PORTAL
                                   FORUM
                                ALBUM ZDJĘĆ
                             UŻYTKOWNICY
                          FAQ   BBCode
                       STATYSTYKI
                    DOWNLOAD

SZCZECINECKIE FORUM POMOCY

 

Forum Fundacji "Miłosierdzie i Wiedza"
i Dobrodziejów ze Szczecinka.
Anonse o różnych formach pomocy.
Marzenia.Praca.Hobby!

 Szukaj • Grupy • Rejestracja • Zaloguj
 Ogłoszenie 

Gościcie na stronach naszej FUNDACJI "MIŁOSIERDZIE I WIEDZA".

Te właśnie atrybuty Człowieczeństwa uznaliśmy za najważniejsze: Miłosierdzie /SERCE/ i Wiedzę /UMYSŁ/.

Niosąc pomoc ludziom w potrzebie ze Szczecinka /i nie tylko!/ wdrażamy w życie poniższe projekty pomocowe:

*. "KLUB WSPARCIA" - w naszej siedzibie prowadzimy od 2007 roku "Klub Wsparcia Koleżeńskiego"- finansowany przez pierwsze dwa lata ze środków unijnych, w ramach większego projektu, realizowanego na obszarze 4 powiatów województwa zachodniopomorskiego, pn. "Praca w posagu" - miejsce spotkań społeczników z osobami ubogimi, bezrobotnymi lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym - poszukującymi porady jaką i gdzie można by znaleźć pomoc w rozwiązaniu ich rozlicznych problemów. W kolejnych latach realizujemy powyższe dzieło już własnym sumptem, dzięki m.in. dotacjom z Urzędu Miasta Szczecinka.
Naszym zadaniem jest prowadzenie działań na rzecz osób oraz rodzin wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych lub poszukujących pracy poprzez zorganizowanie i prowadzenie profesjonalnej pomocy informacyjnej i edukacyjnej oraz kontynuację prowadzenia grupy środowiskowego wsparcia, czyli KW - w którym to miejscu nieodpłatnie świadczymy pomoc osobom potrzebującym poprzez umożliwienie im kontaktu z fachowcami służącymi pomocą przy pisaniu podać, CV, listów motywacyjnych, czy pomagającymi poczynić pierwsze kroki w obsłudze komputera lub - surfować w Internecie.
Polega to na udostępnianiu przez 6 godzin dziennie - od 12.00 do 18.00 - 4 razy w tygodniu (od wtorku do piątku) naszej sali na potrzeby spotkać osób poszukujących pomocy z ludźmi o w/w umiejętnościach.
Obok tego pomagamy naszym petentom w pozyskaniu potrzebnej im wiedzy poprzez umożliwienie im kontaktu z fachowcami z terenu całej Polski - za pośrednictwem Internetu.
* Poddziałania w ramach "KW":
- "SZCZECINECKI TELEFON MIŁOSIERDZIA": 697-755-214 - swoisty telefoniczno - internetowy bank informacji o szczodrości dobrodziejów - ofiarujących pomoc rzeczową lub w formie bezpłatnych usług osobom w potrzebie.
Pod tym numerem można dowiadywać się o używany sprzęt AGD,RTV, rehabilitacyjny lub meble do oddania za darmo, jak również zgłaszać swoje prośby i zapotrzebowania. (czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach : 10.00 -18.00)

- "SZCZECINECKIE FORUM POMOCY": www.dobrodzieje.org - na którym to forum osoby chcące pomóc drugiemu człowiekowi, jak i poszukujące pomocy mogą zamieszczać swoje ogłoszenia i informacje.
Można tutaj znaleźć wiadomości o różnych formach pomocy, ofertach pracy zamieszczanych w Internecie oraz samym zamieszczać informacje o swoich marzeniach i bolączkach, obok tego - anonse o kwalifikacjach i poszukiwaniu pracy, a wreszcie opisywać swoje pasje i zainteresowania.

2. PUNKT INFORMACYJNY RADY PROGRAMOWEJ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH SZCZECINKA
której jesteśmy współtwórcami i członkami Prezydium - miejsce wymiany informacji i doświadczeń oraz poszukiwania obszarów wspólnych działań przez ngos z naszego miasta i powiatu szczecineckiego - mieści się w Centrum Organizacji Pozarządowych w Szczecinku, ul. W.Bartoszewskiego (dawna: 9 Maja) 12/12 - w siedzibie Fundacji / w godzinach: 12.00-18.00, od wtorku do piątku / oraz pod adresem naszego portalu:
www.organizacjeszczecinek.pl
Udzielamy tutaj przedstawicielom lokalnych NGOs oraz osobom zainteresowanym utworzeniem organizacji pozarządowej, czy podmiotu ES, informacji o aktualnych szkoleniach, konkursach, inicjatywach, czy ważnych sprawach dotyczących NGOs - z jednej strony, a z drugiej - informujemy lokalne środowisko o działaniach NGOs powiatu szczecineckiego.
Współuczestniczymy również w organizowaniu szkoleń i kursów, czy spotkań informacyjno - integracyjnych dla przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych.

OSOBY POTRZEBUJĄCE POMOCY, JAK I OSOBY - PRAWNE CZY PRYWATNE - CHCĄCE WESPRZEĆ MERYTORYCZNIE, SPRZĘTOWO, ITP DZIAŁALNOŚĆ NASZEJ FUNDACJI ZAPRASZAMY DO NASZEJ SIEDZIBY W SZCZECINKU, PRZY ULICY W. BARTOSZEWSKIEGO (DAWNA: 9-GO MAJA) 12 (DRUGIE PIĘTRO, POKóJ 12) OD WTORKU DO PIĄTKU W GODZINACH 12.00-18.00

TYM, KTóRZY ZECHCIELIBY WESPRZEĆ NAS FINANSOWO - POPRZEZ WPŁATY NA KONTO BANKOWE - PODAJEMY NASZE DANE ADRESOWE, NR KRS, REGON ORAZ NAZWĘ BANKU, W KTóRYM POSIADAMY KONTO ORAZ JEGO NUMER:
FUNDACJA "MIŁOSIERDZIE I WIEDZA",
UL.W. BARTOSZEWSKIEGO (DAWNA: 9-GO MAJA) 12/12,
78-401 SZCZECINEK 3
KRS:0000238111,
NIP: 6731787762,
REGON: 320077302

Nasz Bank: BAŁTYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY,
PLAC SOWIŃSKIEGO 2, 78-400 SZCZECINEK
KONTO NR: 36 8566 1042 0500 6557 5004 0001
Z DOPISKIEM " NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ I KOSZTY Z TYM ZWIĄZANE"

ADRES NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ:
dobrodzieje.org
KONTAKT Z NAMI:
TEL.:697 755 214
E-MAIL: fundacja_miw@o2.pl


Poprzedni temat :: Następny temat
Działalność Rady Org. Pozarządowych w Szczecinku
Autor Wiadomość

MariuszDołączył: 24 Lip 2008
Posty: 1126
Skąd: Szczecinek

Wysłany: 2008-10-22, 14:54   Działalność Rady Org. Pozarządowych w Szczecinku [Cytuj]

SPOTKANIA NGOS W UM SZCZECINEK
W dniu 09 października 2007 roku o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Szczecinku odbyło się spotkanie szczecineckich organizacji pozarządowych.

W Szczecinku funkcjonuje ok. 70 takich organizacji. Prowadzą one
działalność na polu oświaty, kultury, sportu, pomocy społecznej, ochrony
zdrowia itp. Mimo różnorodnej działalności łączy je wiele problemów takich
jak pozyskiwanie środków na realizację zadań statutowych, prowadzenie
księgowości, rozliczeń finansowych itp.

Jest więc potrzeba rozmów na te tematy przez sektor pozarządowy Szczecinka.
Dokonamy tego w trakcie spotkania w dniu 09 października.
Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych.
Chcemy omówić wspólnie potrzebę utworzenia Rady szczecineckich organizacji pozarządowych, przedyskutujemy formy wsparcia ich funkcjonowania np. poprzez utworzenia Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Szczecinku, a także przekazu informacji o naszej działalności z wykorzystaniem portalu internetowego.

