PORTAL
                                   FORUM
                                ALBUM ZDJĘĆ
                             UŻYTKOWNICY
                          FAQ   BBCode
                       STATYSTYKI
                    DOWNLOAD

SZCZECINECKIE FORUM POMOCY

 

Forum Fundacji "Miłosierdzie i Wiedza"
i Dobrodziejów ze Szczecinka.
Anonse o różnych formach pomocy.
Marzenia.Praca.Hobby!

 Szukaj • Grupy • Rejestracja • Zaloguj
Zajrzyj na poomoc.pl i kliknij - każde kliknięcie wspiera polskie organizacje pomocowe :-)
 Ogłoszenie 

Gościcie na stronach naszej FUNDACJI "MIŁOSIERDZIE I WIEDZA".

Te właśnie atrybuty Człowieczeństwa uznaliśmy za najważniejsze: Miłosierdzie /SERCE/ i Wiedzę /UMYSŁ/.

Niosąc pomoc ludziom w potrzebie ze Szczecinka /i nie tylko!/ wdrażamy w życie poniższe projekty pomocowe:

*. "KLUB WSPARCIA" - w naszej siedzibie prowadzimy od 2007 roku "Klub Wsparcia Koleżeńskiego"- finansowany przez pierwsze dwa lata ze środków unijnych, w ramach większego projektu, realizowanego na obszarze 4 powiatów województwa zachodniopomorskiego, pn. "Praca w posagu" - miejsce spotkań społeczników z osobami ubogimi, bezrobotnymi lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym - poszukującymi porady jaką i gdzie można by znaleźć pomoc w rozwiązaniu ich rozlicznych problemów. W kolejnych latach realizujemy powyższe dzieło już własnym sumptem, dzięki m.in. dotacjom z Urzędu Miasta Szczecinka.
Naszym zadaniem jest prowadzenie działań na rzecz osób oraz rodzin wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych lub poszukujących pracy poprzez zorganizowanie i prowadzenie profesjonalnej pomocy informacyjnej i edukacyjnej oraz kontynuację prowadzenia grupy środowiskowego wsparcia, czyli KW - w którym to miejscu nieodpłatnie świadczymy pomoc osobom potrzebującym poprzez umożliwienie im kontaktu z fachowcami służącymi pomocą przy pisaniu podać, CV, listów motywacyjnych, czy pomagającymi poczynić pierwsze kroki w obsłudze komputera lub - surfować w Internecie.
Polega to na udostępnianiu przez 6 godzin dziennie - od 12.00 do 18.00 - 4 razy w tygodniu (od wtorku do piątku) naszej sali na potrzeby spotkać osób poszukujących pomocy z ludźmi o w/w umiejętnościach.
Obok tego pomagamy naszym petentom w pozyskaniu potrzebnej im wiedzy poprzez umożliwienie im kontaktu z fachowcami z terenu całej Polski - za pośrednictwem Internetu.
* Poddziałania w ramach "KW":
- "SZCZECINECKI TELEFON MIŁOSIERDZIA": 697-755-214 - swoisty telefoniczno - internetowy bank informacji o szczodrości dobrodziejów - ofiarujących pomoc rzeczową lub w formie bezpłatnych usług osobom w potrzebie.
Pod tym numerem można dowiadywać się o używany sprzęt AGD,RTV, rehabilitacyjny lub meble do oddania za darmo, jak również zgłaszać swoje prośby i zapotrzebowania. (czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach : 10.00 -18.00)

- "SZCZECINECKIE FORUM POMOCY": www.dobrodzieje.org - na którym to forum osoby chcące pomóc drugiemu człowiekowi, jak i poszukujące pomocy mogą zamieszczać swoje ogłoszenia i informacje.
Można tutaj znaleźć wiadomości o różnych formach pomocy, ofertach pracy zamieszczanych w Internecie oraz samym zamieszczać informacje o swoich marzeniach i bolączkach, obok tego - anonse o kwalifikacjach i poszukiwaniu pracy, a wreszcie opisywać swoje pasje i zainteresowania.

