PORTAL
                                   FORUM
                                ALBUM ZDJĘĆ
                             UŻYTKOWNICY
                          FAQ   BBCode
                       STATYSTYKI
                    DOWNLOAD

SZCZECINECKIE FORUM POMOCY

 

Forum Fundacji "Miłosierdzie i Wiedza"
i Dobrodziejów ze Szczecinka.
Anonse o różnych formach pomocy.
Marzenia.Praca.Hobby!

 Szukaj • Grupy • Rejestracja • Zaloguj
 Ogłoszenie 

Gościcie na stronach naszej FUNDACJI "MIŁOSIERDZIE I WIEDZA".

Te właśnie atrybuty Człowieczeństwa uznaliśmy za najważniejsze: Miłosierdzie /SERCE/ i Wiedzę /UMYSŁ/.

Niosąc pomoc ludziom w potrzebie ze Szczecinka /i nie tylko!/ wdrażamy w życie poniższe projekty pomocowe:

*. "KLUB WSPARCIA" - w naszej siedzibie prowadzimy od 2007 roku "Klub Wsparcia Koleżeńskiego"- finansowany przez pierwsze dwa lata ze środków unijnych, w ramach większego projektu, realizowanego na obszarze 4 powiatów województwa zachodniopomorskiego, pn. "Praca w posagu" - miejsce spotkań społeczników z osobami ubogimi, bezrobotnymi lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym - poszukującymi porady jaką i gdzie można by znaleźć pomoc w rozwiązaniu ich rozlicznych problemów. W kolejnych latach realizujemy powyższe dzieło już własnym sumptem, dzięki m.in. dotacjom z Urzędu Miasta Szczecinka.
Naszym zadaniem jest prowadzenie działań na rzecz osób oraz rodzin wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych lub poszukujących pracy poprzez zorganizowanie i prowadzenie profesjonalnej pomocy informacyjnej i edukacyjnej oraz kontynuację prowadzenia grupy środowiskowego wsparcia, czyli KW - w którym to miejscu nieodpłatnie świadczymy pomoc osobom potrzebującym poprzez umożliwienie im kontaktu z fachowcami służącymi pomocą przy pisaniu podać, CV, listów motywacyjnych, czy pomagającymi poczynić pierwsze kroki w obsłudze komputera lub - surfować w Internecie.
Polega to na udostępnianiu przez 6 godzin dziennie - od 12.00 do 18.00 - 4 razy w tygodniu (od wtorku do piątku) naszej sali na potrzeby spotkać osób poszukujących pomocy z ludźmi o w/w umiejętnościach.
Obok tego pomagamy naszym petentom w pozyskaniu potrzebnej im wiedzy poprzez umożliwienie im kontaktu z fachowcami z terenu całej Polski - za pośrednictwem Internetu.
* Poddziałania w ramach "KW":
- "SZCZECINECKI TELEFON MIŁOSIERDZIA": 697-755-214 - swoisty telefoniczno - internetowy bank informacji o szczodrości dobrodziejów - ofiarujących pomoc rzeczową lub w formie bezpłatnych usług osobom w potrzebie.
Pod tym numerem można dowiadywać się o używany sprzęt AGD,RTV, rehabilitacyjny lub meble do oddania za darmo, jak również zgłaszać swoje prośby i zapotrzebowania. (czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach : 10.00 -18.00)

- "SZCZECINECKIE FORUM POMOCY": www.dobrodzieje.org - na którym to forum osoby chcące pomóc drugiemu człowiekowi, jak i poszukujące pomocy mogą zamieszczać swoje ogłoszenia i informacje.
Można tutaj znaleźć wiadomości o różnych formach pomocy, ofertach pracy zamieszczanych w Internecie oraz samym zamieszczać informacje o swoich marzeniach i bolączkach, obok tego - anonse o kwalifikacjach i poszukiwaniu pracy, a wreszcie opisywać swoje pasje i zainteresowania.

2. PUNKT INFORMACYJNY RADY PROGRAMOWEJ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH SZCZECINKA
której jesteśmy współtwórcami i członkami Prezydium - miejsce wymiany informacji i doświadczeń oraz poszukiwania obszarów wspólnych działań przez ngos z naszego miasta i powiatu szczecineckiego - mieści się w Centrum Organizacji Pozarządowych w Szczecinku, ul. W.Bartoszewskiego (dawna: 9 Maja) 12/12 - w siedzibie Fundacji / w godzinach: 12.00-18.00, od wtorku do piątku / oraz pod adresem naszego portalu:
www.organizacjeszczecinek.pl
Udzielamy tutaj przedstawicielom lokalnych NGOs oraz osobom zainteresowanym utworzeniem organizacji pozarządowej, czy podmiotu ES, informacji o aktualnych szkoleniach, konkursach, inicjatywach, czy ważnych sprawach dotyczących NGOs - z jednej strony, a z drugiej - informujemy lokalne środowisko o działaniach NGOs powiatu szczecineckiego.
Współuczestniczymy również w organizowaniu szkoleń i kursów, czy spotkań informacyjno - integracyjnych dla przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych.

OSOBY POTRZEBUJĄCE POMOCY, JAK I OSOBY - PRAWNE CZY PRYWATNE - CHCĄCE WESPRZEĆ MERYTORYCZNIE, SPRZĘTOWO, ITP DZIAŁALNOŚĆ NASZEJ FUNDACJI ZAPRASZAMY DO NASZEJ SIEDZIBY W SZCZECINKU, PRZY ULICY W. BARTOSZEWSKIEGO (DAWNA: 9-GO MAJA) 12 (DRUGIE PIĘTRO, POKóJ 12) OD WTORKU DO PIĄTKU W GODZINACH 12.00-18.00

TYM, KTóRZY ZECHCIELIBY WESPRZEĆ NAS FINANSOWO - POPRZEZ WPŁATY NA KONTO BANKOWE - PODAJEMY NASZE DANE ADRESOWE, NR KRS, REGON ORAZ NAZWĘ BANKU, W KTóRYM POSIADAMY KONTO ORAZ JEGO NUMER:
FUNDACJA "MIŁOSIERDZIE I WIEDZA",
UL.W. BARTOSZEWSKIEGO (DAWNA: 9-GO MAJA) 12/12,
78-401 SZCZECINEK 3
KRS:0000238111,
NIP: 6731787762,
REGON: 320077302

Nasz Bank: BAŁTYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY,
PLAC SOWIŃSKIEGO 2, 78-400 SZCZECINEK
KONTO NR: 36 8566 1042 0500 6557 5004 0001
Z DOPISKIEM " NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ I KOSZTY Z TYM ZWIĄZANE"

ADRES NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ:
dobrodzieje.org
KONTAKT Z NAMI:
TEL.:697 755 214
E-MAIL: fundacja_miw@o2.pl


Poprzedni temat :: Następny temat
Coś o i dla szczecineckich (i nie tylko) ngos
Autor Wiadomość

MariuszDołączył: 24 Lip 2008
Posty: 1126
Skąd: Szczecinek

  Wysłany: 2015-12-29, 23:29   Prezydent podpisał nowelę ustawy o stowarzyszeniach [Cytuj]

26 października 2015 r. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw. To pierwsza, tak znacząca zmiana w ustawie uchwalonej ćwierć wieku temu (w kwietniu 1989 r.). Czy nowelizacja będzie impulsem do rozwoju trzeciego sektora? Ile mamy czasu na przygotowanie się do zmian?