Przekonani jesteśmy, że te sprawy są ważne dla wszystkich prowadzących
działalność społeczną.

Inicjatorami i organizatorami spotkania byli :Mariusz Michalski z Fundacji
"Miłosierdzie i Wiedza"(budynek SzOK-u, ul. 9 Maja 12, e-mail:
michalskimariusz@interia.pl )
oraz: Romuald Sobiech, Szczecineckie Centrum Inicjatyw Społecznych,ul.
Wiejska 4(budynek MOPS) tel. 0-94 37 280 15

JESZCZE RAZ GORąCO ZAPPRASZAMY!

2007-10-10, 17:14 SPOTKANIE ODBYłO SIę
Serdecznie DZIęKUJEMY Przedstawicielom szczecineckich organizacji za liczny udział w roboczym spotkaniu w Urzędzie Miasta.
Obiecujemy wkrótce ciąg dalszy.
Dziękujemy za pilne wypełnienie ankiety związanej z określeniem Państwa działalności i zarazem przedstawienie Waszego wyobrażenia (celów i formy) funkcjonowania Rady Programowej Szczecineckich NGOs.

DZIĘKUJEMY I ZAPRASZAMY !
_________________
Fundacja "Miłosierdzie i Wiedza", ul. W. Bartoszewskiego 12, Sp 11, 78-401 Szczecinek 3 (lokal nr 12, II piętro w Centrum Organizacji Pozarządowych w Szczecinku):
Serdecznie zapraszamy do Punktu Informacyjnego Rady NGO, czynnego od wtorku do piątku, w godz.: 12.00-18.00 (darmowy Internet, przydatne info dla i o ngos, a także pomoc w obsłudze komputera, pisaniu wniosków, podań, CV,... - także dla osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych).
Dane KRS: FUNDACJA MIŁOSIERDZIE I WIEDZA

[Profil] [PM] [E-mail] [WWW]
 
 

MariuszDołączył: 24 Lip 2008
Posty: 1126
Skąd: Szczecinek

Wysłany: 2008-10-22, 15:02   SPOTKANIE ZAłOżYCIELSKIE RADY PROGRAMOWEJ ORG. POZARZąDOWYCH [Cytuj]

SPOTKANIE ZAłOżYCIELSKIE RADY PROGRAMOWEJ ORG. POZARZąDOWYCH
8 listopada 2007 roku odbyło się posiedzenie grupy inicjatywnej przedstawicieli szczecineckich organizacji pozarządowych, którzy postanowili utworzyć Radę Programową Organizacji Pozarządowych w Szczecinku.
Doszliśmy do wspólnego wniosku, że istnieje potrzeba powołania do życia takiej Rady.
Chcieliśmy poinformować wszystkich zainteresowanych, że w dniu 22 listopada o godzinie 16.00 (ponownie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Szczecinku) rozpocznie się zebranie założycielskie Rady Programowej Organizacji Pozarządowych.
Poniżej przedstawiamy w zarysie formę, cele i zadania funkcjonowania Rady, jakie do tej pory ustaliliśmy (szczegóły dopracujemy w trakcie wspólnej pracy).

1. Rada Programowa:
a) powołana do działania ma być przez te szczecineckie organizacje pozarządowe, które na drodze uchwały swoich zarządów podejmą decyzję o współtworzeniu i uczestnictwie w działaniach Rady Programowej;
b) ma być otwartym Forum szczecineckich organizacji pozarządowych;
c) ma być organem koordynacyjno – doradczym szczecineckich organizacji pozarządowych;
d) nie ma posiadać osobowości prawnej, w związku z czym nie może nabywać praw ani zaciągać zobowiązań;
e) ma się zbierać się co najmniej raz na 6 miesięcy.

2. W skład Rady Programowej mają wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie Szczecinka. Osoba upoważniona nie musi być członkiem władz organizacji. Każda organizacja może upoważnić do działania w Radzie Programowej tylko jednego swojego przedstawiciela. Ma się to odbyć na drodze podjęcia uchwały władz danej organizacji. Udział w pracach Rady Programowej ma mieć charakter społeczny – nieodpłatny.

3. Do celów Rady Programowej mają należeć :
a) zgłaszanie postulatów i propozycji do strategii miasta Szczecinek;
b) tworzenie płaszczyzny współpracy szczecineckich organizacji pozarządowych;
c) tworzenie partnerstw i porozumień na rzecz rozwiązywania problemów i zaspokajania potrzeb mieszkańców Szczecinka;
d) wzmocnienie instytucjonalne szczecineckich organizacji;
e) popularyzacja idei społecznikostwa i wolontariatu.

4. Prezydium Rady Programowej ma być organem koordynacyjnym i doradczym oraz reprezentującym Radę na zewnątrz.
5. W skład Prezydium Rady mają wchodzić w sposób demokratyczny wybrani przedstawiciele Rady Programowej (na spotkaniu 22 listopada mamy ustalić sposób wyboru członków Prezydium oraz dokonać wyboru tychże).
6. Kadencja Prezydium Rady ma trwać 3 lata.
7. Prezydium ma się zbierać nie rzadziej, niż co dwa miesiące.
8. Udział w pracach Prezydium Rady ma być nieodpłatny.
9. Do zadań Prezydium Rady ma należeć:
a) integracja III sektora;
b) zbieranie i upowszechnianie informacji o działalności szczecineckich organizacji pozarządowych;
c) opiniowanie miejskich strategii i programów dotyczących organizacji pozarządowych;

Wydelegowanych przedstawicieli w drodze uchwały władz poszczególnych szczecineckich organizacji serdecznie zapraszamy na posiedzenie założycielskie Rady, które ma się odbyć właśnie 22 listopada.

Prosimy jednocześnie o dostarczenie egzemplarza uchwały (projekt takiej uchwały znajduje się poniżej ) władz Państwa organizacji do Pani Beaty Kowal (Urząd Miasta – pokój 31) do dnia 21 listopada lub bezpośrednio na samo spotkanie.

Do uchwały prosimy dołączyć kserokopię odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego ewentualnie innego rejestru, w którym zapisana jest Państwa organizacja.

Mariusz Michalski, Fundacja "Miłosierdzie i Wiedza" (tel. 0 697 755 214)

PS. W/W Uchwała może wyglądać tak:

Cytat:


UCHWAŁA NR……………
z dnia……………………..


Zarządu …………………………………………………………………………………………
(nazwa organizacji)
w sprawie przystąpienia do współtworzenia i powołania „Rady Programowej” szczecineckich organizacji pozarządowych i upoważnienia przedstawiciela Organizacji do jej reprezentowania w w/w Radzie Programowej.


Zarząd ………………………………………………………………………..…… postanawia:
(nazwa organizacji)
1. przystąpić do współtworzenia i powołania „Rady Programowej” szczecineckich organizacji pozarządowych;
2. upoważnić p. …………………………………………………………. do reprezentowania Organizacji w pracach przy współtworzeniu „Rady Programowej”, o której mowa w pkt.1 oraz do reprezentowania Organizacji w powołanej „Radzie Programowej”.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.…………………………
pieczęć organizacji podpisy osób uprawnionych

_________________
Fundacja "Miłosierdzie i Wiedza", ul. W. Bartoszewskiego 12, Sp 11, 78-401 Szczecinek 3 (lokal nr 12, II piętro w Centrum Organizacji Pozarządowych w Szczecinku):
Serdecznie zapraszamy do Punktu Informacyjnego Rady NGO, czynnego od wtorku do piątku, w godz.: 12.00-18.00 (darmowy Internet, przydatne info dla i o ngos, a także pomoc w obsłudze komputera, pisaniu wniosków, podań, CV,... - także dla osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych).
Dane KRS: FUNDACJA MIŁOSIERDZIE I WIEDZA

[Profil] [PM] [E-mail] [WWW]
 
 