2. PUNKT INFORMACYJNY RADY PROGRAMOWEJ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH SZCZECINKA
której jesteśmy współtwórcami i członkami Prezydium - miejsce wymiany informacji i doświadczeń oraz poszukiwania obszarów wspólnych działań przez ngos z naszego miasta i powiatu szczecineckiego - mieści się w Centrum Organizacji Pozarządowych w Szczecinku, ul. W.Bartoszewskiego (dawna: 9 Maja) 12/12 - w siedzibie Fundacji / w godzinach: 12.00-18.00, od wtorku do piątku / oraz pod adresem naszego portalu:
www.organizacjeszczecinek.pl
Udzielamy tutaj przedstawicielom lokalnych NGOs oraz osobom zainteresowanym utworzeniem organizacji pozarządowej, czy podmiotu ES, informacji o aktualnych szkoleniach, konkursach, inicjatywach, czy ważnych sprawach dotyczących NGOs - z jednej strony, a z drugiej - informujemy lokalne środowisko o działaniach NGOs powiatu szczecineckiego.
Współuczestniczymy również w organizowaniu szkoleń i kursów, czy spotkań informacyjno - integracyjnych dla przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych.

OSOBY POTRZEBUJĄCE POMOCY, JAK I OSOBY - PRAWNE CZY PRYWATNE - CHCĄCE WESPRZEĆ MERYTORYCZNIE, SPRZĘTOWO, ITP DZIAŁALNOŚĆ NASZEJ FUNDACJI ZAPRASZAMY DO NASZEJ SIEDZIBY W SZCZECINKU, PRZY ULICY W. BARTOSZEWSKIEGO (DAWNA: 9-GO MAJA) 12 (DRUGIE PIĘTRO, POKóJ 12) OD WTORKU DO PIĄTKU W GODZINACH 12.00-18.00

TYM, KTóRZY ZECHCIELIBY WESPRZEĆ NAS FINANSOWO - POPRZEZ WPŁATY NA KONTO BANKOWE - PODAJEMY NASZE DANE ADRESOWE, NR KRS, REGON ORAZ NAZWĘ BANKU, W KTóRYM POSIADAMY KONTO ORAZ JEGO NUMER:
FUNDACJA "MIŁOSIERDZIE I WIEDZA",
UL.W. BARTOSZEWSKIEGO (DAWNA: 9-GO MAJA) 12/12,
78-401 SZCZECINEK 3
KRS:0000238111,
NIP: 6731787762,
REGON: 320077302

Nasz Bank: BAŁTYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY,
PLAC SOWIŃSKIEGO 2, 78-400 SZCZECINEK
KONTO NR: 36 8566 1042 0500 6557 5004 0001
Z DOPISKIEM " NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ I KOSZTY Z TYM ZWIĄZANE"

ADRES NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ:
dobrodzieje.org
KONTAKT Z NAMI:
TEL.:697 755 214
E-MAIL: fundacja_miw@o2.pl


Poprzedni temat :: Następny temat
Kolejne miliony na aktywizację niepełnosprawnych,bezrobotnyc
Autor Wiadomość

MariuszDołączył: 24 Lip 2008
Posty: 1126
Skąd: Szczecinek

  Wysłany: 2012-11-28, 18:26   Kolejne miliony na aktywizację niepełnosprawnych,bezrobotnyc [Cytuj]Na stronie Starostwa Powiatowego w Szczecinku pojawiła się bardzo interesująca informacja dla niepełnosprawnych:
Cytat:

Mamy dobrą wiadomość dla osób niepełnosprawnych! Projekt pn. „Aktywizacja osób niepełnosprawnych na terenie Powiatu szczecineckiego” został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Oceny Projektów WUP w Szczecinie i otrzyma dofinansowanie w wysokości 1.426.720 zł.

Projekt jest ukierunkowany na nabycie przez jego uczestników umiejętności społeczno-zawodowych w zakresie aktywnego poszukiwania zatrudnienia i powrotu na rynek pracy w okresie jego realizacji tj. od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r.

Projekt skierowany jest do 60 osób niepełnosprawnych i przewiduje dla każdego uczestnika przygotowanie i realizowanie indywidualnego planu działania w oparciu o analizę predyspozycji zawodowych danej osoby niepełnosprawnej oraz obejmuje poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz staże.

Będzie realizowany przez jednostki organizacyjne Powiatu Szczecineckiego – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku oraz Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku.

Całkowita wartość projektu na lata 2013 – 2014 oraz wnioskowana wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 1.426.720 zł.

Projekt pn. „Aktywizacja osób niepełnosprawnych na terenie Powiatu szczecineckiego” został przygotowany przez PCPR w Szczecinku w odpowiedzi na konkurs nr 2/7.4/12 ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy.


