PORTAL
                                   FORUM
                                ALBUM ZDJĘĆ
                             UŻYTKOWNICY
                          FAQ   BBCode
                       STATYSTYKI
                    DOWNLOAD

SZCZECINECKIE FORUM POMOCY

 

Forum Fundacji "Miłosierdzie i Wiedza"
i Dobrodziejów ze Szczecinka.
Anonse o różnych formach pomocy.
Marzenia.Praca.Hobby!

 Szukaj • Grupy • Rejestracja • Zaloguj
 Ogłoszenie 

Gościcie na stronach naszej FUNDACJI "MIŁOSIERDZIE I WIEDZA".

Te właśnie atrybuty Człowieczeństwa uznaliśmy za najważniejsze: Miłosierdzie /SERCE/ i Wiedzę /UMYSŁ/.

Niosąc pomoc ludziom w potrzebie ze Szczecinka /i nie tylko!/ wdrażamy w życie poniższe projekty pomocowe:

*. "KLUB WSPARCIA" - w naszej siedzibie prowadzimy od 2007 roku "Klub Wsparcia Koleżeńskiego"- finansowany przez pierwsze dwa lata ze środków unijnych, w ramach większego projektu, realizowanego na obszarze 4 powiatów województwa zachodniopomorskiego, pn. "Praca w posagu" - miejsce spotkań społeczników z osobami ubogimi, bezrobotnymi lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym - poszukującymi porady jaką i gdzie można by znaleźć pomoc w rozwiązaniu ich rozlicznych problemów. W kolejnych latach realizujemy powyższe dzieło już własnym sumptem, dzięki m.in. dotacjom z Urzędu Miasta Szczecinka.
Naszym zadaniem jest prowadzenie działań na rzecz osób oraz rodzin wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych lub poszukujących pracy poprzez zorganizowanie i prowadzenie profesjonalnej pomocy informacyjnej i edukacyjnej oraz kontynuację prowadzenia grupy środowiskowego wsparcia, czyli KW - w którym to miejscu nieodpłatnie świadczymy pomoc osobom potrzebującym poprzez umożliwienie im kontaktu z fachowcami służącymi pomocą przy pisaniu podać, CV, listów motywacyjnych, czy pomagającymi poczynić pierwsze kroki w obsłudze komputera lub - surfować w Internecie.
Polega to na udostępnianiu przez 6 godzin dziennie - od 12.00 do 18.00 - 4 razy w tygodniu (od wtorku do piątku) naszej sali na potrzeby spotkać osób poszukujących pomocy z ludźmi o w/w umiejętnościach.
Obok tego pomagamy naszym petentom w pozyskaniu potrzebnej im wiedzy poprzez umożliwienie im kontaktu z fachowcami z terenu całej Polski - za pośrednictwem Internetu.
* Poddziałania w ramach "KW":
- "SZCZECINECKI TELEFON MIŁOSIERDZIA": 697-755-214 - swoisty telefoniczno - internetowy bank informacji o szczodrości dobrodziejów - ofiarujących pomoc rzeczową lub w formie bezpłatnych usług osobom w potrzebie.
Pod tym numerem można dowiadywać się o używany sprzęt AGD,RTV, rehabilitacyjny lub meble do oddania za darmo, jak również zgłaszać swoje prośby i zapotrzebowania. (czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach : 10.00 -18.00)

- "SZCZECINECKIE FORUM POMOCY": www.dobrodzieje.org - na którym to forum osoby chcące pomóc drugiemu człowiekowi, jak i poszukujące pomocy mogą zamieszczać swoje ogłoszenia i informacje.
Można tutaj znaleźć wiadomości o różnych formach pomocy, ofertach pracy zamieszczanych w Internecie oraz samym zamieszczać informacje o swoich marzeniach i bolączkach, obok tego - anonse o kwalifikacjach i poszukiwaniu pracy, a wreszcie opisywać swoje pasje i zainteresowania.