MariuszDołączył: 24 Lip 2008
Posty: 1126
Skąd: Szczecinek

Wysłany: 2008-10-22, 15:04   SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA GRUPY ZAŁOŻYCIELSKIEJ [Cytuj]

SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA GRUPY ZAŁOŻYCIELSKIEJ
„RADY PROGRAMOWEJ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W SZCZECINKU”


W dniu 22.11.2007 roku odbyło się posiedzenie grupy założycielskiej przedstawicieli szczecineckich organizacji pozarządowych, którzy postanowili utworzyć Radę Programową Organizacji Pozarządowych w Szczecinku, zwanej dalej Radą.
Rada Programowa została powołana do działania przez szczecineckie organizacje pozarządowe, które na drodze uchwały swoich zarządów podjęły decyzję o współtworzeniu
i uczestnictwie w działaniach Rady Programowej. W uchwale tej jednocześnie każda organizacja z imienia i nazwiska wyznaczyła jedną osobę ze swego grona do reprezentowania jej w Radzie.
Podczas spotkanie założycielskiego funkcjonowały obok siebie dwie równorzędne nazwy: „Rada Programowa Organizacji Pozarządowych” oraz „Rada Koordynacyjna Organizacji Pozarządowych”. Ustalono ostatecznie, że Rada będzie nosić miano „Rady Programowej Organizacji Pozarządowych”.
Na spotkanie w dniu 22.11.2007 roku zgłosiło się 29 przedstawicieli wydelegowanych przez swoje Organizacje spośród 31 tych, które podjęły uchwałę o przystąpieniu do uczestnictwa w Radzie.
Głównym celem spotkania był wybór Prezydium Rady, do którego zadań będzie należało zorganizowanie sposobu funkcjonowania Rady oraz reprezentowanie jej na zewnątrz. W trakcie spotkania uzgodniono sposób wyłonienia kandydatów oraz zasady głosowania podczas dokonywania wyboru członków Prezydium.
Zostało zgłoszonych lub zgłosiło się dziewięcioro ochotników, spośród których na drodze jawnego głosowania, poprzez podniesienie ręki, wybrano członków Prezydium Rady.

W skład Prezydium Rady Programowej Organizacji Pozarządowych weszli (alfabetycznie):
1. Mieczysław Berć – Harcerska Fundacja Pomocy Dzieciom im. hm. A. Kamińskiego w Szczecinku,
2. Krystyna Bratkowska - Stowarzyszenie „Dzieci Wojny” O/Szczecinek (w dalszych pracach Prezydium reprezentować będzie również stanowisko Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów),
3. Weronika Kaleta – „Caritas” Parafii pw. Narodzenia NMP w Szczecinku,
4. Mariusz Michalski – Fundacja „Miłosierdzie i Wiedza” w Szczecinku,
5. Stefan Miętki – „Caritas” Parafii pw. Św. Franciszka z Asyżu w Szczecinku,
6. Lidia Pieńkos – Fundacja „Pewna Pomoc” w Szczecinku,
7. Jolanta Szadkowska – Komenda Hufca ZHP Szczecinek im. chor. Z. Pilawy.

Na posiedzeniu założycielskim Rady zdecydowano o poniższych formach funkcjonowania, celach i zadaniach Rady:
1. Rada Programowa:
a) ma być otwartym forum wszystkich szczecineckich organizacji pozarządowych (organizacje, które nie uczestniczyły w posiedzeniu założycielskim, w każdej chwili mogą przystąpić do niej),
b) ma mieć charakter apolityczny, powszechny i niezależny od przekonań jej członków,
c) ma być organem koordynacyjno – doradczym szczecineckich organizacji pozarządowych,
d) nie ma posiadać osobowości prawnej, w związku z czym nie może nabywać praw ani zaciągać zobowiązań,
e) ma się zbierać co najmniej raz na 3 miesiące.
2. Cel strategiczny Rady: działanie na rzecz mieszkańców Szczecinka, w oparciu o cele statutowe poszczególnych organizacji członkowskich, poprzez współpracę w obszarach programowo spójnych i wzajemne wzmacnianie charakteru działań podejmowanych na rzecz środowiska lokalnego i jego rozwoju..
3. Do celów Rady należy:
a) tworzenie płaszczyzny współpracy szczecineckich organizacji pozarządowych,
b) zgłaszanie postulatów i propozycji do planów Urzędu Miasta Szczecinek,
c) opiniowanie propozycji Urzędu Miasta dotyczących organizacji,
d) tworzenie partnerstw i porozumień na rzecz rozwiązywania problemów i zaspokajania potrzeb mieszkańców Szczecinka,
e) dążenie do wzmocnienia instytucjonalnego szczecineckich organizacji,
f) popularyzacja idei społecznikostwa i wolontariatu.
4. W skład Rady wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie Szczecinka. Osoba upoważniona nie musi być członkiem władz organizacji. Każda organizacja upoważnia do działania w Radzie Programowej tylko jednego swojego przedstawiciela. Odbywa się to na drodze podjęcia uchwały władz danej organizacji. Udział w pracach Rady ma charakter społeczny – nieodpłatny.
5. Spośród zebranych przedstawicieli w drodze jawnych, demokratycznych wyborów, poprzez podniesienie ręki, wyłania się Prezydium Rady, składające się z 7 członków.
6. Prezydium Rady ma być organem doradczym koordynującym działania Rady oraz reprezentującym Radę na zewnątrz.
7. Kadencja Prezydium Rady ma trwać 3 lata.
8. Prezydium zbiera się nie rzadziej, niż co dwa miesiące.
9. Udział w pracach Prezydium Rady jest nieodpłatny.
10. Do zadań Prezydium Rady należą:
a) integracja III sektora,
b) zbieranie i upowszechnianie informacji o działalności szczecineckich organizacji pozarządowych,
c) opiniowanie miejskich strategii i programów dotyczących organizacji pozarządowych,
d) koordynacja akcji, imprez i różnych działań organizacji pozarządowych na terenie Szczecinka, pomoc w planowaniu akcji lub imprez oraz wspólne aplikowanie o środki na te zadania,
e) współpraca i współdziałanie z Urzędem Miasta w organizacji spójnych programowo zadań, świąt, rocznic i in.
f) inspirowanie organizacji do działań w sferze określonej ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. nr 96 poz. 873),
g) zaproponowanie praktyk współpracy i porozumienia z samorządem miejskim i powiatowym, instytucjami miejskimi i organizacjami pozarządowymi nie współtworzącymi Rady oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze działalności pożytku publicznego.
11. Przedstawione powyżej cele i formy działania mogą ulegać doskonaleniu i uzupełnieniu na wniosek poszczególnych członków Rady lub członków Prezydium Rady po uzgodnieniu stanowiska z Radą.
12. Podjęte przez Radę decyzje w kwestiach p mają charakter ostateczny.
Powyższe ustalenia przedyskutowano, uzgodniono i opracowano na pierwszym posiedzeniu Prezydium Rady, jakie odbyło się w dniu 28.11.2007r
Ostateczne opracowanie dokumentu Sprawozdania:
Mariusz Michalski
Jolanta Szadkowska
_________________
Fundacja "Miłosierdzie i Wiedza", ul. W. Bartoszewskiego 12, Sp 11, 78-401 Szczecinek 3 (lokal nr 12, II piętro w Centrum Organizacji Pozarządowych w Szczecinku):
Serdecznie zapraszamy do Punktu Informacyjnego Rady NGO, czynnego od wtorku do piątku, w godz.: 12.00-18.00 (darmowy Internet, przydatne info dla i o ngos, a także pomoc w obsłudze komputera, pisaniu wniosków, podań, CV,... - także dla osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych).
Dane KRS: FUNDACJA MIŁOSIERDZIE I WIEDZA

[Profil] [PM] [E-mail] [WWW]
 
 

MariuszDołączył: 24 Lip 2008
Posty: 1126
Skąd: Szczecinek

Wysłany: 2008-10-22, 15:11   24.01.2008r - KOLEJNE SPOTKANIE NGOS W UM SZCZECINEK [Cytuj]