Cytat:
Nowelizacja Prawa o stowarzyszeniach trafiła do Sejmu z inicjatywy prezydenta Bronisława Komorowskiego. Ale sama potrzeba zmian w ustawie i główne ich kierunki wyszły ze środowiska organizacji pozarządowych (zobacz: Jak konsultowano nowelizację stowarzyszeń). Ustawę uchwalono pod koniec września 2015 r. Poniżej sygnalizujemy najważniejsze zmiany, jakie wprowadza nowelizacja.
19 listopada 2015 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw. Najważniejsze przepisy zaczną obowiązywać 20 maja 2016 r. Zobacz, jak wygląda cały kalendarz wprowadzania nowelizacji Prawa o stowarzyszeniach.

14 dni od dnia ogłoszenia - 4 grudnia 2015 r.

Wchodzą w życie art. 4 pkt 1 i 2. Te artykuły dotyczą zwolnienia z opłaty za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszeń:

o wszczęciu postępowania o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego,
o rozwiązaniu podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru.

6 miesięcy od dnia ogłoszenia - 20 maja 2016 r.

Wejście w życie ustawy o zmiany ustawy Prawo o stowarzyszeniach - wszystkich jej przepisów z wyjątkiem tych, które mają wpisaną inną datę wejścia w życie (inną datę mają wymienione w poprzednim i w kolejnym akapicie: art. 4 pkt 1 i 2 oraz art. 1 pkt 22, art. 3, art. 4 pkt 3 oraz art. 5 pkt 1). 20 maja 2016 r. zaczną więc obowiązywać m.in.: wszystkie ułatwienia w rejestracji stowarzyszeń, w tym mniejsza liczba osób potrzebnych do założenia stowarzyszenia, zmiany dotyczące nadzoru czy nowy kształt stowarzyszeń zwykłych.

1 stycznia 2017 r.

Wchodzą w życie art. 1 pkt 22, art. 3, art. 4 pkt 3 oraz art. 5 pkt 1. Jest to grupa przepisów wprowadzających procedurę przekształcenia się stowarzyszenia zwykłego w stowarzyszenie rejestrowe (zobacz: Ze stowarzyszenia zwykłego w rejestrowe). Data 1 stycznia 2017 r. zapisana jest w nowelizacji i nie zależy (jak inne daty opisane w tym artykule) od daty publikacji samej ustawy.

24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy - 20 maja 2018 r.
To data graniczna.
Do 20 maja 2018 r. ("w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy") stowarzyszenia mają czas, żeby w pełni dostosować się do nowego kształtu Prawa o stowarzyszeniach
.


Dostosowania dotyczą dwóch grup:

Stowarzyszeń, które muszą lub chcą dostosować swoje statuty. Np. stowarzyszenia, które mają oddziały (terenowe jednostki organizacyjne) powinny w statutach określić zasady rozwiązywania tych oddziałów. To czy dane stowarzyszenie będzie musiało dokonać zmian w statucie, będzie kwestią indywidualną – kwestią potrzeby i decyzji. Przykładowo: jeśli stowarzyszenie będzie planowało opłacać pracę członków zarządu, musi dokonać odpowiedniego zapisu w statucie (będzie to właśnie dostosowanie statutu do nowych przepisów). Ale jeśli w stowarzyszeniu nie ma potrzeby wynagradzania członków zarządu (a takich stowarzyszeń będzie zdecydowana większość), nie będzie trzeba poprawiać statutu.

Stowarzyszeń zwykłych, które działały przed wejściem w życie nowych przepisów, czyli przed 20 maja 2016 r. Takie stowarzyszenia zwykłe muszą uzyskać wpis do nowej ewidencji. Mają na to czas właśnie do 20 maja 2018 r. Jeśli wpisu nie uzyskają, zostaną rozwiązane z mocy prawa. O tym co może oznaczać takie rozwiązanie oraz o nowej ewidencji pisaliśmy w informacji: Stowarzyszenia zwykłe – klucz do nowelizacji (cz. 2). Ewidencja.

__________________________
opublikowany tekst ustawy:
Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw, Dziennik Ustaw z 19 listopada 2015 r., pozycja 1923
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/1923


Źródło info: poradnik.ngo.pl
_________________
Fundacja "Miłosierdzie i Wiedza", ul. W. Bartoszewskiego 12, Sp 11, 78-401 Szczecinek 3 (lokal nr 12, II piętro w Centrum Organizacji Pozarządowych w Szczecinku):
Serdecznie zapraszamy do Punktu Informacyjnego Rady NGO, czynnego od wtorku do piątku, w godz.: 12.00-18.00 (darmowy Internet, przydatne info dla i o ngos, a także pomoc w obsłudze komputera, pisaniu wniosków, podań, CV,... - także dla osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych).
Dane KRS: FUNDACJA MIŁOSIERDZIE I WIEDZA

[Profil] [PM] [E-mail] [WWW]
 
 

andrzej.steffen


Dołączył: 20 Sie 2015
Posty: 263

Wysłany: 2016-01-07, 17:29   Bezpłatna pomoc prawna [Cytuj]

"W całym kraju powstało ponad 1,5 tys. punktów, w których świadczona jest profesjonalna pomoc prawna. W powiecie szczecineckim pomoc udzielana jest w sześciu miejscowościach.


Kto może skorzystać z pomocy?

- osoby, uprawnione do korzystania z pomocy społecznej z powodu m.in.: długotrwałej lub ciężkiej choroby, wielodzietności, potrzeby ochrony macierzyństwa, przemocy w rodzinie, sieroctwa, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, niepełnosprawności, bezrobocia oraz ubóstwa,
- młodzież do 26. roku życia,
- seniorzy po ukończeniu 65. lat,
- kombatanci i weterani,
- osoby uprawnione do korzystania z Karty Dużej Rodziny,
- wszyscy, którzy są zagrożeni lub zostali poszkodowani przez: katastrofę naturalną, awarię techniczną oraz klęskę żywiołową.Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest w zakresie:
- spraw karnych,
- spraw cywilnych,
- spraw administracyjnych,
- ubezpieczenia społecznego,
- prawa pracy,
- przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
- prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego oraz handlowego.Wykaz miejsc, w których świadczona jest darmowa pomoc prawna:Starostwo Powiatowe w Szczecinku
ul. 28 Lutego 16
78-400 Szczecinek
pok. nr 3a (parter)

Interesanci przyjmowani są w:

- poniedziałki, w godzinach 11:00-17:00,
- czwartki, w godzinach 10:00-17:00.


Gmina Szczecinek
Szkoła Podstawowa w Wierzchowie
Wierzchowo 40
78-411 Wierzchowo
pok. nr 3 (parter)

Interesanci przyjmowani są w:

- piątki, w godzinach 10:00-17:00.


Gmina Biały Bór
Urząd Miasta i Gminy w Białym Borze
ul. Żymierskiego 10
78 – 425 Biały Bór
pok. nr 16 (parter)

Interesanci przyjmowani są w:

- poniedziałki, w godzinach 10:00-18:00.


