PORTAL
                                   FORUM
                                ALBUM ZDJĘĆ
                             UŻYTKOWNICY
                          FAQ   BBCode
                       STATYSTYKI
                    DOWNLOAD

SZCZECINECKIE FORUM POMOCY

 

Forum Fundacji "Miłosierdzie i Wiedza"
i Dobrodziejów ze Szczecinka.
Anonse o różnych formach pomocy.
Marzenia.Praca.Hobby!

 Szukaj • Grupy • Rejestracja • Zaloguj
 Ogłoszenie 

Gościcie na stronach naszej FUNDACJI "MIŁOSIERDZIE I WIEDZA".

Te właśnie atrybuty Człowieczeństwa uznaliśmy za najważniejsze: Miłosierdzie /SERCE/ i Wiedzę /UMYSŁ/.

Niosąc pomoc ludziom w potrzebie ze Szczecinka /i nie tylko!/ wdrażamy w życie poniższe projekty pomocowe:

*. "KLUB WSPARCIA" - w naszej siedzibie prowadzimy od 2007 roku "Klub Wsparcia Koleżeńskiego"- finansowany przez pierwsze dwa lata ze środków unijnych, w ramach większego projektu, realizowanego na obszarze 4 powiatów województwa zachodniopomorskiego, pn. "Praca w posagu" - miejsce spotkań społeczników z osobami ubogimi, bezrobotnymi lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym - poszukującymi porady jaką i gdzie można by znaleźć pomoc w rozwiązaniu ich rozlicznych problemów. W kolejnych latach realizujemy powyższe dzieło już własnym sumptem, dzięki m.in. dotacjom z Urzędu Miasta Szczecinka.
Naszym zadaniem jest prowadzenie działań na rzecz osób oraz rodzin wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych lub poszukujących pracy poprzez zorganizowanie i prowadzenie profesjonalnej pomocy informacyjnej i edukacyjnej oraz kontynuację prowadzenia grupy środowiskowego wsparcia, czyli KW - w którym to miejscu nieodpłatnie świadczymy pomoc osobom potrzebującym poprzez umożliwienie im kontaktu z fachowcami służącymi pomocą przy pisaniu podać, CV, listów motywacyjnych, czy pomagającymi poczynić pierwsze kroki w obsłudze komputera lub - surfować w Internecie.
Polega to na udostępnianiu przez 6 godzin dziennie - od 12.00 do 18.00 - 4 razy w tygodniu (od wtorku do piątku) naszej sali na potrzeby spotkać osób poszukujących pomocy z ludźmi o w/w umiejętnościach.
Obok tego pomagamy naszym petentom w pozyskaniu potrzebnej im wiedzy poprzez umożliwienie im kontaktu z fachowcami z terenu całej Polski - za pośrednictwem Internetu.
* Poddziałania w ramach "KW":
- "SZCZECINECKI TELEFON MIŁOSIERDZIA": 697-755-214 - swoisty telefoniczno - internetowy bank informacji o szczodrości dobrodziejów - ofiarujących pomoc rzeczową lub w formie bezpłatnych usług osobom w potrzebie.
Pod tym numerem można dowiadywać się o używany sprzęt AGD,RTV, rehabilitacyjny lub meble do oddania za darmo, jak również zgłaszać swoje prośby i zapotrzebowania. (czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach : 10.00 -18.00)

- "SZCZECINECKIE FORUM POMOCY": www.dobrodzieje.org - na którym to forum osoby chcące pomóc drugiemu człowiekowi, jak i poszukujące pomocy mogą zamieszczać swoje ogłoszenia i informacje.
Można tutaj znaleźć wiadomości o różnych formach pomocy, ofertach pracy zamieszczanych w Internecie oraz samym zamieszczać informacje o swoich marzeniach i bolączkach, obok tego - anonse o kwalifikacjach i poszukiwaniu pracy, a wreszcie opisywać swoje pasje i zainteresowania.

2. PUNKT INFORMACYJNY RADY PROGRAMOWEJ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH SZCZECINKA
której jesteśmy współtwórcami i członkami Prezydium - miejsce wymiany informacji i doświadczeń oraz poszukiwania obszarów wspólnych działań przez ngos z naszego miasta i powiatu szczecineckiego - mieści się w Centrum Organizacji Pozarządowych w Szczecinku, ul. W.Bartoszewskiego (dawna: 9 Maja) 12/12 - w siedzibie Fundacji / w godzinach: 12.00-18.00, od wtorku do piątku / oraz pod adresem naszego portalu:
www.organizacjeszczecinek.pl
Udzielamy tutaj przedstawicielom lokalnych NGOs oraz osobom zainteresowanym utworzeniem organizacji pozarządowej, czy podmiotu ES, informacji o aktualnych szkoleniach, konkursach, inicjatywach, czy ważnych sprawach dotyczących NGOs - z jednej strony, a z drugiej - informujemy lokalne środowisko o działaniach NGOs powiatu szczecineckiego.
Współuczestniczymy również w organizowaniu szkoleń i kursów, czy spotkań informacyjno - integracyjnych dla przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych.