24.01.2008r - KOLEJNE SPOTKANIE NGOS W UM SZCZECINEK

W dniu 24.01.2008r, w godzinach: 16.00-18.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Szczecinku odbyło sie kolejne posiedzenie członków Rady Programowej Organizacji Pozarządowych w Szczecinku.
Zgłosili się również nowi chętni przedstawiciele kolejnych szczecineckich organizacji.
1. Rozdana została ankieta uściślająca tak potrzeby, jak i możliwości szczecineckich ngos - poniżej załączono w/w ankietę w wersji elektronicznej.
Prosimy o wypełnienie jej oraz dostarczenie w wersji papierowej do siedziby Fundacji "Miłosierdzie i Wiedza" lub przesłanie drogą mailową na adres: michalskimariusz@interia.pl (max do 03.03.2008r).
2. Postanowiliśmy sporządzić wspólne pismo do władz Szczecinka z prośbą o uwzględnienie specyfiki funkcjonowania organizacji pozarządowych (non-profit) i obniżenie - przynajmniej o połowę - opłat związanych z użytkowaniem naszych lokali.
Szczegóły tego pisma ma opracować Prezydium Rady.
3.Zaproponowano wyłonienie z Rady Grup Tematycznych, w skład których weszłyby organizacje o zbliżonych podstawowych celach statutowych.
4.Poruszono kwestię ewentualności utworzenia partnerstwa międzysektorowego, a więc nawiązania ściślejszej i bardziej sformalizowanej współpracy tak ze sobą wzajem, jak i innymi instytucjami miasta - powiatu ? - Szczecinek.

W imieniu Prezydium Rady,
Mariusz Michalski
michalskimariusz@interia.pl
0697755214

SERDECZNIE POZDRAWIAMY!
_________________
Fundacja "Miłosierdzie i Wiedza", ul. W. Bartoszewskiego 12, Sp 11, 78-401 Szczecinek 3 (lokal nr 12, II piętro w Centrum Organizacji Pozarządowych w Szczecinku):
Serdecznie zapraszamy do Punktu Informacyjnego Rady NGO, czynnego od wtorku do piątku, w godz.: 12.00-18.00 (darmowy Internet, przydatne info dla i o ngos, a także pomoc w obsłudze komputera, pisaniu wniosków, podań, CV,... - także dla osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych).
Dane KRS: FUNDACJA MIŁOSIERDZIE I WIEDZA

[Profil] [PM] [E-mail] [WWW]
 
 

MariuszDołączył: 24 Lip 2008
Posty: 1126
Skąd: Szczecinek

Wysłany: 2008-10-24, 12:38   SPOTKANIE INTEGRACYJNE DLA SZCZECINECKICH ORG. POZARZĄDOWYCH [Cytuj]

Szanowni Państwo!
Zgodnie z wcześniejszą informacją kolejne spotkanie członków Rady Programowej Organizacji Pozarządowych w Szczecinku odbyło się w dniu 30 października (czwartek) o godzinie 16:30 w sali konferencyjnej (Nr 17, I piętro) Urzędu Miasta Szczecinka.
Po krótkiej i owocnej dyskusji na temat formy i celu funkcjonowania Rady doszliśmy jednogłośnie do konkluzji, że należy zorganizować obszerniejsze, liczniejsze spotkanie aktywnych członków różnych szczecineckich organizacji pozarządowych - w celu swobodnego przedyskutowania tego, jak poszczególni społecznicy postrzegają nasze środowisko "pozarządowców".
Spotkanie Integracyjne szczecineckich pozarządowców ma się rozpocząć w dniu 09.12.08r o godzinie 17.00. Tym razem ma mieć ono miejsce w sali nr 11 budynku dawnego SzOK-u (ul. 9 Maja 12).
Przedstawmy swoje pomysły na działalność na rzecz mieszkańców Szczecinka i okolicznych miejscowości. Opiszmy marzenia i bolączki.
Może uda nam się wypracować pomysły na wspólne projekty.
A przynajmniej wspólnie ciekawie spędzimy czas.
Jedno jest pewne :
RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ.
Podzielonych nikt nie będzie słuchał.
I z osobna niewiele będziemy mogli zdziałać.
Do miłego zobaczenia! :)
Mariusz Michalski
697755214
_________________
Fundacja "Miłosierdzie i Wiedza", ul. W. Bartoszewskiego 12, Sp 11, 78-401 Szczecinek 3 (lokal nr 12, II piętro w Centrum Organizacji Pozarządowych w Szczecinku):
Serdecznie zapraszamy do Punktu Informacyjnego Rady NGO, czynnego od wtorku do piątku, w godz.: 12.00-18.00 (darmowy Internet, przydatne info dla i o ngos, a także pomoc w obsłudze komputera, pisaniu wniosków, podań, CV,... - także dla osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych).
Dane KRS: FUNDACJA MIŁOSIERDZIE I WIEDZA

[Profil] [PM] [E-mail] [WWW]
 
 

MariuszDołączył: 24 Lip 2008
Posty: 1126
Skąd: Szczecinek

Wysłany: 2008-10-31, 13:35   Informacja dla członków i sympatyków RadyOrg. Pozarządowych [Cytuj]

Szanowni Państwo!
Życząc wszystkiego co dobre serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie w dniu 30 października (czwartek) o godzinie 16:30 w sali konferencyjnej (Nr 17, I piętro) Urzędu Miasta Szczecinka członków Rady Programowej Organizacji Pozarządowych w Szczecinku.
Mile widziani są również przedstawiciele innych organizacji pozarządowych, zainteresowanych współpracą z Radą.
W planach mamy określenie jakie zadania własne miasta Szczecinek mogą być realizowane przy naszym udziale %u2013 poprzez wykonywanie przez nas projektów zgłaszanych na coroczny otwarty konkurs ofert burmistrza miasta Szczecinek dla organizacji, osób prawnych i jednostek organizacyjnych kościołów i związków wyznaniowych, prowadzących działalność pożytku publicznego.
Zaowocuje to zgłoszeniem przez nas Burmistrzowi propozycji poszerzenia obszarów realizacji zadań własnych Miasta w ramach konkursu ofert.
Przedyskutujemy także formy współpracy wzajemnej oraz współdziałania z innymi instytucjami.
W imieniu Prezydium Rady
Jolanta Szadkowska
Mariusz Michalski
_________________
Fundacja "Miłosierdzie i Wiedza", ul. W. Bartoszewskiego 12, Sp 11, 78-401 Szczecinek 3 (lokal nr 12, II piętro w Centrum Organizacji Pozarządowych w Szczecinku):
Serdecznie zapraszamy do Punktu Informacyjnego Rady NGO, czynnego od wtorku do piątku, w godz.: 12.00-18.00 (darmowy Internet, przydatne info dla i o ngos, a także pomoc w obsłudze komputera, pisaniu wniosków, podań, CV,... - także dla osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych).
Dane KRS: FUNDACJA MIŁOSIERDZIE I WIEDZA

[Profil] [PM] [E-mail] [WWW]
 
 

MariuszDołączył: 24 Lip 2008
Posty: 1126
Skąd: Szczecinek

Wysłany: 2008-10-31, 13:53   Spotkanie Integracyjne członków Organizacji Pozarządowych [Cytuj]