2. PUNKT INFORMACYJNY RADY PROGRAMOWEJ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH SZCZECINKA
której jesteśmy współtwórcami i członkami Prezydium - miejsce wymiany informacji i doświadczeń oraz poszukiwania obszarów wspólnych działań przez ngos z naszego miasta i powiatu szczecineckiego - mieści się w Centrum Organizacji Pozarządowych w Szczecinku, ul. W.Bartoszewskiego (dawna: 9 Maja) 12/12 - w siedzibie Fundacji / w godzinach: 12.00-18.00, od wtorku do piątku / oraz pod adresem naszego portalu:
www.organizacjeszczecinek.pl
Udzielamy tutaj przedstawicielom lokalnych NGOs oraz osobom zainteresowanym utworzeniem organizacji pozarządowej, czy podmiotu ES, informacji o aktualnych szkoleniach, konkursach, inicjatywach, czy ważnych sprawach dotyczących NGOs - z jednej strony, a z drugiej - informujemy lokalne środowisko o działaniach NGOs powiatu szczecineckiego.
Współuczestniczymy również w organizowaniu szkoleń i kursów, czy spotkań informacyjno - integracyjnych dla przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych.

OSOBY POTRZEBUJĄCE POMOCY, JAK I OSOBY - PRAWNE CZY PRYWATNE - CHCĄCE WESPRZEĆ MERYTORYCZNIE, SPRZĘTOWO, ITP DZIAŁALNOŚĆ NASZEJ FUNDACJI ZAPRASZAMY DO NASZEJ SIEDZIBY W SZCZECINKU, PRZY ULICY W. BARTOSZEWSKIEGO (DAWNA: 9-GO MAJA) 12 (DRUGIE PIĘTRO, POKóJ 12) OD WTORKU DO PIĄTKU W GODZINACH 12.00-18.00

TYM, KTóRZY ZECHCIELIBY WESPRZEĆ NAS FINANSOWO - POPRZEZ WPŁATY NA KONTO BANKOWE - PODAJEMY NASZE DANE ADRESOWE, NR KRS, REGON ORAZ NAZWĘ BANKU, W KTóRYM POSIADAMY KONTO ORAZ JEGO NUMER:
FUNDACJA "MIŁOSIERDZIE I WIEDZA",
UL.W. BARTOSZEWSKIEGO (DAWNA: 9-GO MAJA) 12/12,
78-401 SZCZECINEK 3
KRS:0000238111,
NIP: 6731787762,
REGON: 320077302

Nasz Bank: BAŁTYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY,
PLAC SOWIŃSKIEGO 2, 78-400 SZCZECINEK
KONTO NR: 36 8566 1042 0500 6557 5004 0001
Z DOPISKIEM " NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ I KOSZTY Z TYM ZWIĄZANE"

ADRES NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ:
dobrodzieje.org
KONTAKT Z NAMI:
TEL.:697 755 214
E-MAIL: fundacja_miw@o2.pl


Poprzedni temat :: Następny temat
Najświeższe szkolenia i kursy
Autor Wiadomość

MariuszDołączył: 24 Lip 2008
Posty: 1126
Skąd: Szczecinek

  Wysłany: 2013-12-18, 14:08   Najświeższe szkolenia i kursy [Cytuj]Centrum Rozwoju Zawodowego EUREKA ma przyjemność poinformować o rozpoczęciu realizacji projektu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. W ramach projektu m.in.: warsztaty interpersonalne, warsztaty aktywizacji zawodowej, szkolenia zawodowe w/g wyboru uczestników, konsultacje i poradnictwo indywidualne itp. Uczestnikom zapewniamy zwrot kosztów podróży na szkolenia, materiały szkoleniowe oraz catering.