Gmina Borne Sulinowo
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Lipowa 6
78-449 Borne Sulinowo
(parter)

Interesanci przyjmowani są w:

- środy, w godzinach 10:00-14:00,
- czwartki, w godzinach 10:00-18:00.


Gmina Grzmiąca
Urząd Gminy w Grzmiącej
ul. 1 Maja 7
78-450 Grzmiąca
sala ślubów (parter)

Interesanci przyjmowani są w:

- poniedziałki, w godzinach 13:00-17:00,
- wtorki, w godzinach 13:00-17:00.


Gmina Barwice
Ośrodek Kultury i Turystyki
ul. Wojska Polskiego 15
78-460 Barwice

Interesanci przyjmowani są w:

- środy, w godzinach 16:00-20:00,
- czwartki, w godzinach 16:00-20:00,
- piątki, w godzinach 13:00-17:00.
"
[Profil] [PM] [E-mail]
 
 

andrzej.steffen


Dołączył: 20 Sie 2015
Posty: 263

Wysłany: 2016-01-08, 16:03   Gmina Szczecinek - oferta dla NGOs [Cytuj]

Ryszard Jasionas Wójt Gminy Szczecinek zaprasza organizacje pozarządowe na spotkanie w sprawie otwartego konkursu ofert na 2016 rok, które odbędzie się 11 stycznia 2016 roku o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Szczecinek, ul. Pilska 3.

W programie: omówienie zasad i warunków przyznania dotacji na realizację zadań publicznych oraz przedstawienie środków przewidzianych na realizację zadań.
[Profil] [PM] [E-mail]
 
 

MariuszDołączył: 24 Lip 2008
Posty: 1126
Skąd: Szczecinek

Wysłany: 2016-02-12, 16:33   Rusza IV edycja konkursu "Pierwsze 1000 dni" [Cytuj]
Cytat:
Ogłaszamy kolejną edycję konkursu grantowego w ramach edukacyjnego programu „1000 pierwszych dni dla zdrowia”. Do wygrania jest 10 grantów finansowych w wysokości 5 000 zł brutto każdy. Najlepsi, którzy wygrają granty, będą mogli promować w swoim regionie prawidłowe nawyki żywieniowe wśród kobiet ciężarnych, kobiet karmiących piersią oraz rodziców i opiekunów dzieci w pierwszym roku życia.

Do udziału w konkursie zapraszamy:
- organizacje pozarządowe
- grupy zabawowe
- biblioteki publiczne

W tegorocznej edycji każda organizacja otrzyma wsparcie ekspertów w dziedzinie żywienia, ponieważ warunkiem koniecznym wzięcia udziału w konkursie jest nawiązanie współpracy z edukatorem żywieniowym programu „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”. Status dostępności edukatorów można znaleźć tutaj.

Wszystkie zainteresowane podmioty mogą do 25 marca 2016 r. złożyć wniosek o grant na realizację projektu, wyłącznie za pomocą formularza on-line, dostępnego na stronie www.wnioski.1000dni.pl. Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie www.1000dni.pl. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona 12 kwietnia.

Zapraszamy!


Źródło info:
www.1000dni.pl
_________________
Fundacja "Miłosierdzie i Wiedza", ul. W. Bartoszewskiego 12, Sp 11, 78-401 Szczecinek 3 (lokal nr 12, II piętro w Centrum Organizacji Pozarządowych w Szczecinku):
Serdecznie zapraszamy do Punktu Informacyjnego Rady NGO, czynnego od wtorku do piątku, w godz.: 12.00-18.00 (darmowy Internet, przydatne info dla i o ngos, a także pomoc w obsłudze komputera, pisaniu wniosków, podań, CV,... - także dla osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych).
Dane KRS: FUNDACJA MIŁOSIERDZIE I WIEDZA

[Profil] [PM] [E-mail] [WWW]
 
 

MIREK GDołączył: 02 Sty 2014
Posty: 188

Wysłany: 2016-02-13, 17:26   Rusza IX edycja konkursu Seniorzy w akcji. [Cytuj]

IX edycja konkursu Seniorzy w akcji.


Garść informacji o aktualnych konkursach dla NGOs:Rusza IX edycja konkursu Seniorzy w akcji.Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"iPolsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Jesteś osobą 60+? Masz pomysł na działania w swojej społeczności, pasje i doświadczenia, którymi chcesz się podzielić?
Masz 18-35 lat i razem z osobą 60+ chcesz rozkręcić międzypokoleniową akcję?
Zgłoś pomysł na projekt społeczny. Dopracuj go przy wsparciu ekspertów i zdobądź dotację. Zgłaszanie listów intencyjnych do 17 marca.
http://www.seniorzywakcji.pl/?a=630Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznejogłosiło konkurs „Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”, Edycja 2016. Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach następujących celów szczegółowych:

Cel nr 1: Zwiększenie samodzielności osób bezdomnych poprzez system usług reintegracji społecznej i zawodowej,
Cel nr 2: Wzmocnienie i usprawnienie systemu interwencji, ochrony zdrowia i życia osób bezdomnych,
Cel nr 3: Zmiana standardów placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych tj.: ogrzewalni, noclegowni i schronisk dla osób bezdomnych.
Oferty konkursowe należy przesłać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego do dnia 26 lutego 2016 r.
http://www.mpips.gov.pl/a...dycja-2016.html
Źródło i więcej informacji:
organizacjeszczecinek.pl
Ostatnio zmieniony przez MIREK G 2016-02-13, 17:28, w całości zmieniany 2 razy  
[Profil] [PM]
 
 

MariuszDołączył: 24 Lip 2008
Posty: 1126
Skąd: Szczecinek

Wysłany: 2016-02-24, 14:54   Pomoc dla spalonej stadniny w Karolewku [Cytuj]Pomoc dla Karolewka!

W nocy 18 lutego 2016r doszło do tragicznego w skutkach pożaru budynków gospodarczych Ośrodka Jeździeckiego w Karolewku. Znane wszystkim pasjonatom jazdy konnej miejsce zostało niemal całkowicie zniszczone. To ogromna strata dla całego środowiska jeździeckiego. Potrzeba jest pilna pomoc, o którą prosimy w imieniu właścicieli Ośrodka.

Cytat:
Starosta Szczecinecki Krzysztof Lis, wychodząc naprzeciw potrzebom, zgłaszanym przez Burmistrza Białego Boru, Pawła Mikołajewskiego podjął decyzję o uruchomieniu pomocy specjalnej i skierowaniu na miejsce tragedii potrzebnego wsparcia.

- Dziś, po rozmowie z panem burmistrzem wydałem polecenie uruchomienia pomocy, która pozwoli skierować czworo pracowników do Stajni w Karolewku, którzy w ramach prac interwencyjnych przez najbliższe miesiące okażą się pomocni w uprzątnięciu pogorzeliska – mówi starosta Szczecinecki Krzysztof Lis. - Mam nadzieję, że dzięki temu uda się szybko doprowadzić to wyjątkowe miejsce do stanu, w którym możliwe będzie dalsze funkcjonowanie.