Szanowni Państwo!
Zgodnie z wcześniejszą informacją kolejne spotkanie odbyło się w dniu 30 października (czwartek) o godzinie 16:30 w sali konferencyjnej (Nr 17, I piętro) Urzędu Miasta Szczecinka członków Rady Programowej Organizacji Pozarządowych w Szczecinku .
Po krótkiej i owocnej dyskusji na temat formy i celu funkcjonowania Rady doszliśmy jednogłośnie do konkluzji, że należy zorganizować obszerniejsze, liczniejsze spotkanie aktywnych członków różnych szczecineckich organizacji pozarządowych - w celu swobodnego przedyskutowania tego, jak poszczególni społecznicy postrzegają nasze środowisko "pozarządowców".
Spotkanie Integracyjne szczecineckich pozarządowców ma się rozpocząć w dniu 05.12.08r o godzinie 17.00. Tym razem ma mieć ono miejsce w sali nr 11 budynku dawnego SzOK-u (ul. 9 Maja 12).
Przedstawmy swoje pomysły na działalność na rzecz mieszkańców Szczecinka i okolicznych miejscowości. Opiszmy marzenia i bolączki.
Może uda nam się wypracować pomysły na wspólne projekty.
A przynajmniej wspólnie ciekawie spędzimy czas.
Jedno jest pewne :
RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ.
Podzielonych nikt nie będzie słuchał.
I z osobna niewiele będziemy mogli zdziałać.
Do miłego zobaczenia! :)
Mariusz Michalski
697755214
_________________
Fundacja "Miłosierdzie i Wiedza", ul. W. Bartoszewskiego 12, Sp 11, 78-401 Szczecinek 3 (lokal nr 12, II piętro w Centrum Organizacji Pozarządowych w Szczecinku):
Serdecznie zapraszamy do Punktu Informacyjnego Rady NGO, czynnego od wtorku do piątku, w godz.: 12.00-18.00 (darmowy Internet, przydatne info dla i o ngos, a także pomoc w obsłudze komputera, pisaniu wniosków, podań, CV,... - także dla osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych).
Dane KRS: FUNDACJA MIŁOSIERDZIE I WIEDZA

[Profil] [PM] [E-mail] [WWW]
 
 

MariuszDołączył: 24 Lip 2008
Posty: 1126
Skąd: Szczecinek

Wysłany: 2009-01-06, 23:20   Refleksje po spotkaniu pozarządowców [Cytuj]

Obok okołoświątecznych życzeń WSZYSTKIEGO CO DOBRE uczestnicy spotkania doszli do wniosku, że należy aktywniej wziąć się za działalność integracyjną, a więc nie tylko dla naszych podopiecznych i członków - ale i dla siebie wzajem. T.j. organizacja - organizacji.
A oto nasza najnowsza propozycja współdziałania:

Wraz z serdecznymi życzeniami WSZYSTKIEGO CO DOBRE w Nowym 2009 Roku przedstawiamy poniżej propozycje szkoleń, jakie mogą być przeprowadzone w Szczecinku (szkolenia stacjonarne- t.j. z księgowości oraz z podatków org. pozarządowych) oraz weekendowe szkolenia wyjazdowe - dla szczecineckich org. pozarządowych (t.j. ich członków, pracowników oraz wolontariuszy) w roku 2009.
Nawiązaliśmy kontakt ze szczecińską fundacją, która przeprowadza szkolenia - w tym i dla org. pozarządowych. Wstępnie ustaliliśmy, że - przy odpowiedniej ilości zainteresowanych - byliby zainteresowani przeprowadzeniem cyklu szkoleń dla nas, przy współpracy z naszą fundacją ("Miłosierdzie i Wiedza").
BEZPŁATNE SZKOLENIA (wyjazdowe oraz stacjonarne) dla:
- Organizacji pozarządowych (NGO) powiatu szczecineckiego (głównie ze Szczecinka)
- Osób pracujących w NGO i jednostkach współpracujących
- Wolontariuszy organizacji pozarządowych

1. Szkolenie kompleksowe w zakresie prawa podatkowego (72h)- STACJONARNE;
2. Księgowy NGO (160h)- STACJONARNE.
WYJAZDOWE SZKOLENIA (czekamy na propozycje gdzie moglibyśmy te szkolenia zorganizować! )

3. Partnerstwo lokalne w rozwoju ekonomii społecznej (3 –dniowe szkolenie wyjazdowe);
4. Kobieta w ngo ( 2-dniowe szkolenie wyjazdowe);
5. Praca w ngo( 2-dniowe szkolenie wyjazdowe );
6. Trzeci sektor w wymiarze Ekonomii Społecznej (tworzenie i funkcjonowanie NGO);
7. Zarządzanie projektami wzmacniającymi org. pozarządowe;
8. Rachunkowość organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą i aplikujących o dotacje unijne;
9. Sprawozdawczość finansowa NGO nie prowadzących działalności gospodarczej aspirujących o unijne wsparcie finansowe;
10. Zarządzanie NGO w sytuacji braku środków finansowych.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma:
- bezpłatne szkolenie i doradztwo
- bezpłatne materiały szkoleniowe
- zwrot kosztów dojazdu na szkolenie
- bezpłatny nocleg i wyżywienie (przy szkoleniach wyjazdowych)

Prosimy o pilną odpowiedź (do 20 stycznia) czy i ile osób w poszczególnych ze szkoleń z Państwa organizacji chciałoby wziąć udział.
Informacji szczegółowych udziela Mariusz Michalski pod tel. 697755214,
adres e-mailowy: fmiw@interia.pl


Oczekujemy na Państwa propozycje działań.
Można je będzie - po uprzednim zarejestrowaniu się do naszego forum - przedstawiać w tym dziale.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE! :)
_________________
Fundacja "Miłosierdzie i Wiedza", ul. W. Bartoszewskiego 12, Sp 11, 78-401 Szczecinek 3 (lokal nr 12, II piętro w Centrum Organizacji Pozarządowych w Szczecinku):
Serdecznie zapraszamy do Punktu Informacyjnego Rady NGO, czynnego od wtorku do piątku, w godz.: 12.00-18.00 (darmowy Internet, przydatne info dla i o ngos, a także pomoc w obsłudze komputera, pisaniu wniosków, podań, CV,... - także dla osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych).
Dane KRS: FUNDACJA MIŁOSIERDZIE I WIEDZA

[Profil] [PM] [E-mail] [WWW]
 
 

MariuszDołączył: 24 Lip 2008
Posty: 1126
Skąd: Szczecinek

Wysłany: 2009-06-09, 13:52   Przerwa okołowakacyjna [Cytuj]

Spotkania się odbyły, porozmawialiśmy sobie o różnych naszych marzeniach, bolączkach i problemach.
I ustaliliśmy , że warto będzie się jeszcze spotkać.
Może po wakacjach? :-)
I co Wy na to?
_________________
Fundacja "Miłosierdzie i Wiedza", ul. W. Bartoszewskiego 12, Sp 11, 78-401 Szczecinek 3 (lokal nr 12, II piętro w Centrum Organizacji Pozarządowych w Szczecinku):
Serdecznie zapraszamy do Punktu Informacyjnego Rady NGO, czynnego od wtorku do piątku, w godz.: 12.00-18.00 (darmowy Internet, przydatne info dla i o ngos, a także pomoc w obsłudze komputera, pisaniu wniosków, podań, CV,... - także dla osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych).
Dane KRS: FUNDACJA MIŁOSIERDZIE I WIEDZA

[Profil] [PM] [E-mail] [WWW]
 
 

MariuszDołączył: 24 Lip 2008
Posty: 1126
Skąd: Szczecinek

Wysłany: 2009-12-09, 20:18   16.12.09r,godz. 17.00-Ważne Zebranie Przedstawicieli RadyPOP [Cytuj]

Prezydium Rady Programowej Org. Pozarządowych dostało w ostatnich dniach do zaopiniowania projekt uchwały Rady Miasta o współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2010.
Po konsultacjach z niektórymi dostępnymi nam organizacjami pozarządowymi na wtorkowym (08.12.09r) posiedzeniu Prezydium Rady doszliśmy do wniosku, że lepiej będzie spotkać się w szerszym gronie - t.j. w miarę całej Rady i ustalić nasze wspólne stanowisko na w/w temat.
Zapraszamy więc na spotkanie członków naszej Rady w najbliższą środę - 16.12.09r o godz. 17.00 w dawnym budynku SzOK-u, przy ul. 9 Maja 12.
Pokój nr 12 - siedziba Fundacji "Miłosierdzie i Wiedza".
Osoby chcące zapoznać się z tekstem projektu uchwały Rady Miasta proszone są o kontakt e-mailowy pod adresem : fmiw@interia.pl
Z Państwa uwagami odnośnie wspomnianego "Programu współpracy" poczynionymi na piśmie zapoznamy pozostałych członków Rady na naszym posiedzeniu.
Po uzgodnieniu wspólnego stanowiska damy odpowiedź na przesłane nam pismo Burmistrza Jerzego Hardie - Douglasa, która - mamy nadzieję - będzie uwzględniona na najbliższym posiedzeniu Rady Miasta Szczecinka, planowanym na dzień 21.12.09r
Pozdrawiamy serdecznie!
I do zobaczenia w środę 16.12.09r o 17.00.