Więcej informacji o projekcie szkoleniowym - u pani Katarzyny Kamińskiej w szczecineckim Centrum "Eureka".
E-mail: biuro@centrumeureka.eu
Telefon: 723511999
_________________
Fundacja "Miłosierdzie i Wiedza", ul. W. Bartoszewskiego 12, Sp 11, 78-401 Szczecinek 3 (lokal nr 12, II piętro w Centrum Organizacji Pozarządowych w Szczecinku):
Serdecznie zapraszamy do Punktu Informacyjnego Rady NGO, czynnego od wtorku do piątku, w godz.: 12.00-18.00 (darmowy Internet, przydatne info dla i o ngos, a także pomoc w obsłudze komputera, pisaniu wniosków, podań, CV,... - także dla osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych).
Dane KRS: FUNDACJA MIŁOSIERDZIE I WIEDZA

[Profil] [PM] [E-mail] [WWW]
 
 

MIREK GDołączył: 02 Sty 2014
Posty: 188

Wysłany: 2014-02-06, 13:42    [Cytuj]

ZAPROSZENIE DO PROJEKTU FINANSOWANEGO Z UE


Uczestnicy Projektu

1. Projekt skierowany jest do 42 osób, w tym:
- 26 kobiet i 16 mężczyzn,

2. Osoby przystępujące do projektu muszą spełniać następujące warunki:
być w wieku produkcyjnym tj. 18-60 l. w przypadku kobiet, 18-64 l. w przypadku mężczyzn,
posiadać status osoby bezrobotnej – tj. osoba zarejestrowanej we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna,
posiadać status osoby niepełnosprawnej,
być zdolnym do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy,
zamieszkiwać jedną z gmin objętych wsparciem w ramach projektu: Grzmiąca, Barwice, Szczecinek – gmina wiejska,

Zakres wsparcia

1. Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje:
a) Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne – realizowane w formie spotkań indywidualnych z doradcą zawodowym, w wymiarze 8 godzin/osobę
b) Poradnictwo zawodowe – realizowane w formie spotkań indywidualnych z doradcą, w wymiarze 8 godzin/osobę oraz w formie warsztatów grupowych – w wymiarze 16 godzin/grupę.
c) Szkolenia zawodowe (do wyboru 1 szkolenie):
- „Archiwista/ka”
- „Pracownik/ca kancelaryjny/a”
- „Doradca klienta”
- „Pracownik/ca ochrony fizycznej bez licencji”
- „Kosmetyczka”
- „Recepcjonista/ka”
- „Ogrodnik terenów zieleni”
Każde ze szkoleń realizowane w wymiarze 96 godzin. Na początku i końcu zajęć przeprowadzone zostaną testy sprawdzające wiedzę. Pozytywne zaliczenie testu + 80% obecności będzie podstawą do wydania Uczestnikom Projektu zaświadczeń o ukończeniu szkolenia, zawierającego opis nabytych kompetencji, zakres szkolenia i liczbę godzin szkoleniowych. Uczestnicy otrzymają stypendium szkoleniowe w wysokości 6,59 zł brutto za godzinę szkolenia.
d) Staże zawodowe - każdy Uczestnik Projektu odbędzie w przedsiębiorstwie w województwie zachodniopomorskim 3 miesięczny staż zawodowy. Na zakończenie stażu pracodawcy wystawią opinie, które będą stanowić podstawę do wydania zaświadczenia o ukończeniu stażu. Uczestnicy otrzymają wynagrodzenie za staż w wysokości 1 245,50 zł brutto miesięcznie.

e) Pośrednictwo pracy – realizowane w formie spotkań indywidualnych z pośrednikiem pracy, w wymiarze 6 godzin/osobę.

REGULAMIN PROJEKTU „Równi na rynku pracy” (Kliknij tutaj)


Szkolenia będą odbywały się w Szczecinku
Termin rekrutacji do 15.02.2013
Informacje-
Ewa Klimkiewicz – Tel. 608 810 345, e-mail: ewa.fundacja@gmail.com
Ostatnio zmieniony przez MIREK G 2014-02-07, 13:46, w całości zmieniany 1 raz  
[Profil] [PM]
 
 

Ewelina


Dołączyła: 15 Paź 2013
Posty: 95

Wysłany: 2014-02-07, 17:03   Bezpłatne kursy zawodowe z branży IT [Cytuj]Bezpłatne kursy zawodowe z branży IT

Zapraszamy na bezpłatne kursy zawodowe z branży IT organizowane w ramach projektu „E_PERSONEL II” realizowanym w ramach Poddziałania 6.1.1.

