ogóle powstanie?
Uchwalona 5 sierpnia 2015 r. ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa wprowadza system pomocy prawnej, w ramach którego obywatele (wskazane grupy) otrzymają przedsądowe wsparcie w 1500 punktach pomocy prawnejKompetencje Rady

Co miałaby robić Rada Nieodpłatnej Pomocy Prawnej? Przede wszystkim analizować jak działają przepisy ustawy czyli jak realizowane są zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Kiedy zajdzie potrzeba Rada powinna zgłaszać propozycje dotyczące usprawnienia systemu.

Kształt Rady

W skład Rady wejdą:

dwaj przedstawiciele strony samorządowej,
dwaj przedstawiciele wybrani spośród kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe działające na rzecz dostępu obywateli do nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,
po jednym przedstawicielu wskazanym przez Naczelną Radę Adwokacką i Krajową Radę Radców Prawnych,
po jednym przedstawicielu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, ministra właściwego do spraw administracji publicznej i ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
czterej przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości.
Rząd (ministerstwa) ma w Radzie wyraźną większość: 7 członków

Dobrze, że jest

Rady mogło nie być wcale. Pierwsze propozycje Ministerstwa Sprawiedliwości (z grudnia 2014 r. i kolejna, z lutego 2015 r.) w ogóle nie przewidywały tego typu organu oceniającego działanie przepisów. Organizacje pozarządowe wskazywały więc, że tworzony system pozbawiony jest mechanizmów monitorujących. Resort uważał jednak, że nie trzeba tworzyć specjalnych narzędzi do sprawdzania jak działa ustawa. Argumentował m.in., że jakość i skuteczność udzielanej pomocy gwarantują korporacje, sprawujące przecież kontrolę nad pracą radców i adwokatów.

Podczas konsultacji, postulat powołania Rady pojawił się m.in. w opinii zgłoszonej do projektu przez Instytut Prawa i Społeczeństwa

Projektodawcy wpisali Radę do projektu w marcu. Ostatecznie do Sejmu trafiła propozycja zawierająca przepisy dotyczące Rady, które zresztą przyjęto bez większych korekt.
Tylko dwa miejsca

Środowisko organizacji pozarządowych zajmujących się poradnictwem, pomocą, informacją i edukacją prawną ma bogaty zasób bardzo kompetentnych przedstawicieli, którzy mogliby reprezentować NGO-sy w Radzie. Sam nie miałbym żadnego kłopotu, żeby z głowy wymienić 10-15 takich kandydatur. Jednak do obsadzenia są tylko dwa miejsca – warto je dobrze wykorzystać.

I zastanowić się, jak wskazać kandydatów. Bo ustawa nie określa procedury. W artykule 18 mówi się tylko o tym, że Minister Sprawiedliwości wybierze kandydatów "wskazanych przez organizacje pozarządowe działające na rzecz dostępu obywateli do nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej".

Czy Minister powoła Radę?

Minister może powołać Radę, ale nie musi. Bardziej prawdopodobne jest jednak, że organ powstanie. Taki zamiar zapisany jest w projekcie Programu Współpracy Ministerstwa Sprawiedliwości z organizacjami pozarządowymi na rok 2016


ngo.pl
[Profil] [PM] [E-mail]
 
 

MarekP


Dołączył: 14 Lip 2015
Posty: 54
Skąd: Szczecinek

Wysłany: 2015-08-18, 13:59   Dziesięć minut dla Twittera - nie taki diabeł... [Cytuj]

Jesteście początkującymi użytkownikami Twittera i zastanawiacie się, jak odpowiednio zaakcentować obecność swojej organizacji w tym dziwnym medium? Przeliczacie, ile czasu trzeba poświęcić na twitterową promocję? Otóż wystarczy dziesięć minut dziennie.

Twitter jest nieodgadniony. Wciąż zaskakuje, nawet jego stałych bywalców. Nic dziwnego, że dla nowych użytkowników może być, hm, konfundujący. No bo jak zawrzeć esencję przekazu w zaledwie 140 znakach? Cóż, są dwie drogi - można nauczyć się bardzo ścisłego formułowania myśli. Można również używać Twittera, jako narzędzia do zamieszczania linków.

Po pierwsze, wypadałoby połączyć Twittera z jakąś dobrą aplikacją służącą do planowania wpisów - Buffer, TweetDeck i HootSuite to trzy najlepsze, ale w dostępnych rozwiązaniach można przebierać. Połączenie konta jest proste, wystarczy zalogować się do danego programu naszymi danymi z Twittera i zezwolić rzeczonej aplikacji na dostęp.

Warto również zaopatrzyć się w mobilną lub desktopową aplikację samego Twittera, bo znacznie ułatwia to działania. Albo przynajmniej mieć stronę główną naszego kanału w szybkim wybieraniu lub podręcznych zakładkach.