W imieniu Prezydium Rady POP
Mariusz Michalski
697755214

Ps. NGOs, które nie będą mogły wydelegować na nasze spotkanie swoich przedstawicieli proszone są o przesłanie swoich uwag i propozycji drogą e-mailową ( na adres: fmiw@interia.pl ) max. do wtorku (15.12.09r) wieczór.
PPs. Myślimy, ze użyteczna również byłaby lektura "Strategii rozwoju miasta Szczecinka na lata 2008-2017" (szczególnie str.: 87-92) - dostępna na stronie Urzędu Miasta:

http://www.bip.szczecinek...id=15&bar_id=59

PPPs. Prosimy o przyniesienie z sobą pieczątki Waszej Organizacji, potrzebnej do podpisania oficjalnej opinii Naszej Rady.

_________________
Fundacja "Miłosierdzie i Wiedza", ul. W. Bartoszewskiego 12, Sp 11, 78-401 Szczecinek 3 (lokal nr 12, II piętro w Centrum Organizacji Pozarządowych w Szczecinku):
Serdecznie zapraszamy do Punktu Informacyjnego Rady NGO, czynnego od wtorku do piątku, w godz.: 12.00-18.00 (darmowy Internet, przydatne info dla i o ngos, a także pomoc w obsłudze komputera, pisaniu wniosków, podań, CV,... - także dla osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych).
Dane KRS: FUNDACJA MIŁOSIERDZIE I WIEDZA

[Profil] [PM] [E-mail] [WWW]
 
 

MariuszDołączył: 24 Lip 2008
Posty: 1126
Skąd: Szczecinek

Wysłany: 2009-12-18, 14:19   Rezultaty spotkania Członków Rady POP w dn. 16.12.09r [Cytuj]

Spotkanie przebiegało w sympatycznej, acz konstruktywnej atmosferze.
Z osobami obecnymi na spotkaniu oraz - droga e-mailową - z tymi, którzy nie mogli się pojawić na nim osobiście ustaliliśmy wspólny pogląd na temat projektu "uchwały Rady Miasta o współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2010" o poniższej treści:

Cytat:


Szczecinek, 16.12.2009r

Rada Programowa Organizacji
Pozarządowych w Szczecinku

Burmistrz Miasta Szczecinka
Jerzy Hardie-DouglasSzanowny Panie!

W odpowiedzi na Pańskie pismo z dnia 27.11.09r z prośbą o zaopiniowanie projektu „Programu współpracy Miasta Szczecinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2010” stwierdzamy, że załączony projekt w naszej ocenie jest do zaakceptowania.
Zarazem – mając na uwadze dążenie do pogłębienia współpracy i rozwoju demokratycznego społeczeństwa, deklarowane przez Radę Miasta w wyżej wspomnianym „projekcie” oraz w nawiązaniu do „Strategii Rozwoju Miasta na lata 2008-2017. Budowa Społeczeństwa Obywatelskiego” Karta Projektu 4.1.2, podpunkt 1: „Remont budynku po Szczecineckim Ośrodku Kultury w Szczecinku przy ul. 9 Maja z przeznaczeniem na Centrum Organizacji Pozarządowych”
- prosimy o konkretne przedstawienie harmonogramu i sposobu przewidzianych robót remontowych wspomnianego wcześniej budynku. Gdyż to pozwoli nam zaplanować nasze własne działania i ewentualne remonty.
Oraz, nawiązując do podpunktu 2 w/w „Karty Projektu”: „Udostępnianie lokali organizacjom pozarządowym” – uważamy, że w rozdziale IV „Programu”„Formy współpracy” należy dodać 9 podpunkt o treści: „nieodpłatne udostępnianie lokali organizacjom pozarządowym i innym podmiotom, o których mowa w „ustawie”, znajdujących się pod zarządem Urzędu Miasta lub dofinansowanie lokali, wynajmowanych przez nie od innych zarządców”.
Myślimy, że to wszystkim organizacjom ułatwi rozwój poprzez spokojne planowanie działań na rzecz społeczeństwa Szczecinka w oparciu o stabilną bazę lokalową oraz zaoszczędzone w ten sposób środki finansowe. Jednak ze względu na kryzysową sytuację gospodarczą tak Miasta Szczecinka, jak i nas samych – pamiętając zarazem solenną obietnicę p. Burmistrza, daną Prezydium Rady – że opłaty za użyczane lokale nie wzrosną, mamy nadzieję, że – np. jak to uczyniła Rada Miasta Bytomia – będzie można na drodze uchwały Rady Miasta ustalić wysokość opłat za użytkowane przez nas lokale na wysokości 10-20% stawki opłat za lokale wynajmowane podmiotom gospodarczym?
Co – ma się rozumieć – i Panu i Radnym, głosującym za tą poprawką zostanie poczytane za poważny „plus” i rzeczywisty dowód dążenia do wspierania „przez Miasto działań organizacji” oraz „włączania organizacji w system demokracji lokalnej”.
Bo takie działania – dla nas – są rzeczywistym wsparciem rozwoju demokracji lokalnej.
Wszak koszty utrzymania lokalnych instytucji: od MOPS-u, OSiR-u, SAPiK-u, po Ratusz wreszcie (t.j. energia el., woda, CO, itp. bo o jakiejkolwiek formie czynszu mowy przecież być nie może! )nie są pokrywane z kieszeni Zarządcy tychże – t.j. Rady Miasta, czy pracujących w nich urzędników, ale jak najbardziej – z budżetu Miasta.
To dlaczego my – przedstawiciele społeczności lokalnej, działający najczęściej nieodpłatnie, żeby nie powiedzieć: bezpłatnie, mamy być traktowani inaczej, jak instytucje „drugiej kategorii”?!
W naszym przekonaniu Rada Miasta okaże swoją konstruktywną pomoc – realizując deklarowane zasady „pomocniczości”, „suwerenności stron” i „uczciwej konkurencji” - w działaniu najbardziej demokratycznie utworzonych i funkcjonujących podmiotów.
Bo utworzonych z dobrej woli członków lokalnego społeczeństwa i często tylko dzięki niej istniejących.
To tyle tytułem naszych uwag odnośnie „Programu” Rady Miasta Szczecinka.
Obok tego – w nawiązaniu do wyżej przedstawionej kwestii - chcielibyśmy poruszyć jeszcze jedną sprawę.
W ostatnim czasie zgłasza się do nas coraz więcej przedstawicieli pozarządowych, snujących różne hipotezy na temat przyszłości lokali i budynków mieszczących lokale, zajmowanych przez organizacje pozarządowe.
Stąd prosimy o konkretne przedstawienie planów na najbliższe lata ad. zajmowanych przez szczecineckie ngo lokali.
Z wyrazami uszanowania pozdrawiamy Pana Burmistrza oraz członków Rady Miasta Szczecinka,
W imieniu Prezydium Rady Programowej Organizacji Pozarządowych w Szczecinku – życzymy zarazem Państwu i Bliskim Wszystkiego Co Dobre z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego 2010 Roku,Pismo to podpisali w imieniu Prezydium Rady
Krystyna Bratkowska
Mariusz Michalski

W dniu 17.12.09r przekazaliśmy je Burmistrzowi Szczecinka oraz kopie - do wiadomości:
Przewodniczącemu Rady Miasta Szczecinka oraz pozostałym radnym - za pośrednictwem Biuro Rady Miasta.