- Zdaję sobie sprawę, że nie jesteśmy w stanie załatwić wszystkich potrzeb po tak wielkim pożarze, ale na najbliższej sesji Rady Powiatu, która odbędzie się już we wtorek, 23 lutego 2016 roku przedstawię radnym projekt uchwały o udzieleniu doraźnej pomocy finansowej. Jestem przekonany, iż uda się nam wyasygnować środki, które przydadzą się w Karolewku – dodaje Krzysztof Lis.

W zdarzeniu ucierpiały nie tylko budynki, ale przede wszystkim zwierzęta. Część z nich nie przeżyła. Reszta – straciła cały zapas pożywienia, zgromadzony przez zarządzających Ośrodkiem. Właśnie dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc. Pilnie potrzebna jest słoma, siano, owies, pasze, owoce i warzywa!

- Uruchomiliśmy specjalne konto, na które można wpłacać pieniądze, które w całości trafią do Karolewka – mówi Burmistrz Białego Boru, Paweł Mikołajewski – Zajmuje się tym nasz Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wszystkich zainteresowanych pomocą zachęcam do kontaktu, pod nr 94 373 97 37 i oczywiście bardzo proszę o każdą pomoc. Czeka na nią ponad 60 koni i inne zwierzęta.

Jak informuje na swojej stronie białoborski urząd: potrzebna jest każda pomoc. Wszelkie ewentualne środki finansowa można wpłacać na konto nr 30 9317 1025 1300 0707 2000 0020 (Bank Spółdzielczy Sławno/Oddział Biały Bór).Tekst: Marcin Tadzik Marcin Tadzik Starostwo Powiatowe w Szczecinku
_________________
Fundacja "Miłosierdzie i Wiedza", ul. W. Bartoszewskiego 12, Sp 11, 78-401 Szczecinek 3 (lokal nr 12, II piętro w Centrum Organizacji Pozarządowych w Szczecinku):
Serdecznie zapraszamy do Punktu Informacyjnego Rady NGO, czynnego od wtorku do piątku, w godz.: 12.00-18.00 (darmowy Internet, przydatne info dla i o ngos, a także pomoc w obsłudze komputera, pisaniu wniosków, podań, CV,... - także dla osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych).
Dane KRS: FUNDACJA MIŁOSIERDZIE I WIEDZA

[Profil] [PM] [E-mail] [WWW]
 
 

MariuszDołączył: 24 Lip 2008
Posty: 1126
Skąd: Szczecinek

Wysłany: 2016-03-03, 17:48   Aktualne info o konkursach dla NGOs [Cytuj]

Poniżej garść informacji o aktualnych konkursach dla NGOs:

Cytat:
Instytut Książkiogłosił konkurs projektów pod nazwą Rok Sienkiewicza 2016. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych inicjatyw artystycznych, naukowych, edukacyjnych, dokumentacyjnych oraz popularyzatorskich związanych z osobą i twórczością noblisty.
Środki finansowe przewidziane na realizację Roku Sienkiewicza 2016 wynoszą 800 tys. złotych.
Na oferty zgodne z regulaminem konkursu, Instytut Książki oczekuje do 30 marca 2016 roku.
Kto może aplikować? "Uprawnionymi do składania ofert są krajowe i zagraniczne podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej."
http://www.instytutksiazk...kurs-ofert.html

Masz pomysł, jak zmienić świat wokół Ciebie? Weź udział w programie „Decydujesz, pomagamy”, w którym Tesco wesprze inicjatywy na rzecz lokalnych społeczności i przyzna granty aż 160 organizacjom z całego kraju na łączną sumę 800 000 zł.
Wnioski można składać w terminie 7 marca - 3 kwietnia 2016 roku.
http://pomagamy.tesco.pl/


Narodowe Centrum Kulturyogłosiło nabór wniosków do XI edycji Programu „Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży” na rok 2016.
Program skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 12 – 18 lat.
W ramach Programu możliwe jest dofinansowanie projektów obejmujących pobyt w Polsce grupy młodzieży ukraińskiej wraz z opiekunami.
O dofinansowanie mogą ubiegać się:
- organizacje pozarządowe,
- samorządowe instytucje kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i jednostki samorządu terytorialnego.
Termin składania wniosków: do dnia 31 marca 2016 r. włącznie (decyduje data stempla pocztowego).
http://www.nck.pl/polsko-...iana-mlodziezy/


Ogłoszenie programu „KLUB” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Program skierowany jest do klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia lub związków stowarzyszeń), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych.
Wnioski o dofinansowanie na realizację zadania należy nadsyłać do dnia 15 kwietnia 2016 r.
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2016-ro/1779,Ogloszenie-programu-KLUB-w-ramach-rozwijania-sportu-poprzez-wspieranie-przedsiew.html


Rusza Program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), którego celem jest finansowanie wkładu własnego dla organizacji pozarządowych realizujących projekty na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami w ramach regionalnych programów operacyjnych 2014-2020.
http://www.pfron.org.pl/p...prawnoscia.html


Rozpoczął się nabór wniosków w I z dwóch planowanych na ten rok edycji konkursu grantowegoKulczyk Foundation. Można zdobyć do 25 000 zł, pula 100 tys. na edycję. I nabór kończy się 30 czerwca, II startuje 1 lipca i potrwa do 31 grudnia.
Granty przyznawane są wyłącznie na projekty społeczne, zgłaszane przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego albo podmioty działające!w zakresie wspierania i rozwoju przedsiębiorstw.
Kategorie projektów: infrastruktura; energia, zasoby naturalne i ekologia; wsparcie i opieka medyczna; pomoc socjalna; edukacja i opieka nad dziećmi; mikroprzedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna; nauka; technika; innowacje społeczne.
http://kulczykfoundation....rsem-grantowym/

Projekt ,,Junior Sport” w ramach programu ,,Sport Wszystkich Dzieci”

Uchwałą Nr 301/16 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 lutego 2016 roku ogłoszony został otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku pn.Projekt ,,Junior Sport"w ramach programu ,,Sport Wszystkich Dzieci”.
http://bip.rbip.wzp.pl/ar...stkich-dzieci-1

Europejska Fundacja Młodzieży wspiera międzynarodowe działania realizowane przez krajowe lub międzynarodowe organizacje młodzieżowe.
Celem programu jest dofinansowanie działań służących promowaniu idei pokoju, zrozumienia i współpracy w duchu poszanowania praw człowieka, demokracji, tolerancji i solidarności. Najbliższy deadline - 1 kwietnia.
http://www.eurodesk.pl/gr...nia-mlodziezowe


Serdecznie Pozdrawiamy!
Zarząd Klastra NGO Powiatu Szczecineckiego
_________________
Fundacja "Miłosierdzie i Wiedza", ul. W. Bartoszewskiego 12, Sp 11, 78-401 Szczecinek 3 (lokal nr 12, II piętro w Centrum Organizacji Pozarządowych w Szczecinku):
Serdecznie zapraszamy do Punktu Informacyjnego Rady NGO, czynnego od wtorku do piątku, w godz.: 12.00-18.00 (darmowy Internet, przydatne info dla i o ngos, a także pomoc w obsłudze komputera, pisaniu wniosków, podań, CV,... - także dla osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych).
Dane KRS: FUNDACJA MIŁOSIERDZIE I WIEDZA

[Profil] [PM] [E-mail] [WWW]
 
 

MariuszDołączył: 24 Lip 2008
Posty: 1126
Skąd: Szczecinek

Wysłany: 2016-03-07, 15:07   Aktualności z ZFP [Cytuj]Poniżej załączamy garść aktualności otrzymanych z zachodniopomorskiej Federacji Pozarządowej:

Cytat:
SPRAWOZDANIE FINANSOWE I CIT 8
Pamiętajcie, że do końca marca Zarządy w naszych organizacjach powinny przedstawić Walnemu Zgromadzeniu (w stowarzyszeniach) lub Radzie (w Fundacjach) sprawozdanie finansowe za poprzedni rok. Jednocześnie do końca marca Zarządy mają obowiązek złożyć w Urzędzie Skarbowym CIT 8.