- Programista (200 godzin)
- Grafik komputerowy (200 godzin)
- Webmaster (200 godzin)

Założenia projektu: Projekt zakłada aktywizacje osób niezatrudnionych. Obejmuje swoim zakresem:

- szkolenia rozwojowe (praca nad własnym wizerunkiem, motywacja, asertywność, kreatywność, komunikacja, aktywne szukanie pracy)
- szkolenia wprowadzające (szkolenie komputerowe ogólne, szybkie pisanie na komputerze)
- szkolenia zawodowe (programista, webmaster, grafik komputerowy)
- płatne staże (4 miesiące odpłatnej praktyki u potencjalnych pracodawców)
- pomoc doradcy zawodowego w znalezieniu pracy po zakończeniu stażu.

Termin realizacji: Projekt zakłada 3 rekrutacje w terminach:

- Styczeń-luty 2013 (rekrutacja na szkolenie PROGRAMISTA) – rekrutacja zakończona.
- Październik-listopad 2013 rekrutacja na szkolenie GRAFIK KOMPUTEROWY)
- Wrzesień-październik 2014 (rekrutacja na szkolenie WEBMASTER)

Do kogo projekt jest skierowany: W projekcie mogą wziąć udział osoby niepracujące:

- zamieszkałe na terenie powiatów: łobeskiego, białogardzkiego, pyrzyckiego, świdwińskiego, szczecineckiego, koszalińskiego, choszczeńskiego, drawskiego, kamieńskiego, gryfickiego, sławeńskiego, gryfińskiego, stargardzkiego, wałeckiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
- w wieku od 18 do 25 roku życia,
- bezrobotne - pozostających bez zatrudnienia zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, lub
- nieaktywne zawodowo – nie zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy.
- osoby nie uczące się w systemie dziennym.

Działania projektowe odbywać się będą w miejscach przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Na czas udziału w szkoleniach zapewniona jest opieka do dzieci/osób zależnych, istnieje możliwość udziału asystenta osoby niepełnosprawnej.

Jak przystąpić do projektu: Aby przystąpić do projektu należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy. Po ukończeniu rekrutacji uczestnicy zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu się do projektu. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Co zapewniamy:

- wyżywienie i noclegi na szkoleniach wyjazdowych,
- transport na miejsce szkolenia,
- udział w szkoleniach,
- materiały szkoleniowe,
- opiekę nad dzieckiem/osobą zależną,
- udział opiekuna osoby niepełnosprawnej,
- dodatek stażowy wypłacany za udział w stażu.
- wsparcie psychologa,
- wsparcie doradcy zawodowego.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 536-313-892 lub 91-43-40-788 lub pod adresem mailowym rekrutacja@twiks.pl.

W celu zgłoszenia prosimy o wypełnienie zamieszczonego poniżej formularza i wysłanie go do nas na adres mailowy: rekrutacja@twiks.pl, równocześnie należy wypełniony formularz wydrukować, podpisać i przesłać na adres al. Wojska Polskiego 63/p.425, 70-476 Szczecin.

źródło: http://www.twiks.pl/bezpl...we-z-branzy-it/

epersonel_formularz_zgłoszeniowy.doc
Pobierz Plik ściągnięto 639 raz(y) 175,5 KB

ep.doc
Pobierz Plik ściągnięto 640 raz(y) 122 KB

[Profil] [PM] [E-mail]
 
 

Ewelina


Dołączyła: 15 Paź 2013
Posty: 95

Wysłany: 2014-02-07, 17:20   Nowy projekt - szkolenia [Cytuj]Informacja o projekcie

Czas trwania projektu: 01.05.2013 – 31.12.2014

Grupa docelowa: 40 osób (24K/16M) zwolnionych, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu zamieszkujących na obszarze woj. zachodniopomorskiego.