Serdecznie pozdrawiając - z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego 2010 Roku życzymy Wszystkiego Co Dobre: Szczęścia. Zdrowia. Pomyślności. Spełnienia Marzeń. A nade wszystko: Czułej Opieki Dobrego Boga. Bo tylko dzięki Niemu powyższe się spełni!
W imieniu Prezydium Rady POP
oraz
Zarządu Fundacji "Miłosierdzie i Wiedza"
Mariusz Michalski
_________________
Fundacja "Miłosierdzie i Wiedza", ul. W. Bartoszewskiego 12, Sp 11, 78-401 Szczecinek 3 (lokal nr 12, II piętro w Centrum Organizacji Pozarządowych w Szczecinku):
Serdecznie zapraszamy do Punktu Informacyjnego Rady NGO, czynnego od wtorku do piątku, w godz.: 12.00-18.00 (darmowy Internet, przydatne info dla i o ngos, a także pomoc w obsłudze komputera, pisaniu wniosków, podań, CV,... - także dla osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych).
Dane KRS: FUNDACJA MIŁOSIERDZIE I WIEDZA

[Profil] [PM] [E-mail] [WWW]
 
 

MariuszDołączył: 24 Lip 2008
Posty: 1126
Skąd: Szczecinek

  Wysłany: 2010-07-31, 18:42   12.08.10r-o 17.00: Spotkanie członków i sympatyków Rady POP [Cytuj]

Prezydium Rady Programowej Org. Pozarządowych zaprasza członków i sympatyków Rady na kolejne spotkanie integracyjne, które odbędzie się w dniu 12.08.2010r
w "Centrum Organizacji Pozarządowych w Szczecinku", (dawny SzOK), ul. 9 Maja 12, sala nr 11. Początek spotkania – godzina 17.00.
W trakcie spotkania zamierzamy zapoznać przybyłych z aktualnymi szkoleniami
dla przedstawicieli organizacji pozarządowych powiatu szczecineckiego (t.j. członków, pracowników, współpracowników lub wolontariuszy lokalnych fundacji, stowarzyszeń, związków, itp.) i przeprowadzić rekrutację chętnych do uczestnictwa w nich.
Szkolenia te:
1.Wyjazdowe (03-05.09.2010r -Ustronie Morskie, 18-19.09.2010r i 08-10.10.2010r -Mielno) w ramach projektu "Rozwój organizacji pozarządowych szansą na aktywizację
i integrację mieszkańców powiatu szczecineckiego" oraz
2. Częściowo wyjazdowe, częściowo stacjonarne (Szczecinek) – w ramach projektu "Kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej"
mają za zadanie podniesienie kwalifikacji kadr naszych organizacji i wsparcie w dążeniu do większej aktywności lokalnych organizacji w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.
Kolejnym punktem planu spotkania będzie poddanie dyskusji pomysłu utworzenia wspólnego samodzielnego Portalu i Forum internetowego szczecineckich organizacji pozarządowych (miasta i gminy Szczecinek).
Wreszcie zamierzamy zastanowić się nad celowością aktywniejszego wzięcia udziału członków Rady w corocznym "Dniu Wolontariusza i Działacza Społecznego", organizowanym do tej pory głównie przez szczecinecki MOPS.
Po tym : czas na wnioski własne przybyłych członków oraz sympatyków Rady.
Pozdrawiamy serdecznie!
I do zobaczenia w czwartek, 12.08.2010r o godzinie 17.00.

W imieniu Prezydium Rady POP
Krystyna Bratkowska
Mariusz Michalski
Stefan Miętki

Ps. NGOs, które nie będą mogły wydelegować na nasze spotkanie swoich przedstawicieli proszone są o przesłanie swoich uwag i propozycji drogą e-mailową ( na adres: fmiw@interia.pl ) lub telefonicznie : 697755214 maximum do wtorku (10.08.2010r) wieczór.
PPs. Informacja o obecnie przeprowadzanej rekrutacji na bezpłatne szkolenia w ramach projektu "Rozwój organizacji pozarządowych szansą na aktywizację i integrację mieszkańców powiatu szczecineckiego" znajduje się na stronie Fundacji "Miłosierdzie
i Wiedza" : http://www.dobrodzieje.org/viewtopic.php?t=381
_________________
Fundacja "Miłosierdzie i Wiedza", ul. W. Bartoszewskiego 12, Sp 11, 78-401 Szczecinek 3 (lokal nr 12, II piętro w Centrum Organizacji Pozarządowych w Szczecinku):
Serdecznie zapraszamy do Punktu Informacyjnego Rady NGO, czynnego od wtorku do piątku, w godz.: 12.00-18.00 (darmowy Internet, przydatne info dla i o ngos, a także pomoc w obsłudze komputera, pisaniu wniosków, podań, CV,... - także dla osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych).
Dane KRS: FUNDACJA MIŁOSIERDZIE I WIEDZA

[Profil] [PM] [E-mail] [WWW]
 
 

MariuszDołączył: 24 Lip 2008
Posty: 1126
Skąd: Szczecinek

Wysłany: 2010-08-23, 18:47   Sprawozdanie z posiedzenia członków i sympatyków Rady POP [Cytuj]

W dniu 12.08.2010r, w sali 11 "Centrum Organizacji Pozarządowych w Szczecinku" (dawny SzOK) odbyło się kolejne spotkanie członków i sympatyków Rady Programowej Organizacji Pozarządowych w Szczecinku.

Prezydium Rady Programowej Org. Pozarządowych zaprosiło członków i sympatyków Rady na kolejne spotkanie integracyjne, w trakcie którego zapoznaliśmy przybyłych - przedstawicieli 8 ngos powiatu szczecineckiego - z aktualnymi szkoleniami dla przedstawicieli organizacji pozarządowych powiatu szczecineckiego (t.j. członków, pracowników, współpracowników lub wolontariuszy lokalnych fundacji, stowarzyszeń, związków, itp.) i przeprowadziliśmy wstępną rekrutację chętnych do uczestnictwa w nich.
Szkolenia te:
1.Wyjazdowe (03-05.09.2010r - Ustronie Morskie: lista uczestników już zamknięta oraz
18-19.09.2010r i 08-10.10.2010r - Mielno: jeszcze osoby chętne mogą się zgłaszać - zaproszenie i deklarację uczestnictwa załączamy) w ramach projektu "Rozwój organizacji pozarządowych szansą na aktywizację i integrację mieszkańców powiatu szczecineckiego" oraz
2. Częściowo wyjazdowe, częściowo stacjonarne (Szczecinek) - w ramach projektu "Kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej" (konkretne informacje o tematyce szkoleń oraz wstępne formularze uczestnictwa załączamy).
Następnie omówiliśmy projekty kolejnych szkoleń:
dotyczących utworzenia strony internetowej poszczególnych organizacji oraz wspólnego, samodzielnego portalu i forum internetowego (coś na kształt portalu UM Szczecinek) organizacji pozarządowych miasta (i ew. gminy) Szczecinek.
Większość zebranych przedstawicieli szczecineckich ngos była za tym pomysłem - jeżeli chcielibyście się Państwo także do tego pomysłu włączyć - prosimy zaznaczyć odpowiedni punkt załączonej ankiety.
Poddaliśmy ocenie zebranym pomysł uczestnictwa w szkoleniu (czyli kolejny pomysł na kolejny projekt dla szczecineckich ngos ) komputerowej księgowości wraz z nieodpłatnym pozyskaniem komputerowego programu pełnej księgowości (np. Lefthand), na którym można by było - przy pomocy profesjonalnego doradcy - zaprojektować własny plan kont i zacząć prowadzić w sposób profesjonalny komputerową księgowość org. pozarządowej (kolejna kolumna ankiety do zaznaczenia - dla chcących uczestniczyć w takim szkoleniu).
Zebranych zapoznaliśmy również z inicjatywą - naszym zdaniem bardzo cenną - Ogólnopolskiej Federacji Org. Pozarządowych dotyczącą zmian w ustawodawstwie umożliwiających rzeczywiste uproszczenie zasad prowadzenia księgowości dla niedużych org. pozarządowych (nie prowadzących działalności gospodarczej oraz uzyskujących przychody do 50 tys.)
Wreszcie wspólnie zastanawialiśmy się nad aktywnym współuczestniczeniem Rady przy organizowaniu corocznego "Dnia Wolontariusza"; i większość organizacji było "za".
Za udziałem Rady przy organizowaniu "Dnia Wolontariusza i Działacza Społecznego";
oraz za powrotem do wcześniejszej jego wersji - bez konkursu ofert; (t.j. te osoby z naszych organizacji, które władze organizacji wytypują do wyróżnienia zostają automatycznie uhonorowane uczestnictwem w Dniu i nagrodzone dyplomem i/lub drobnym upominkiem Organizatorów Dnia).
Jeżeli jesteście Państwo za powrotem do takiej wersji - co by skutkowało naszym wnioskiem do Burmistrza o powrót do tej, w naszym przekonaniu lepszej, wersji Dnia oraz za uczestnictwem Rady przy organizowaniu naszego Dnia - prosimy zaznaczyć plusem kolejną kolumnę tabelki Ankiety.