KONFERENCJA "WSPARCIE SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W POLSCE – NOWE OTWARCIE"
Pełnomocnik Rządu do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na konferencję, która odbędzie się 23 marca b.r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Celem konferencji jest prezentacja założeń Narodowego Programu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz przeprowadzenie wstępnej dyskusji nad jego założeniami i zainicjowanie współpracy w przygotowaniu Programu.
http://www.spoleczenstwoo...e-nowe-otwarcie

WIZYTA STUDYJNA DLA OSÓB DZIAŁAJĄCYCH NA TERENACH WIEJSKICH, KTÓRE CHCĄ ROZPOCZĄĆ DZIAŁANIA MIĘDZYNARODOWE
Od kolegi z Warszawy otrzymałem prośbę, by rozpowszechnić informację o wizycie studyjnej, do której chcą zaprosić osoby prowadzące działania na rzecz młodzieży wiejskiej. Organizatorom zależy, by z Polski wybrać organizacje, które w efekcie wizyty rozpoczną realizację międzynarodowych działań.
Opis ze strony: Działacie w środowisku wiejskim? Macie świetlicę, klub sportowy? Działacie przy OSP lub parafii? Staracie się organizować czas wolny młodzieży? Zobaczcie jak inni robią to w Polsce i jak robią to ludzie za granicą. Zapraszamy na czterodniową wizytę studyjną. Wezmą w niej udział Finowie, Węgrzy, Irlandczycy, Litwini, Portugalczycy oraz przedstawiciele takich krajów jak Ukraina, Gruzja, Armenia czy Azerbejdżan.
http://erasmusplus.org.pl...dyjna-w-polsce/

FUNDACJA KAMIENICA1 ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KAMPANII INFORMACYJNEJ 1% "WSPÓLNY CEL"
Jeśli Wasza organizacja nie posiada statusu Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) i nie ma możliwości samodzielnego uzyskania 1 % podatku, zapraszamy do zapoznania się z możliwością wsparcia Waszych działań przez Fundację Kamienica 1. Fundacja może wesprzeć Waszą organizację w realizacji celu pożytku publicznego ze środków pochodzących z 1 % podatku od osób fizycznych.
http://kamienica1.pl/1-wspolny-cel-zgloszenie/
https://www.facebook.com/...075473605847838

ZOSTAŁY OSTATNIE WOLNE MIEJSCA NA SZKOLENIE REGIONALNE MASZ GŁOS, MASZ WYBÓR W SZCZECINIE
Szkolenie odbędzie się we wtorek, 15 marca 2016 r., w godz. 10:00-17:00 w Sektorze3.
Temat szkolenia: Dowiedz się, co poszło nie tak, a co jest Twoim sukcesem – ewaluacja działań z udziałem mieszkańców i władz?
W programie m.in.: o roli ewaluacji w procesach angażujących mieszkańców i władze samorządowe. Poszukamy odpowiedzi na pytania: czym jest ewaluacja, po co ją robić? Kiedy i jak prowadzić ewaluację w sposób ciekawy? Czy jest ankieta jest najlepszym rozwiązaniem, czy możliwe jest zastosowanie ciekawszych narzędzi? Jakie korzyści czerpiemy z prowadzenia ewaluacji procesów partycypacyjnych? Prowadzenie: Joanna Suchomska, Dorota Michalska.
Szkolenie jest bezpłatne. Organizatorzy oferują zwrot kosztu dojazdu.
http://www.maszglos.pl/do...egionalne-2016/

PILNE. MRPIPS: KONSULTACJE ZARZĄDZENIA W SPRAWIE SPOSOBU UDZIELANIA AKREDYTACJI "AKSES" OŚRODKOM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ
W związku z pilną koniecznością przyjęcia nowych zasad przyznawania akredytacji Ośrodkom Wsparcia Ekonomii Społeczne w celu otwarcia nowego naboru wniosków, Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zwraca się z prośbą o przesłanie ewentualnych uwag do projektu Zarządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do 7 marca 2016 r. godz. 9.00.
http://konsultacje.ngo.pl/wiadomosc/1901881.html

KOMITET MONITORUJĄCY INTERREG
Tomasz Albrecht, który jest naszym przedstawicielem w Komitecie Monitorującym Program INTERREG wziął udział w posiedzeniu i obiecał, że niedługo podeśle swoje spostrzeżenia na jego temat.

z pozdrowieniami,
Wojtek Spychała

Zachodniopomorska Federacja Pozarządowa
ul. Dworcowa 2
75-201 Koszalin
tel.: 94 71 77 025 fax: 94 71 77 026
e-mail: biuro@federacjapozarzadowa.pl
www.federacjapozarzadowa.pl
_________________
Fundacja "Miłosierdzie i Wiedza", ul. W. Bartoszewskiego 12, Sp 11, 78-401 Szczecinek 3 (lokal nr 12, II piętro w Centrum Organizacji Pozarządowych w Szczecinku):
Serdecznie zapraszamy do Punktu Informacyjnego Rady NGO, czynnego od wtorku do piątku, w godz.: 12.00-18.00 (darmowy Internet, przydatne info dla i o ngos, a także pomoc w obsłudze komputera, pisaniu wniosków, podań, CV,... - także dla osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych).
Dane KRS: FUNDACJA MIŁOSIERDZIE I WIEDZA

[Profil] [PM] [E-mail] [WWW]
 
 

MariuszDołączył: 24 Lip 2008
Posty: 1126
Skąd: Szczecinek

Wysłany: 2016-03-07, 17:20   11.03.16r SAK zaprasza na kiermasz wielkanocny [Cytuj]Zaproszenie na Kiermasz "Wielkanocny zajączek":Cytat:
11.03.2016r./piatek/ od godz. 10:00 do 15:30 zapraszamy na Kiermasz ,,Wielkanocny Zajączek" na ul. 9 Maja/deptak przy poidełku obok ,,Rossmana"/ Ozdoby z rękodzieła zostały wykonane na warsztatach przez osoby niepełnosprawne/.