Środki finansowe na rozwój przedsiębiorstwa będą przyznawane w pierwszej kolejności na zakładanie w branżach: przemysł drzewno-meblarski, logistyczno-spedycyjny, chemiczny, budowlano-montażowy, turystyka, sektor ICT, sektor żywności ekologicznej, en. Odnawialna i ochrona środowiska, nowoczesne usługi zdrowotne, w tym usługi opiekuńcze nad os. Starszymi, branżach bazujących na wykorzystaniu ogólnodostępnych zasobów naturalnych, branża prod wyrobów z metali, sektor biomedyczny.

Proponujemy:

- dla 40 osób: poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe ( grafik komputerowy, opiekun osób starszych, księgowość) stypendium szkoleniowe, catering, materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu,
- I moduł dla 20 osób 3miesięczny staż zawodowy ze stypendium stażowym, ubezpieczeniem i badaniami lekarskimi
- II moduł dla kolejnych 20 osób doradztwo indywidualne i grupowe, szkolenie „ własna działalność gospodarcza”, przyznanie środków finansowych na założenie własnej działalności, wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze oraz finansowe, catering, materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu,

UP zobowiązani będą do prowadzenia własnej działalności przez co najmniej 12 mcy,
podczas tego czasu w/w założone działalności będą kontrolowane przez kadrę projektu.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!


KONTAKT:
EUREKA Centrum Rozwoju Zawodowego
ul. Mickiewicza 2 , 78-400 Szczecinek Tel: 723511999
e-mail : biuro@centrumeureka.cu

źródło: www.centrumeureka.eu
[Profil] [PM] [E-mail]
 
 

Ewelina


Dołączyła: 15 Paź 2013
Posty: 95

Wysłany: 2014-02-13, 12:19   ZAPRASZAMY osoby niepełnosprawne [Cytuj]

Zapraszamy WSZYSTKIE osoby niepełnosprawne - bezrobotnych jak i nie zarejestrowanych z Powiatu Szczecineckiego,


na szkolenia zawodowe do wyboru: sprzedawca, pomoc kucharza, opieka nad osobą starszą, zapewniamy zwrot kosztów dojazdu, dodatek szkoleniowy oraz stażowy ( 1 600zl).

ZAPRASZAMY osoby niepełnosprawne z Powiatów Szczecinek i Białogard

KONTAKT:

EUREKA
Centrum Rozwoju Zawodowego
ul. A Mickiewicza 2,
78-400 Szczecinek
Telefon: 723 511 999


źródło: Centrum Rozwoju Zawodowego EUREKA

EUREKA.jpg
Plik ściągnięto 18091 raz(y) 10,96 KB

Ostatnio zmieniony przez Ewelina 2014-02-13, 12:53, w całości zmieniany 1 raz  
[Profil] [PM] [E-mail]
 
 

Ewelina


Dołączyła: 15 Paź 2013
Posty: 95

Wysłany: 2014-02-13, 14:33   PROJEKT DLA OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH [Cytuj]

PROFESJONALNY SPRZEDAWCA - PROJEKT DLA OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCHW Centrum Rozwoju Zawodowego EUREKA zaprasza osoby długotrwale bezrobotne do Projektu "Aktywizacja bezrobotnych". Skorzystaj z ciekawej oferty cyklu kompleksowych szkoleń i warsztatów, skutecznie poprawiających atrakcyjność na rynku pracy. SZKOLENIE: Profesjonalny sprzedawca z elementami kadr i płac lub fakturzysta. Uczestnicy otrzymują: zwrot kosztów dojazdu, catering, certyfikat obsługi kas fiskalnych oraz programu kadry i płace.

Zapisy do 28.02.2014


Centrum Rozwoju Zawodowego
ul. A Mickiewicza 2,
78-400 Szczecinek
Telefon: 723 511 999
E-mail: biuro@centrumeureka.eu

źródło: Centrum Rozwoju Zawodowego Eureka

EUREKA,jpg.jpg
Plik ściągnięto 18079 raz(y) 10,65 KB

[Profil] [PM] [E-mail]
 
 