Źródło informacji: Starostwo powiatowe w Szczecinku
_________________
Fundacja "Miłosierdzie i Wiedza", ul. W. Bartoszewskiego 12, Sp 11, 78-401 Szczecinek 3 (lokal nr 12, II piętro w Centrum Organizacji Pozarządowych w Szczecinku):
Serdecznie zapraszamy do Punktu Informacyjnego Rady NGO, czynnego od wtorku do piątku, w godz.: 12.00-18.00 (darmowy Internet, przydatne info dla i o ngos, a także pomoc w obsłudze komputera, pisaniu wniosków, podań, CV,... - także dla osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych).
Dane KRS: FUNDACJA MIŁOSIERDZIE I WIEDZA

[Profil] [PM] [E-mail] [WWW]
 
 

MariuszDołączył: 24 Lip 2008
Posty: 1126
Skąd: Szczecinek

  Wysłany: 2014-05-12, 16:46   12.05.14r: Kolejne środki na wsparcie bezrobotnych! [Cytuj]Na stronie Starostwa Powiatowego w Szczecinku pojawiła się kolejna bardzo interesująca informacja dla bezrobotnych:
Cytat:

W ubiegłym tygodniu Starosta Szczecinecki po rozmowie i negocjacjach z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej uzyskał deklarację w sprawie 1,5 mln zł, które Powiat otrzyma na wsparcie osób które stracą zatrudnienie w Elmilku. Wkrótce do naszego budżetu wpłyną kolejne środki, które pozwolą zmniejszyć bezrobocie. Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił nabór wniosków o przyznanie z rezerwy Funduszu Pracy środków na finansowanie programów aktywizacji bezrobotnych opartych o nowe rozwiązania zawarte w zmienionej ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Łącznie Minister zadysponuje kwotą 150 mln zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone na:

-finansowanie programów dla osób do 30 roku życia;
- finansowanie programów dla osób powyżej 50 roku życia;
-finansowanie programów dla bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy, posiadających co najmniej 1 dziecko w wieku do 6 lat i bezrobotnych sprawujących opiekę nad osobą zależną;
-Program Aktywizacja i Integracja.

Odpowiedni wniosek do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Powiat Szczecinecki złoży do 30 maja.

Warto dodać, że Minister zapowiada uruchomienie jeszcze jednej puli środków na wsparcie osób bezrobotnych – w regionach wysokiego bezrobocia na tzw. roboty publiczne oraz na programy specjalne dla osób z III profilu pomocy.

tekst: Edyta Wieleba-Matyśniak


Źródło informacji: Starostwo powiatowe w Szczecinku
_________________
Fundacja "Miłosierdzie i Wiedza", ul. W. Bartoszewskiego 12, Sp 11, 78-401 Szczecinek 3 (lokal nr 12, II piętro w Centrum Organizacji Pozarządowych w Szczecinku):
Serdecznie zapraszamy do Punktu Informacyjnego Rady NGO, czynnego od wtorku do piątku, w godz.: 12.00-18.00 (darmowy Internet, przydatne info dla i o ngos, a także pomoc w obsłudze komputera, pisaniu wniosków, podań, CV,... - także dla osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych).
Dane KRS: FUNDACJA MIŁOSIERDZIE I WIEDZA

[Profil] [PM] [E-mail] [WWW]
 
 

Ewelina


Dołączyła: 15 Paź 2013
Posty: 95

Wysłany: 2014-05-22, 12:59   Otwórz działalność - PUP czeka na wnioski [Cytuj]

Otwórz działalność – PUP czeka na wnioski
Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku rozpoczął nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Urząd posiada środki do rozdysponowania dla 20 osób bezrobotnych, które chcą otworzyć działalność.

Wnioski można pobrać osobiście w siedzibie urzędu w pok. nr 30 lub pobrać ze strony internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinku – wnioski znajdują się w zakładce Środki na rozpoczęcie działalności. Wypełnione dokumenty należy składać w sekretariacie PUP do dnia 30.05.2014 r. do godz. 15.

Jednocześnie PUP informuje, że grupę docelową, przynajmniej w 50% będą stanowiły osoby bezrobotne w wieku od 50 do 64 lat.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinku, uzyskać telefonicznie pod numerem (094) 37 28 895 lub osobiście w PUP w Szczecinku ul. Koszalińska 91 pokój 30 lub 36.