Uzyskane środki zostaną przekazane na Szczecineckie Hospicjum.Źródło info i grafiki: SAK w Szczecinku
_________________
Fundacja "Miłosierdzie i Wiedza", ul. W. Bartoszewskiego 12, Sp 11, 78-401 Szczecinek 3 (lokal nr 12, II piętro w Centrum Organizacji Pozarządowych w Szczecinku):
Serdecznie zapraszamy do Punktu Informacyjnego Rady NGO, czynnego od wtorku do piątku, w godz.: 12.00-18.00 (darmowy Internet, przydatne info dla i o ngos, a także pomoc w obsłudze komputera, pisaniu wniosków, podań, CV,... - także dla osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych).
Dane KRS: FUNDACJA MIŁOSIERDZIE I WIEDZA

[Profil] [PM] [E-mail] [WWW]
 
 

MariuszDołączył: 24 Lip 2008
Posty: 1126
Skąd: Szczecinek

Wysłany: 2016-04-12, 16:14   Na Facebooku powstał profil OSON [Cytuj]Na Facebooku powstał profil Ogólnopolskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.
https://www.facebook.com/...80395562094612/
_________________
Fundacja "Miłosierdzie i Wiedza", ul. W. Bartoszewskiego 12, Sp 11, 78-401 Szczecinek 3 (lokal nr 12, II piętro w Centrum Organizacji Pozarządowych w Szczecinku):
Serdecznie zapraszamy do Punktu Informacyjnego Rady NGO, czynnego od wtorku do piątku, w godz.: 12.00-18.00 (darmowy Internet, przydatne info dla i o ngos, a także pomoc w obsłudze komputera, pisaniu wniosków, podań, CV,... - także dla osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych).
Dane KRS: FUNDACJA MIŁOSIERDZIE I WIEDZA

[Profil] [PM] [E-mail] [WWW]
 
 

MariuszDołączył: 24 Lip 2008
Posty: 1126
Skąd: Szczecinek

Wysłany: 2016-04-12, 16:23   Newsletter szczecińskiego Sekretariatu ds Młodzieży WZ [Cytuj]Newsletter ze szczecińskiego Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego - 11.04.2016r:

Cytat:
Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym Newsletterem Sekretariatu ds. Młodzieży.

Europass‬! Warsztaty dla studentów ze Szczecina, Sopotu i Warszawy.
Regionalny Punkt Informacyjny Eurodesk działający przy Sekretariacie ds. Młodzieży wzbogacił swoją ofertę o nową Eurolekcję ,,Papiery do kariery", podczas której uczestnicy dowiadują się, jak prezentować swoje kwalifikacje przy pomocy dokumentów Europass. W ubiegłą środę podczas zajęć prowadzonych przez jedną z naszych pracownic, studenci z różnych miast dowiedzilie się jak rozpoznawać swoje umiejętności i poznali edytor-on line, który w prosty sposób pozwala stworzyć CV.

Odwiedźcie nas na targach edukacyjno-zawodowe Vocatium Szczecin 2016
Startuje druga edycja targów Vocatium w Szczecinie! Odbędą się 19. i 20. kwietnia 2016 roku w AZOTY Arena. Targi edukacyjno-zawodowe vocatium w Szczecinie - w centrum Euroregionu Pomerania - mają zrzeszyć uczniów z Polski oraz Niemiec. Podczas targów odbędą się warsztaty tematyczne, między innymi z dokumentów Europass prowadzone przez naszych konsultantów.
Wiecej informacji na bieżąco na Facebooku oraz na stronie internetowej wydarzenia.

Konkurs na logo MRM
Młodzieżowa Rada Miejska w Mysliborzu ogłasza konkurs na logo! Jeżeli posiadacie umiejętności projektowania graficznego i chcecie wesprzeć działalnośc zachodniopomorskiej młodzieży - weźcie udział! Przewidziane nagrody.
Więcej...

"Dziewczyny" w INKU
15 kwietnia 2016 r. (piątek) o godzinie 18:00 w INKU Szczecińskim Inkubatorze Kultury (al. Wojska Polskiego 90) „Dziewczyny” otworzą swoją wystawę. W dwóch salach INKU zaprezentowane zostaną prace, które dość niejednoznacznie kojarzą się z kobietami i ich wewnętrzną energią. Zobaczymy m. in. obrazki na tipsach, gobeliny, drewniane łyżki, biżuterię i grafiki. Prace zaprezentują: Tina Siuda, Karolina Gołębiowska, Ada Strzelczyk, Patrycja Makarewicz, Kasia Pierzyna, Marcelina Dereń i Ada Krawczak. Podczas wernisażu zagra Puf, wstęp wolny. Więcej...

Szkolenie wypełnianie wniosku POWER
Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 zaprasza przestawicieli, wolontariuszy lub osoby zatrudnione w organizacjach pozarządowych z terenów Szczecina na szkolenie "Generator wniosków POWER bez tajemnic". Gdzie: SCWOP Sektor 3, al. Wojska Polskiego 63, sala multimedialna. Kiedy: 16 kwietnia 2016, w godzinach 9.00 – 15.00. Obowiązują zgłoszenia! Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy.

Akademia rozwoju zawodowego
Bezpłatne szkolenia, wsparcie zawodowe, grantowe staże - to tylko niektóre formy wsparcia oferowane przez Akademię Rozwoju Zawodowego. Nie masz pracy? Nie uczysz się dziennie? Jesteś w wieku 18-29 lat? Zapoznaj się z ofertą Akademii.
Więcej informacji...

Pochwal się sukcesem
Ruszył międzynarodowy konkurs Europass Testimonials. Masz pozytywne doświadczenia z dokumentami Europass? Weź w nim udział! Ruszył międzynarodowy konkurs Europass Testimonials. Masz pozytywne doświadczenia z dokumentami Europass? Weź w nim udział!
Szczegóły...

Unijne granty na wspieranie staży
Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie działań służących zwiększaniu mobilności uczniów przyuczających się do zawodu. Szansę na wsparcie mają inicjatywy obejmujące przygotowanie i organizację zagranicznych staży o długości od 6 do 12 miesięcy, przeprowadzenie naboru odpowiednich kandydatów, organizację zajęć adaptacyjnych i kursów językowych, opracowanie szczegółowych porozumień, zawierających m.in. informacje nt. planowanych efektów kształcenia, organizację działań integracyjnych, zapewnienie jakości oferty ze strony podmiotów goszczących, przeprowadzenie oceny i ewaluacji działań.
Więcej informacji na stronie...


Więcej info na portalu organizacjeszczecinek.pl


Źródło informacji: newsletter.sdsm@wzp.pl
_________________
Fundacja "Miłosierdzie i Wiedza", ul. W. Bartoszewskiego 12, Sp 11, 78-401 Szczecinek 3 (lokal nr 12, II piętro w Centrum Organizacji Pozarządowych w Szczecinku):
Serdecznie zapraszamy do Punktu Informacyjnego Rady NGO, czynnego od wtorku do piątku, w godz.: 12.00-18.00 (darmowy Internet, przydatne info dla i o ngos, a także pomoc w obsłudze komputera, pisaniu wniosków, podań, CV,... - także dla osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych).
Dane KRS: FUNDACJA MIŁOSIERDZIE I WIEDZA

[Profil] [PM] [E-mail] [WWW]
 
 

MariuszDołączył: 24 Lip 2008
Posty: 1126
Skąd: Szczecinek

  Wysłany: 2016-04-19, 22:49   20.04.16R: Pola Nadziei po raz VIII w Szczecinku [Cytuj]W tym roku po raz ósmy Szczecinek przyłącza się do akcji promującej ideę hospicyjną p.n. 'Pola Nadziei'. Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Hospicjum Domowe im. św. Franciszka z Asyżu oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej łączy mieszkańców Szczecinka w jednym celu - wybudowania stacjonarnego hospicjum, w którym wsparcie i opiekę znajdą chorzy mieszkańcy Szczecinka oraz okolic.