Ewelina


Dołączyła: 15 Paź 2013
Posty: 95

Wysłany: 2014-02-18, 16:33   Projekt Aktywizacja osób niepełnosprawnych [Cytuj]
Projekt „Aktywizacja osób niepełnosprawnych” Działanie 7.4 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Uczestnik projektu: Osoby niepełnosprawne (każdy stopień niepełnosprawności) w wieku aktywności zawodowej, zamieszkujące Powiat Szczecinecki i z miasta Szczecinek

Projekt oferuje:
- spotkania z psychologiem
- spotkania z doradcą zawodowym
- szkolenia zawodowe podnoszące kwalifikacje (m.in. sprzedawca, opieka nad osoba starszą, kucharz/pomoc kuchenna)
- stypendium szkoleniowe – 571,80 zł/os.
- płatne staże zawodowe – 1600,00 zł brutto/os.
- zwrot kosztów transportu


Termin zgłoszenia do projektu: do końca marca 2014 r.

Osoby do kontaktu:

Magdalena Hodowaniec
szczecinek@bluehouse.pl
Pl. Wolności 6,
78-400 Szczecinek
tel. 94 372-14-13

Anna Cygan
a.cygan@bluehouse.pl
Pl. Wolności 6,
78-400 Szczecinek
tel. 94 372-14-13

źródło: Blue House

FORMULARZ+REKRUTACYJNY.doc
Pobierz Plik ściągnięto 683 raz(y) 95 KB

Ostatnio zmieniony przez Ewelina 2014-03-06, 12:36, w całości zmieniany 2 razy  
[Profil] [PM] [E-mail]
 
 

MIREK GDołączył: 02 Sty 2014
Posty: 188

Wysłany: 2014-02-25, 17:32   Szkolenie nt. Monter rusztowań [Cytuj]

Serdecznie zapraszamy do udziału w BEZPŁATNYM szkoleniu nt. MONTER RUSZTOWAŃ


Uczestnikami mogą być właściciele oraz pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w mikro i małych przedsiębiorstwach z branży budowlano-montażowej (sekcja F PKD)

Projekt:
- zakłada łącznie 80 godzin szkolenia (24 dni), w tym:
48 godzin teorii (6 dni) (użytkowanie eksploatacyjne, dok. techn., użytkowanie i konstrukcja rusztowań, technologia montażu i demontażu rusztowań, prace przygotowawcze, montaż i demontaż)
32 godziny zajęć praktycznych w podgrupach (6-8 dni po 4-6 godzin) (montaż i demontaż rusztowania rurowego, modułowego i ramowego oraz kontrola stanu technicznego rusztowania)
- szkolenie kończy się egzaminem państwowym przeprowadzonym przez IMBiGS i uzyskaniem uprawnień do pracy przy wszystkich typach rusztowań.

Zgłoszenia można przekazać osobiście (w naszym biurze na Placu Wolności 6), telefonicznie (pod nr 94 372 14 13) lub e-mailem (na adres: a.cygan@bluehouse.pl lub m.hodowaniec@bluehouse.pl).

Żródło: https://www.facebook.com/...138625999592468
Ostatnio zmieniony przez MIREK G 2014-02-25, 17:41, w całości zmieniany 2 razy  
[Profil] [PM]
 
 

MIREK GDołączył: 02 Sty 2014
Posty: 188

Wysłany: 2014-02-25, 17:46   Szkolenie nt. OPERATOR MASZYN CNC. [Cytuj]
Serdecznie zapraszamy do udziału w BEZPŁATNYM szkoleniu nt OPERATOR MASZYN CNC.

Uczestnikami mogą być właściciele oraz pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w mikro i małych przedsiębiorstwach z branży produkcji wyrobów z metali (sekcja C, dział 25 PKD), zamieszkujący woj. zachodniopomorskie, z wykształceniem co najwyżej średnim.