Więcej informacji KLIKNIJ

źródło: www.pup.szczecinek.pl
Ostatnio zmieniony przez Ewelina 2014-05-22, 13:02, w całości zmieniany 1 raz  
[Profil] [PM] [E-mail]
 
 

MIREK GDołączył: 02 Sty 2014
Posty: 188

Wysłany: 2014-07-17, 17:14   Ogłoszenie [Cytuj]

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach projektu ,,Perspektywa pracy''


Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku ogłasza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pn. ,,Perspektywa pracy''
Wnioski będą przyjmowane w okresie od 01.08.2014r. do 18.08.2014r.

więcej informacji>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Źródło: PUP
Ostatnio zmieniony przez MIREK G 2014-07-17, 17:24, w całości zmieniany 3 razy  
[Profil] [PM]
 
 

MIREK GDołączył: 02 Sty 2014
Posty: 188

Wysłany: 2014-07-22, 13:24   "Równi na Rynku pracy" [Cytuj]

Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Szczecinku ogłasza nabór do projektu "Równi na Rynku pracy"
Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Szczecinku ogłasza nabór do projektu
„Równi na rynku pracy” realizowanego w ramach europejskiej inicjatywy
„Gwarancje dla młodzieży” przyjętego przez Komisję Europejską.

Celem projektu jest zapewnienie młodym ludziom w wieku do 25 lat doskonałego startu
na rynku pracy, w tym możliwości dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub odbycia stażu.
Z usług wsparcia będą mogli skorzystać młodzi ludzie w wieku 18

więcej informacji>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Źródło: PUP Szczecinek
Ostatnio zmieniony przez MIREK G 2014-07-22, 14:00, w całości zmieniany 8 razy  
[Profil] [PM]
 
 

MIREK GDołączył: 02 Sty 2014
Posty: 188

Wysłany: 2014-08-07, 16:32   Wsparcie dla osób do 30 roku życia [Cytuj]

Wsparcie dla osób do 30 roku życia


Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku informuje, że z dniem 07.08.2014 r. wznawia nabór osób na wsparcie w postaci BONÓW STAŻOWYCH dla osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30 roku życia, nabór trwać będzie do czasu wyczerpania środków finansowych.

Źródło: PUP Szczecinek
[Profil] [PM]
 
 

Krzysiek


Dołączył: 18 Lut 2014
Posty: 46

Wysłany: 2014-10-15, 13:16   Ogłoszenie [Cytuj]

Ogłoszenie o naborze wniosków na podięcie działalności gospodarczej


PUP w Szczecinku ogłasza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w ramach środków z rezerwy Ministra Pracy i Poltyki Społecznej dla osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonych w art. 49 ustawy.

Wnioski będą przyjmowane w okresie od 13.10.2014r. do 24.10.2014r.

Źródło i więcej informacji: PUP Szczecinek
[Profil] [PM] [E-mail]
 
 

Krzysiek


Dołączył: 18 Lut 2014
Posty: 46

Wysłany: 2014-11-18, 17:19   Pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej [Cytuj]

Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy oraz pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej
Program „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II"

3 listopada 2014 r. w siedzibie Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) zostały podpisane umowy z pośrednikami finansowymi na obsługę II etapu Programu „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II". Celem Programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy jako elementów rozwoju rynku pracy, a także przeciwdziałanie bezrobociu - poprzez udzielanie niskooprocentowanych pożyczek na podejmowanie działalności gospodarczej oraz tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych. Pilotażowa formuła Programu realizowana jest od grudnia 2013 r. na terenie trzech województw: mazowieckiego, świętokrzyskiego oraz małopolskiego. W ramach II etapu rozszerzono zasięg Programu na cały kraj oraz rozszerzono katalog osób uprawnionych do ubiegania się o wsparcie - nie będą to już tylko absolwenci szkół i studenci, ale także osoby bezrobotne. Wszyscy, którzy skorzystają z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz ci którzy zamierzają z niej skorzystać mogą być objęci bezpłatnym doradztwem i/lub szkoleniem. Przedsiębiorcy natomiast będą mogli ubiegać się o pożyczkę na tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych.

Na realizację II etapu Programu Minister Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył ok. 500 mln zł - na okres do 2021 roku.

Nabór wniosków o pożyczkę w ramach II etapu Programu rozpocznie się w dniu 17 listopada 2014 r.

Źrodło i więcej informacji: BGK
[Profil] [PM] [E-mail]
 
 

MIREK GDołączył: 02 Sty 2014
Posty: 188

Wysłany: 2014-12-30, 12:13   Rozpoczęcie procedury doboru kandydatów do służby w policji [Cytuj]

Rozpoczęcie procedury doboru kandydatów do służby w policji w 2015r


Więcej >>>tutaj

Źródło: PUP Szczecinek
Ostatnio zmieniony przez MIREK G 2014-12-30, 12:17, w całości zmieniany 1 raz  
[Profil] [PM]
 
 

MIREK GDołączył: 02 Sty 2014
Posty: 188

Wysłany: 2015-01-19, 21:36   e-przepustka" [Cytuj]

Projekt "e-przepustka" - bezpłatne szkolenia.