20 kwietnia b.r. na ulicach Szczecinka pojawi się ok. 250 wolontariuszy. Młodzież, rozdając żonkile – symbol życia i nadziei, kwestować będzie na rzecz powstającego przy Parafii pw. Św. Franciszka z Asyżu hospicjum. W tym samym dniu oraz kolejnych tygodniach będą miały miejsce również wydarzenia połączone ze zbiórkami pieniędzy w szczecineckich szkołach i w gminach Powiatu Szczecineckiego.

Projekt Pola Nadziei współfinansuje w tym roku Miasto Szczecinek.


Źródło info: MOPS w Szczecinku
_________________
Fundacja "Miłosierdzie i Wiedza", ul. W. Bartoszewskiego 12, Sp 11, 78-401 Szczecinek 3 (lokal nr 12, II piętro w Centrum Organizacji Pozarządowych w Szczecinku):
Serdecznie zapraszamy do Punktu Informacyjnego Rady NGO, czynnego od wtorku do piątku, w godz.: 12.00-18.00 (darmowy Internet, przydatne info dla i o ngos, a także pomoc w obsłudze komputera, pisaniu wniosków, podań, CV,... - także dla osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych).
Dane KRS: FUNDACJA MIŁOSIERDZIE I WIEDZA

[Profil] [PM] [E-mail] [WWW]
 
 

MariuszDołączył: 24 Lip 2008
Posty: 1126
Skąd: Szczecinek

Wysłany: 2016-05-06, 17:51   Program Pajacyk - nowy konkurs na rok szkolny 2016/2017 [Cytuj]Polska Akcja Humanitarna zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie dożywiania w ramach programu Pajacyk na rok szkolny 2016/2017. Wnioski na dofinansowanie dożywiania w ciągu roku szkolnego 2016/2017 można składać do 10 lipca 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego). O pomoc w sfinansowaniu posiłków mogą zwracać się szkoły podstawowe, gimnazja i samodzielne świetlice.

"Podstawą uzyskania przez placówkę dofinansowania z programu Pajacyk jest właściwie wypełniony formularz wniosku, zawierający w części formalnej: szczegółowe dane adresowe szkoły lub świetlicy i informacje o dotychczasowym dożywianiu; w części merytorycznej: informacje o sytuacji społeczności lokalnej oraz typowanych do dożywiania dzieci na terenie obejmowanym przez szkołę lub świetlicę na podstawie danych statystycznych oraz obserwacji.Formularz można pobrać ze strony internetowej www.pajacyk.pl/#kontakt

W sprawach związanych z prawidłowym wypełnianiem wniosków można kontaktować się telefonicznie z Magdaleną Szymczak, Koordynatorką Programu Dożywiania w Polsce pod nr telefonu (56) 65 21 368 lub droga mailową Magdalena.Szymczak@pah.org.plWnioski należy przesyłać na adres:

Polska Akcja Humanitarna

ul. Wita Stwosza 2,

87-100 Toruń

tel.: (056) 652 13 68, fax: (056) 652 13 69Wypełnienie wniosku i przesłanie go do Fundacji nie gwarantuje otrzymania dofinansowania.

Fundacja kontaktuje się z placówkami, które spełniły kryteria wymagane do zakwalifikowania się do dożywiania w roku szkolnym 2016/2017.

Pełna lista placówek zakwalifikowanych do programu zostanie opublikowana na stronie internetowej PAH 1 września 2016 roku.

UWAGA! Wraz z naborem na rok szkolny 2015/2016 wprowadzono nowy formularz wniosku o dofinansowanie dożywiania. Wnioski wypełnione na starym formularzu nie będą rozpatrywane.

"

Źródło info:
fundusze.ngo.pl
_________________
Fundacja "Miłosierdzie i Wiedza", ul. W. Bartoszewskiego 12, Sp 11, 78-401 Szczecinek 3 (lokal nr 12, II piętro w Centrum Organizacji Pozarządowych w Szczecinku):
Serdecznie zapraszamy do Punktu Informacyjnego Rady NGO, czynnego od wtorku do piątku, w godz.: 12.00-18.00 (darmowy Internet, przydatne info dla i o ngos, a także pomoc w obsłudze komputera, pisaniu wniosków, podań, CV,... - także dla osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych).
Dane KRS: FUNDACJA MIŁOSIERDZIE I WIEDZA

[Profil] [PM] [E-mail] [WWW]
 
 

MariuszDołączył: 24 Lip 2008
Posty: 1126
Skąd: Szczecinek

Wysłany: 2016-06-03, 14:08   21.06.16r: Zaproszenie na Forum Organizacji Pozarządowych [Cytuj]Partnerzy Pracowni Pozarządowej oraz Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego serdecznie zapraszają na ZACHODNIOPOMORSKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 2016.

Cytat:
Zachodniopomorskie Forum Organizacji Pozarządowych to cykliczne, największe spotkanie zachodniopomorskich stowarzyszeń i fundacji, pełne wspólnej nauki, wymiany doświadczeń, wzajemnego poznawania się i nawiązywania współpracy.

W tym roku Forum odbędzie się 21 czerwca 2016r. w Koszalinie w Ośrodku Szkoleniowo - Wypoczynkowy Certus przy ul. Seminaryjnej 2. Przed nami niezwykle ciekawi prelegenci i ważne tematy: dr Monika Kaczmarek - Śliwińska zdradzi nam tajniki działań związanych z promocją i budowaniem wizerunku organizacji. Gość specjalny z Warszawy - Michał Rżysko - certyfikowany trener i praktyk fundraisingu opowie jak zdobywać fundusze na działania. Przedstawiciele TechSoup Polska podpowiedzą jak nieodpłatnie, bądź z dużą zniżką pozyskać oprogramowanie i sprzęt.

Poruszymy także niezwykle aktualny temat - wybory na kolejną kadencję Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Podczas panelu wspólnie z obecnymi członkami Rady i kandydatami do niej, omówimy pracę i rolę Rady. Będziemy mieli możliwość poznania kandydatów i zadania im pytań.

Przed nami także wspaniały wspólny czas na świeżym powietrzu: wymiana doświadczeń i wizytówek, rozmowy na tematy poruszane podczas paneli, zabawa animacyjna „Test windy, czyli przedstawiamy nasze organizacje”.

Na zgłoszenia przesłane przez internetowy formularz czekamy do 12 czerwca:

LINK DO FORMULARZA

Ważne informacje:

1. Z dworców PKS/PKP na miejsce konferencji można dojechać autobusem nr 9 z przystanku na ul. 1-go Maja (12 min. pieszo od dworca).

2. Dla Państwa wygody zapewniliśmy także bezpłatny autobus konferencyjny (odjazd spod dworców o godzinie 10.30 i powrotny o 17.45).