Wzmiankowaną powyżej Ankietę można znaleźć pod tym linkiem:DOWNLOAD

Oczekując na zgłoszenia na szkolenia oraz wypełnioną Ankietę - max. do 31.08.2010r
(najpierw wypełnioną Ankietę - w wersji elektronicznej, na adres e-mailowy: fundacja_miw@o2.pl), po czym na wypełnione formularze zgłoszeniowe - prosimy je dostarczyć do biura Fundacji "Miłosierdzie i Wiedza", ul. 9 Maja 12/12 (przyjmujemy od poniedziałku do czwartku, w godzinach: 12.00-18.00),
Serdecznie pozdrawiamy!
W imieniu Prezydium Rady POP
Mariusz Michalski
Tel. 697755214
[Profil] [PM] [E-mail] [WWW]
 
 

MariuszDołączył: 24 Lip 2008
Posty: 1126
Skąd: Szczecinek

Wysłany: 2010-11-16, 13:10   List Prezydium Rady i Fundacji "MiW" do burmistrza [Cytuj]

Po przeanalizowaniu potrzeb przedstawicieli ngo zgłoszonych na wspomnianym w uprzednim poście posiedzeniu członków i sympatyków Rady POP wystosowaliśmy do burmistrza Szczecinka pismo o następującej treści:
Cytat:


Fundacja “Miłosierdzie i Wiedza” Szczecinek,27.10.2010r
Członek Rady Programowej
Organizacji Pozarządowych w Szczecinku
ul. 9 Maja 12, SP 11
78-401 Szczecinek 3
Tel.: 697755214

Pan Burmistrz Szczecinka
Jerzy Hardie - Douglas


Wniosek

W dniu 12.08.2010r odbyło się kolejne spotkanie członków i sympatyków Rady Programowej Organizacji Pozarządowych w Szczecinku.
Prezydium Rady – zgodnie z wcześniej zgłaszanym zapotrzebowaniem lokalnych ngos – dążąc do profesjonalizacji i aktywizacji szczecineckich organizacji zapoznało zebranych
z możliwością uczestnictwa w szkoleniach organizowanych na ich rzecz przez szczecińskie instytucje szkoleniowe, przy naszym organizacyjnym wsparciu.
W trakcie wolnej debaty podniesione zostały dwa wnioski, jakie w imieniu zebranych prezydium Rady miało przekazać na ręce burmistrza Szczecinka.
Decyzję Rady następnie jeszcze skonsultowaliśmy drogą telefoniczną i e-mailową
z nieobecnymi na spotkaniu przedstawicielami innych szczecineckich ngos – nie wyrazili oni sprzeciwu wobec podjętych na posiedzeniu Rady decyzji.
Stąd też wnosimy co następuje:
1. zgodnie z art. 19a. pkt. 1 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia
24 kwietnia 2003 (z późn. zm.) o przeznaczenie 10 tysięcy złotych w budżecie miasta Szczecinka na rok 2011 na utworzenie wspólnego, samodzielnego portalu internetowego (coś na kształt portalu UM Szczecinek) organizacji pozarządowych miasta Szczecinka ( t.j. zaprojektowanie
i umieszczenie tegoż na serwerze odpowiedniej firmy hostingowej), a następnie wstępne moderowanie powstałego portalu – w czasie późniejszym przeznaczonego do wspólnej obsługi przez Administratora portalu oraz współmoderujące szczecineckie ngos – członków portalu.
To zadanie publiczne będzie wykonane - przy założeniu, że otrzymamy odpowiednią kwotę dotacji – w okresie: 11.04.2011r – 30.06.2011r.
Znakomitą część tej kwoty pochłonie opłata za utworzenie portalu. Pozostałą sumę przeznaczymy na pokrycie części kosztów zatrudnienia administratora portalu (organizacją odpowiedzialną za wykonanie tego zadanie będzie fundacja “Młosierdzie i Wiedza”, ul. 9 Maja 12/12, 78-401 Szczecinek, osoba odpowiedzialna: Mariusz Michalski – prezes Fundacji ).
Większość zebranych przedstawicieli szczecineckich ngos była za tym pomysłem.
2. Obok tego wspólnie zastanawialiśmy się nad aktywnym współuczestniczeniem Rady przy organizowaniu corocznego "Dnia Wolontariusza" i większość organizacji było "za".
Za udziałem Rady przy organizowaniu "Dnia Wolontariusza i Działacza Społecznego"
oraz za powrotem do wcześniejszej jego wersji - bez konkursu ofert: t.j. te osoby z naszych organizacji, które władze organizacji wytypują do wyróżnienia zostają automatycznie uhonorowane uczestnictwem w Dniu i nagrodzone dyplomem i / lub drobnym upominkiem Organizatorów Dnia.
W nadziei na pozytywne rozpatrzenie obu punktów naszego wniosku,
Spodziewamy się dalszej ścisłej i konstruktywnej współpracy,
Z serdecznymi pozdrowieniami,
W imieniu Prezydium Rady Programowej Organizacji Pozarządowych w Szczecinku

Prezes Fundacji „Miłosierdzie i Wiedza”


Mariusz Michalski
Oczekujemy na odpowiedź.
_________________
Fundacja "Miłosierdzie i Wiedza", ul. W. Bartoszewskiego 12, Sp 11, 78-401 Szczecinek 3 (lokal nr 12, II piętro w Centrum Organizacji Pozarządowych w Szczecinku):
Serdecznie zapraszamy do Punktu Informacyjnego Rady NGO, czynnego od wtorku do piątku, w godz.: 12.00-18.00 (darmowy Internet, przydatne info dla i o ngos, a także pomoc w obsłudze komputera, pisaniu wniosków, podań, CV,... - także dla osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych).
Dane KRS: FUNDACJA MIŁOSIERDZIE I WIEDZA

[Profil] [PM] [E-mail] [WWW]
 
 

MariuszDołączył: 24 Lip 2008
Posty: 1126
Skąd: Szczecinek

Wysłany: 2010-11-16, 14:11   Odpowiedź Burmistrza Szczecinka [Cytuj]

W dniu 11.11.2010r burmistrz Jerzy Hardie-Douglas odpisał nam :121110SkanOdpowiedzB.DouglasanaListPrezRadyz271010.jpg.jpg
Plik ściągnięto 226 raz(y) 145,69 KB

_________________
Fundacja "Miłosierdzie i Wiedza", ul. W. Bartoszewskiego 12, Sp 11, 78-401 Szczecinek 3 (lokal nr 12, II piętro w Centrum Organizacji Pozarządowych w Szczecinku):
Serdecznie zapraszamy do Punktu Informacyjnego Rady NGO, czynnego od wtorku do piątku, w godz.: 12.00-18.00 (darmowy Internet, przydatne info dla i o ngos, a także pomoc w obsłudze komputera, pisaniu wniosków, podań, CV,... - także dla osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych).
Dane KRS: FUNDACJA MIŁOSIERDZIE I WIEDZA

[Profil] [PM] [E-mail] [WWW]
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
[ ODPOWIEDZ ]
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

 SZCZECINECKIE FORUM POMOCY

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group  template created by szpak