[/URL]


Więcej informacji:
Ostatnio zmieniony przez MIREK G 2015-01-19, 21:40, w całości zmieniany 2 razy  
[Profil] [PM]
 
 

MIREK GDołączył: 02 Sty 2014
Posty: 188

Wysłany: 2015-02-03, 17:07    [Cytuj]

OGŁOSZENIA


Ogłoszenie o naborze wniosków na podjęcie działalności gospodarczej >>więcej

Ogłoszenie o naborze wniosków na prace interwencyjne, dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończyl 50 rok życia, świadczenia aktywizacyjne dla pracodawcy >>więcej

Ogłoszenie o naborze wniosków na staż >>więcej

Ogłoszenie o naborze wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego >>więcej

Źródło: PUP Szczecinek
[Profil] [PM]
 
 

MIREK GDołączył: 02 Sty 2014
Posty: 188

Wysłany: 2015-02-08, 16:17   Zaproszenie do złożenia propozycji szkoleniowej: [Cytuj]

Zaproszenie do złożenia propozycji szkoleniowej


ABC przedsiębiorczości >>więcej

Załącznik 1 więcej>>

Załącznik 2 więcej>>

Załącznik 3 więcej>>
[Profil] [PM]
 
 

MIREK GDołączył: 02 Sty 2014
Posty: 188

Wysłany: 2015-04-29, 13:56   PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ [Cytuj]

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

Źródło: PUP Szczecinek
Ostatnio zmieniony przez MIREK G 2015-04-29, 13:58, w całości zmieniany 4 razy  
[Profil] [PM]
 
 

MariuszDołączył: 24 Lip 2008
Posty: 1126
Skąd: Szczecinek

Wysłany: 2015-05-04, 16:11   21.04.15r: PUP daje staże dla osób młodych do 30 roku życia [Cytuj]

Na stronie szczecineckiego PUP w dniu 21 kwietnia 2015 roku pojawiła się informacja o
środkach finansowych ze źródeł unijnych w ramach projektu pt. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie szczecineckim (I)" na wsparcie młodych bezrobotnych mieszkańców pow. szczecineckiego - staże dla 196 osób.

Obok tego szkolenia - dla 80 osób oraz bony na zasiedlenie - do 7 tys. zł - dla młodych bezrobotnych (do 30 lat).

Wnioski można pobrać osobiście, w siedzibie Urzędu w pok. 33 oraz na stronie www.pup.szczecinek.pl w zakładce staż.
Informacje pod numerami tel.: 94 37 539 02 lub 94 37 539 14.

Źródło i więcej informacji : PUP Szczecinek
_________________
Fundacja "Miłosierdzie i Wiedza", ul. W. Bartoszewskiego 12, Sp 11, 78-401 Szczecinek 3 (lokal nr 12, II piętro w Centrum Organizacji Pozarządowych w Szczecinku):
Serdecznie zapraszamy do Punktu Informacyjnego Rady NGO, czynnego od wtorku do piątku, w godz.: 12.00-18.00 (darmowy Internet, przydatne info dla i o ngos, a także pomoc w obsłudze komputera, pisaniu wniosków, podań, CV,... - także dla osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych).
Dane KRS: FUNDACJA MIŁOSIERDZIE I WIEDZA

[Profil] [PM] [E-mail] [WWW]
 
 

MariuszDołączył: 24 Lip 2008
Posty: 1126
Skąd: Szczecinek

Wysłany: 2015-07-13, 15:43   3.07.15r nabór wniosków do PUP: staże, prace interw. [Cytuj]Nabór wniosków w ramach projektu RPO na staże, prace interwencyjne >> więcej informacji na stronie szczecineckiego PUP

Źródło info: www.pup.szczecinek.pl
_________________
Fundacja "Miłosierdzie i Wiedza", ul. W. Bartoszewskiego 12, Sp 11, 78-401 Szczecinek 3 (lokal nr 12, II piętro w Centrum Organizacji Pozarządowych w Szczecinku):
Serdecznie zapraszamy do Punktu Informacyjnego Rady NGO, czynnego od wtorku do piątku, w godz.: 12.00-18.00 (darmowy Internet, przydatne info dla i o ngos, a także pomoc w obsłudze komputera, pisaniu wniosków, podań, CV,... - także dla osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych).
Dane KRS: FUNDACJA MIŁOSIERDZIE I WIEDZA

[Profil] [PM] [E-mail] [WWW]
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
[ ODPOWIEDZ ]
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

 SZCZECINECKIE FORUM POMOCY

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group  template created by szpak