3. Od godz. 9.00 w siedzibie Pracowni Pozarządowej (ul. Dworcowa 2, 300m od dworca) będziemy czekali na osoby, które przybędą wcześniej i będą chciały poczekać na autobus: uszykujemy kawę herbatę, ciasto :-)

4. Na czas wykładów (11.00-15.30) zapewniamy opiekę dla dzieci (jeśli mają Państwo taką potrzebę, prosimy o zaznaczenie w formularzu zgłoszeniowym).

5. Koszt dojazdu PKP, PKS, samochodem we własnym zakresie. W tym roku nie mamy środków na zwrot kosztów dojazdu.

Forum jest współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego i Pracowni Pozarządowej.

W razie wszelkich wątpliwości, służymy pomocą. Na pytania chętnie odpowie Monika Widocka z Pracowni Pozarządowej, tel. 889 079 015, mail: monika.widocka@pracowniap.org.pl

Serdecznie pozdrawiamy i zapraszamy na Forum!

Pracownia Pozarządowa i Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego


Źródło info: ZFP
_________________
Fundacja "Miłosierdzie i Wiedza", ul. W. Bartoszewskiego 12, Sp 11, 78-401 Szczecinek 3 (lokal nr 12, II piętro w Centrum Organizacji Pozarządowych w Szczecinku):
Serdecznie zapraszamy do Punktu Informacyjnego Rady NGO, czynnego od wtorku do piątku, w godz.: 12.00-18.00 (darmowy Internet, przydatne info dla i o ngos, a także pomoc w obsłudze komputera, pisaniu wniosków, podań, CV,... - także dla osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych).
Dane KRS: FUNDACJA MIŁOSIERDZIE I WIEDZA

[Profil] [PM] [E-mail] [WWW]
 
 

MariuszDołączył: 24 Lip 2008
Posty: 1126
Skąd: Szczecinek

  Wysłany: 2016-06-03, 16:50   1.05-31.12.16r Projekt szkoleniowo-informacyjny dla NGOs [Cytuj]
Zarząd Fundacji "Miłosierdzie i Wiedza" z siedzibą w Szczecinku zaprasza przedstawicieli NGO powiatu szczecineckiego do uczestnictwa w projekcie szkoleniowo-promocyjnym dofinansowanym ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2016 (liczba miejsc ograniczona!) pt."Rada Organizacji Pozarządowych w Szczecinku - projekt rozwoju NGO powiatu szczecineckiego" !

W najbliższy poniedziałek 23.05.2016r o godzinie 17.00 w sali 11 (I piętro Centrum Org. Pozarządowych w Szczecinku, ul. 9 Maja 12) odbędzie się spotkanie informacyjno - rekrutacyjne dla przedstawicieli NGO powiatu szczecineckiego.

Zapraszamy w pierwszej kolejności przedstawicieli organizacji członkowskich naszej Rady NGO i stale z nami współpracujących organizacji pozarządowych...
Cytat:
Witamy,

Fundacja "Miłosierdzie i Wiedza" z siedzibą w Szczecinku serdecznie zaprasza do udziału w dofinansowanym ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2016 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekcie pod nazwą "Rada Organizacji Pozarządowych w Szczecinku - projekt rozwoju NGO powiatu szczecineckiego" realizowanym w okresie od 2016-05-01 do 2016-12-31.

Głównym celem projektu jest wzrost potencjału infrastrukturalno - kadrowego NGO skupionych wokół Rady Programowej Organizacji Pozarządowych w Szczecinku poprzez szkolenia, poradnictwo i zastosowanie nowoczesnych narzędzi wymiany informacji i komunikacji oraz działania promocyjno - informacyjne (Dzień Pozarządowca) wśród min. 15 NGO działających na terenie powiatu szczecineckiego - głównie na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Uczestnikami projektu mogą być:
a) organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
b) podmioty wymienione w art. 3 ust pkt 1-4 ustawy 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
c) członkowie/pracownicy/wolontariusze lub beneficjenci w/w

W ramach projektu "Rada Organizacji Pozarządowych w Szczecinku - projekt rozwoju NGO powiatu szczecineckiego" każdy Uczestnik będzie mógł skorzystać z dowolnej liczby specjalistycznego doradztwa w zakresie:
- pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania,
- prawa ,
- finansów i księgowości

Oraz będzie mógł uczestniczyć w:
- szkoleniu z podstaw obsługi komputera i Internetu lub
- wyjazdowym szkoleniu z pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania oraz
- wspólnie organizowanej w centrum miasta weekendowej imprezie promocyjno - informacyjnej pn. "Dzień Pozarządowca 2016";.

Uczestnicy Projektu, jak i ich potencjalni beneficjenci na bieżąco będą mogli uzyskiwać interesujące ich informacje tak w prowadzonym przez nas Punkcie Informacyjnym Rady, jak i poprzez nasz portal organizacjeszczecinek.pl oraz cotygodniowe newslettery.

Rada Organizacji Pozarządowych w Szczecinku, której Fundacja "Miłosierdzie i Wiedza" jest organizacją współtworzącą i członkiem Prezydium Rady - jest organizacją federacyjną (poza KRS, opartą o uchwały Zarządów NGOs o powołaniu Rady ) która za jedno ze swoich głównych założeń przyjęła ideę wzajemnego wspierania się poprzez wspólną realizację działań na rzecz zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców powiatu szczecineckiego, wymianie wiedzy, doświadczeń, informacji, zasobów infrastrukturalnych, kadrowych, itp.

Powyższe organizacje aktywnie współpracują z wieloma im podobnymi organizacjami z powiatu szczecineckiego, jak i całego woj. zachodniopomorskiego - stąd nasza inicjatywa na Państwa rzecz.

Pliki do pobrania:

Regulamin uczestnictwa w Projekcie

Formularz zgłoszenia do Projektu


Serdecznie zapraszając do udziału w naszym Projekcie,
Pozdrawiamy,

Koordynator projektu
Mirosława Jawtoszuk

Prezes Zarządu Fundacji
Mariusz Michalski

więcej informacji pod numerem telefonu 697 755 214
lub w siedzibie biura projektu: ul. 9 Maja 12/12, 78-400 Szczecinek,
czynnym od wtorku do piątku w godz.: 12.00 - 18.00.


Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich MRPiPS


Źródło info: Fundacja "Miłosierdzie i Wiedza" w Szczecinku
_________________
Fundacja "Miłosierdzie i Wiedza", ul. W. Bartoszewskiego 12, Sp 11, 78-401 Szczecinek 3 (lokal nr 12, II piętro w Centrum Organizacji Pozarządowych w Szczecinku):
Serdecznie zapraszamy do Punktu Informacyjnego Rady NGO, czynnego od wtorku do piątku, w godz.: 12.00-18.00 (darmowy Internet, przydatne info dla i o ngos, a także pomoc w obsłudze komputera, pisaniu wniosków, podań, CV,... - także dla osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych).
Dane KRS: FUNDACJA MIŁOSIERDZIE I WIEDZA

[Profil] [PM] [E-mail] [WWW]
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
[ ODPOWIEDZ ]
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

 SZCZECINECKIE FORUM POMOCY

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group  template created by szpak