Oprócz tego, przygotujmy listę interakcji - kilka lub kilkanaście profili użytkowników szczególnie dla nas cennych. Firmy, inne organizacje, osoby publiczne, prywatne, artyści, ogranicza nas tutaj jedynie pragmatyzm. Razem z listą interakcji dobrze jest mieć pewien plan tematów, jakie chcemy na Twitterze poruszać, a podczas codziennego buszowania w sieci, zawsze trzymać z tyłu głowy myśl o potencjalnym wykorzystaniu danej informacji na Twitterze. Zapisujmy je gdzieś - np. w dedykowanym tylko temu folderze zakładek.

A teraz magiczne 10 minut. Logujemy się do Twittera, odpowiadamy na komentarze, polubienia czy udostępnienia obserwujących nas użytkowników. Przygotowujemy maksymalnie 5 postów, które chcielibyśmy zamieścić - w tym linki do zewnętrznych źródeł. Otwieramy naszą aplikację do planowania publikacji i wykonujemy czynność planowania postów. Pamiętamy o odpowiednich hashtagach, adekwatnych do tematyki tweeta, ale i naszej działalności. Odwiedzamy 2-3 profile z naszej listy interakcji i, nomen omen, wchodzimy z nimi w interakcje: komentujemy, odpowiadamy na posty, cokolwiek. Pik, pik, pik! Minęło 10 minut.

Trzymając się takiego planu, mamy szanse znacząco ożywić nasze Twitterowe konto i sprawić, aby zaczęła budować się wokół niego społeczność. A potem pójdzie już z górki!

Źródło: technologie.ngo.pl
_________________
Pozdrawiam
M.P.
[Profil] [PM] [E-mail]
 
 

trotyl106

Dołączył: 04 Sie 2015
Posty: 63

Wysłany: 2015-08-18, 14:34   Prostsza księgowość dla NGO od 2016 r. [Cytuj]


Kod:

12 sierpnia Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. Brakuje jeszcze tylko rozporządzenia, żeby organizacje wiedziały, czy i jak prowadzić księgowość na zasadach prostszych, niż te obowiązujące do końca 2015 r.

Nowelizacja ustawy o rachunkowości, którą Sejm uchwalił 23 lipca

wprowadza ułatwienia dla małych organizacji. Będą one mogły, począwszy od 2016 roku, stosować uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów. Skorzystają z nowych przepisów, jeśli ich przychody (z roku poprzedzającego rok zastosowania uproszczonej księgowości) nie przekroczą 100 tys. zł. Z możliwości stosowania uproszczonej ewidencji zostały wyłączone organizacje mające status pożytku oraz organizacji prowadzące działalność gospodarczą.

Zmiany w ustawie o rachunkowości – tak naprawdę dodany do ustawy o działalności pożytku art. 10a – opisują krąg uprawnionych organizacji, mechanizm dokonywania wyboru metody księgowania i obowiązek poinformowania urzędu skarbowego. To, jak naprawdę wyglądać będzie prostsza księgowość dla NGO-sów (sposób prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów oraz warunki, jakim powinna odpowiadać ta ewidencja) określi rozporządzenie Ministra Finansów. Czekamy teraz na jego wydanie.


ngo.pl
[Profil] [PM] [E-mail]
 
 

MarekP


Dołączył: 14 Lip 2015
Posty: 54
Skąd: Szczecinek

Wysłany: 2015-08-19, 12:51   Poznaj organizację, której chcesz pomóc [infografika] [Cytuj]


Dostajesz maile z prośbą o przekazanie 1%, darowizny jakiejś organizacji pozarządowej? Chcesz zostać wolontariuszem / wolontariuszką w stowarzyszeniu, ale wahasz się, bo nie znasz dobrze tej organizacji? Dowiedz się o niej więcej. Jak? To łatwe, choćby dzięki Internetowi.
Jak lepiej poznać organizację, którą chcesz wspierać? Przede wszystkim szukaj informacji w Internecie – na stronie organizacji, w mediach społecznościowych. Są też ogólnodostępne strony, na których dowiesz się więcej o różnych organizacjach, np. strona Krajowego Rejestru Sądowego (ems.ms.gov.pl) oraz bazy.ngo.pl w portalu ngo.pl.

Pytaj też samą organizację o ważne dla ciebie sprawy, zajrzyj do jej statutu – to nic nie kosztuje, a dzięki temu lepiej wiesz, komu pomagasz.

Źródło: poradnik.ngo.pl
_________________
Pozdrawiam
M.P.
Ostatnio zmieniony przez MarekP 2015-08-19, 12:51, w całości zmieniany 1 raz  
[Profil] [PM] [E-mail]
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
[ ODPOWIEDZ ]
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

 SZCZECINECKIE FORUM POMOCY

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group  template created by szpak