Projekt zakłada łącznie 192 godziny szkolenia (24 dni), w tym:
- 40 godzin teorii (5 dni) (ogólna wiedza o obróbce i skrawaniu, wykorzystywanych urządzeniach, BHP, używanych materiałach, metodach i jakościach
- 120 godzin zajęć praktycznych (15 dni) (instruktaż wstępny oraz ćwiczenia związane z m.in. przygotowywaniem materiałów, doborem parametrów, ćwiczenia wykonywania obróbek)
- 24 godziny (3 dni) kursu czytania rysunku technicznego
- 8 godzin modułu szkoleniowego z zakresu podniesienia świadomości ekologicznej (1 dzień) (ekologia w procesach obróbki, racjonalna gospodarka materiałowa i energetyczna);

Zgłoszenia można przekazać osobiście (w naszym biurze na Placu Wolności 6), telefonicznie (pod nr 94 372 14 13) lub e-mailem (na adres: a.cygan@bluehouse.pl lub m.hodowaniec@bluehouse.pl).

ZAPRASZAMY!!!

Żródło: https://www.facebook.com/...138625999592468
Ostatnio zmieniony przez MIREK G 2014-02-26, 12:48, w całości zmieniany 2 razy  
[Profil] [PM]
 
 

MIREK GDołączył: 02 Sty 2014
Posty: 188

Wysłany: 2014-02-27, 16:53   Zapraszamy na szkolenie! [Cytuj]

Zapraszamy na szkolenie! Pozytywny wizerunek Podmiotu Ekonomii Społecznej- po co się promowaćSerdecznie zapraszamy wszystkich Przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej (organizacji, stowarzyszeń, fundacji, itp.) zaangażowanych w działalność PES lub zamierzających zaangażować się w taką aktywność w szczególności odpowiedzialnych za promocję i kreowanie pozytywnego wizerunku PES.

Szkolenie ma na celu nauczyć jak się promować i jak ważny jest wizerunek PES, ukazać sposoby strategii promocji, formy przekazu oraz jak przygotować się do wystąpienia publicznego/ prezentacji. Krok po kroku przedstawimy Państwu kolejne etapy prawidłowej promocji.


Program szkolenia - do pobrania

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie - do pobrania

Regulamin rekrutacji na szkolenie - do pobrania

Formularze zgłoszeniowe należy składać do 12 marca 2014r. do godziny 17:00 mailowo (podpisany skan) na adres promocja_owes@umwalcz.pl, osobiście w siedzibie OWES Wałcz przy ul. Nowomiejskiej 4 – lub listownie.

Ilość miejsc na szkoleniu jest ograniczona, decyduje data zgłoszenia.

Uczestnikom szkolenia zapewniamy obiad oraz materiały szkoleniowe.

Zapraszamy PES oraz osoby fizyczne z regionu szczecineckiego (powiat wałecki, drawski, szczecinecki, łobeski oraz świdwiński) na bezpłatne konsultacje księgowe, prawne oraz doradztwo.


Źródło: OWES WAŁCZ
Ostatnio zmieniony przez MIREK G 2014-02-27, 17:09, w całości zmieniany 4 razy  
[Profil] [PM]
 
 

Ewelina


Dołączyła: 15 Paź 2013
Posty: 95

Wysłany: 2014-03-04, 13:08   Zapraszamy na bezpłatne szkolenie [Cytuj]

Działające w Urzędzie Miasta Szczecineckie Centrum Wspierania Biznesu oraz Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) – jako instytucja wspierająca rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) ), mają przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne szkolenie pt. „Prawno – podatkowe aspekty handlu w sieci - e-sklep”. Celem szkolenia jest przekazanie podstawowej wiedzy związanej z prowadzeniem sklepu internetowego wynikającej z przepisów prawa podatkowego oraz pozostałych aktów prawnych dotyczących e-handlu. Szkolenie kierowane jest do osób, które zamierzają rozpocząć lub już rozpoczęły działalność gospodarczą w zakresie e-handlu i chcą zdobyć lub uzupełnić wiedzę aby podejmować prawidłowe decyzje. Materiały szkoleniowe zostały przygotowane w oparciu o czternaście aktów prawnych regulujących sprzedaż w sieci. Podczas szkolenia uczestnicy:

1. Zdobędą fundamentalną wiedzę w zakresie podstawowych podatków obowiązujących przedsiębiorcę prowadzącego sklep internetowy i wybiorą optymalny wariant formy opodatkowania.