OSOBY POTRZEBUJĄCE POMOCY, JAK I OSOBY - PRAWNE CZY PRYWATNE - CHCĄCE WESPRZEĆ MERYTORYCZNIE, SPRZĘTOWO, ITP DZIAŁALNOŚĆ NASZEJ FUNDACJI ZAPRASZAMY DO NASZEJ SIEDZIBY W SZCZECINKU, PRZY ULICY W. BARTOSZEWSKIEGO (DAWNA: 9-GO MAJA) 12 (DRUGIE PIĘTRO, POKóJ 12) OD WTORKU DO PIĄTKU W GODZINACH 12.00-18.00

TYM, KTóRZY ZECHCIELIBY WESPRZEĆ NAS FINANSOWO - POPRZEZ WPŁATY NA KONTO BANKOWE - PODAJEMY NASZE DANE ADRESOWE, NR KRS, REGON ORAZ NAZWĘ BANKU, W KTóRYM POSIADAMY KONTO ORAZ JEGO NUMER:
FUNDACJA "MIŁOSIERDZIE I WIEDZA",
UL.W. BARTOSZEWSKIEGO (DAWNA: 9-GO MAJA) 12/12,
78-401 SZCZECINEK 3
KRS:0000238111,
NIP: 6731787762,
REGON: 320077302

Nasz Bank: BAŁTYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY,
PLAC SOWIŃSKIEGO 2, 78-400 SZCZECINEK
KONTO NR: 36 8566 1042 0500 6557 5004 0001
Z DOPISKIEM " NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ I KOSZTY Z TYM ZWIĄZANE"

ADRES NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ:
dobrodzieje.org
KONTAKT Z NAMI:
TEL.:697 755 214
E-MAIL: fundacja_miw@o2.pl


Poprzedni temat :: Następny temat
Wypadek na kolonii organizowanej przez NGO. Co robić?
Autor Wiadomość

Alina

Dołączyła: 18 Kwi 2017
Posty: 33

Wysłany: 2017-07-19, 14:59   Wypadek na kolonii organizowanej przez NGO. Co robić? [Cytuj]

Stowarzyszenie lub fundacja, organizując wypoczynek dla dzieci i młodzieży – np. obóz, kolonie, półkolonie – musi postępować zgodnie z prawnymi regulacjami. Większość z nich zbiera ustawa o systemie oświaty. Opisuje ona m.in. procedurę postępowania, kiedy uczestnik wypoczynku uległ wypadkowi.

Organizacje pozarządowe występują w roli organizatorów wypoczynku. Co to oznacza? Że prowadzone przez nie obozy i kolonie podlegają przepisom, które zbiera przede wszystkim ustawa o systemie oświaty i rozporządzenie w sprawie wypoczynku.
Organizacja pozarządowa prowadzi obóz, kolonie, PORADNIK.NGO.PL

Według ustawy o systemie oświaty wypoczynkiem są głównie te aktywności proponowane najmłodszym, które odbywają się w trakcie wakacji, ferii czy przerw świątecznych – czyli wtedy, kiedy dzieci nie idą do szkoły (więcej na temat definicji wypoczynku).

Wypoczynek należy zarejestrować. Zgłaszamy go do bazy prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, zwykle z pośrednictwem kuratorium oświaty. Rejestracja wypoczynku nie jest jedynym obowiązkiem organizatora. Musi on też zapewnić podczas obozu czy kolonii odpowiednią kadrę.
Formalnie najważniejszą osobą na obozie jest kierownik wypoczynku. To właśnie kierownik będzie zobowiązany do wykonania czynności zalecanych przez ustawę w sytuacji, kiedy na obozie zdarzy się wypadek. Kierownik do wskazanych w przepisach czynności może też upoważnić jednego z wychowawców.
Pierwszym obowiązkiem jest udzielenie pomocy

Oczywiście pierwszym obowiązkiem jest udzielenie pomocy i wezwanie pogotowia czy innych służb. Wskazuje na to sama ustawa w art. 92l. ust. 1:

"Każda osoba wchodząca w skład kadry wypoczynku, która powzięła wiadomość o wypadku z udziałem uczestnika wypoczynku, niezwłocznie udziela mu pierwszej pomocy i zapewnia opiekę, a w razie potrzeby powiadamia podmioty ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego".

Dalej przepisy wyliczają szereg czynności o charakterze bardziej formalnym.