2. Zapoznają się z przepisami regulującymi funkcjonowanie e-handlu w zakresie praw konsumenta, procedury reklamacyjnej oraz regulaminu.

Szkolenie poprowadzi pani Beata Kuśmierek doradca biznesowy, certyfikowany księgowy z dwudziestoletnim doświadczeniem, właścicielka biura rachunkowego. Szkolenie odbędzie się dnia 10 marca 2014r., w godzinach 09.00 – 16.00 w Szczecinku, miejsce szkolenia: Urząd Miasta Szczecinek, plac Wolności 13, sala szkoleniowa nr 222 II piętro (w nowej części budynku urzędu). Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

W celu rezerwacji miejsca dla Państwa Firmy, uprzejmie prosimy o wysłanie zgłoszenia na adres e-mail: e.omelanczuk@um.szczecinek.pl, podając: imię i nazwisko osoby zgłaszanej, nazwę firmy i adres oraz numer telefonu kontaktowego. Liczba miejsc jest ograniczona (30 osób). O uczestnictwie w szkoleniu decydować będzie kolejność wpływu zgłoszeń. Termin zgłoszenia uczestnictwa upływa w dniu 07 marca 2014 r. W przypadku pytań, prosimy o kontakt z panią Elżbietą Omelańczuk, tel. 94 371 40 83.

Załącznik:

Szczegółowe informacje do pobrania
[Profil] [PM] [E-mail]
 
 

Krzysiek


Dołączył: 18 Lut 2014
Posty: 46

Wysłany: 2014-03-11, 13:23   Akademia Seniora [Cytuj]

4 szkolenia po 60 minut


Program Szkolenia

Spotkanie 1: 17.03.2014,godz. 11:00
Budowa komputera-podstawowe pojęcia

Spotkanie 2: 24.03.2014, godz. 11:00
Podstawowe definicje związane z internetem
Strony WWW

Spotkanie 3: 31.03.2014, godz. 11:00
Strony WWW cd.

Spotkanie 4: 07.04.2014, godz. 11:00
Poczta elektroniczna e-mail
Obsługa serwisu ebok.energa.pl


Zapisy i Szkolenia

Centrum Konferencyjne "Zamek"
ul. Mickiewicza 2
Sala Zachodnia
tel.(94) 713 73 10 (recepcja)


źródło: Grupa Energa
[Profil] [PM] [E-mail]
 
 

MIREK GDołączył: 02 Sty 2014
Posty: 188

Wysłany: 2014-03-11, 16:29   Szkolenie Zawodowe [Cytuj]

FUNDACJA EKSPERT - KUJAWY wraz z Ośrodkiem Szkoleniowo - Doradczym ,,PERSONA,,


Więcej
Ostatnio zmieniony przez MIREK G 2014-03-11, 16:34, w całości zmieniany 2 razy  
[Profil] [PM]
 
 

Krzysiek


Dołączył: 18 Lut 2014
Posty: 46

Wysłany: 2014-03-11, 16:46   Ogłoszenie o szkoleniu dla kobiet pow. 50 roku życia [Cytuj]

Ogłoszenie o naborze na szkolenie dla kobiet pow. 50 roku życia w ramach projektu: Perspektywa pracy
Więcejźródło: http://www.pup.szczecinek.pl/
Ostatnio zmieniony przez Krzysiek 2014-03-11, 16:52, w całości zmieniany 1 raz  
[Profil] [PM] [E-mail]
 
 

MIREK GDołączył: 02 Sty 2014
Posty: 188

Wysłany: 2014-03-11, 16:53   Re: Szkolenie Zawodowe [Cytuj]

FUNDACJA EKSPERT - KUJAWY wraz z Ośrodkiem Szkoleniowo - Doradczym ,,PERSONA,, Zaprasza do udziału w projekcie


Więcej


Źródło:http://www.pup.szczecinek.pl/
Ostatnio zmieniony przez MIREK G 2014-03-11, 16:58, w całości zmieniany 4 razy  
[Profil] [PM]
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
[ ODPOWIEDZ ]
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

 SZCZECINECKIE FORUM POMOCY

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group  template created by szpak