Kierownik wypoczynku lub upoważniony przez niego wychowawca wypoczynku o każdym wypadku podczas wypoczynku zawiadamia niezwłocznie:

1) rodziców uczestnika, który uległ wypadkowi, albo osobę wskazaną przez pełnoletniego uczestnika wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej;
2) organizatora wypoczynku;
3) kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku oraz kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku;
4) organ prowadzący szkołę lub placówkę, dyrektora szkoły lub placówki oraz radę rodziców – w przypadku gdy organizatorem wypoczynku jest szkoła lub placówka;
5) prokuratora – w razie wypadku śmiertelnego, ciężkiego lub zbiorowego;
6) państwowego inspektora sanitarnego – w przypadku zatrucia pokarmowego, do którego doszło na terenie kraju.

Miejsce wypadku zabezpiecza się. Teraz należy przystąpić do sporządzenia protokołu powypadkowego.
Postępowanie i protokół powypadkowy

Kierownik wypoczynku albo upoważniony przez niego wychowawca wypoczynku przeprowadza po wypadku postępowanie powypadkowe oraz sporządza protokół powypadkowy, który zawiera:

1) imię, nazwisko i adres zamieszkania uczestnika, który uległ wypadkowi;
2) okoliczności wypadku;
3) działania podjęte w związku z wypadkiem;
4) skutki wypadku;
5) miejscowość lub miejsce i datę sporządzenia protokołu oraz podpis osoby sporządzającej protokół.

Protokół powypadkowy sporządza się w trzech egzemplarzach. W postępowaniu może uczestniczyć jako obserwator przedstawiciel kuratora oświaty (także przedstawiciel organu prowadzącego – w przypadku wypoczynku organizowanego przez szkołę).

Jeśli rodzice uczestnika, który uległ wypadkowi, mają wątpliwości co do ustaleń postępowania, mogą zgłosić zastrzeżenia (w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu).

Więcej o kadrze obozu lub kolonii, o jej obowiązkach, w tym o obowiązkach związanych z wypadkiem przeczytasz w PORADNIK.NGO.PL.

Cytat:
http://poradnik.ngo.pl
_________________
Serdecznie pozdrawiam, Alina.
[Profil] [PM] [E-mail]
 
 

andrzej.steffen


Dołączył: 20 Sie 2015
Posty: 263

Wysłany: 2017-07-19, 15:15   Stulecie Odzyskania Niepodległości-programy dotacyjne [Cytuj]

Program „Niepodległa”

Program „Niepodległa” skierowany jest do samorządowych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych. Jego celem jest dofinansowanie inicjatyw włączających mieszkańców Polski w świętowanie rocznicy niepodległości oraz zwiększających świadomość na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości.

Program umożliwia pozyskanie dofinansowania na organizację dużych wydarzeń oraz mniejszych inicjatyw, które będą skupiały się na działaniach edukacyjnych, animacyjnych lub popularyzatorskich, takich jak: festiwale, wystawy, koncerty, tworzenie ścieżek edukacyjnych – projekty muszą zostać zrealizowane do 30 listopada 2017. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania to 5 000 zł, maksymalna – 50 000 zł. Wnioskowana kwota nie może przekraczać 85% budżetu przedstawionego we wniosku.

Nabór wniosków na rok 2017 w ramach programu „Niepodległa” będzie trwał od 19 lipca do 16 sierpnia 2017 roku.
Zachęcamy do zapoznania się z zasadami przyznawania dotacji: niepodlegla.gov.pl/dotacje/niepodlegla/

Program „Koalicje dla Niepodległej”

Celem programu „Koalicje dla Niepodległej” jest zachęcenie wszystkich mieszkańców Polski do radosnego i wspólnego świętowania stulecia odzyskania niepodległości. Pomóc w tym ma system małych dotacji przeznaczonych dla samorządowych instytucji kultury, organizacji pozarządowych i innych instytucji, które zawiążą koalicję na rzecz realizacji zadań związanych z obchodami. Premiowane będą inicjatywy, które pozwolą na zaangażowanie i partycypację obywatelską oraz autentyczne współtworzenie obchodów przez lokalne środowiska.

Konkurs zostanie podzielony na dwa etapy. Pierwszy etap zostanie skierowany do samorządowych instytucji kultury, które staną się regionalnymi operatorami programu. Wnioskodawcy będą mogli ubiegać się o dotacje na realizację działań edukacyjnych i szkoleniowych. II etap konkursu zostanie ogłoszony po wyborze operatorów (i we współpracy z nimi) i zostanie skierowany do wnioskodawców, którzy wspólnie podejmą się realizacji projektu dotyczącego podtrzymywania tradycji narodowej, budowania patriotyzmu lokalnego oraz pielęgnowania dziedzictwa kulturowego. Będą mogli ubiegać się o dofinansowanie działań o charakterze kulturalnym, artystycznym i edukacyjnym.

Nabór wniosków w I etapie konkursu „Koalicje dla Niepodległej” zostanie wkrótce ogłoszony.

Organizatorem programu jest Biuro Programu Niepodległa (niepodlegla.gov.pl).
[Profil] [PM] [E-mail]
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
[ ODPOWIEDZ ]
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

 SZCZECINECKIE FORUM POMOCY

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group  template created by szpak